ماه: آذر 1395

دو کتاب جدید درباره سیاه‌پوستان

به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از نیویورک‌تایمز- جنبش سیاهان در سال ۱۹۶۶ آغاز به کار کرد. سال ۱۹۶۶ برای سیاه‌پوستان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا...

نگاهی کوتاه به کتاب «انسانی با ببر»

به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از لیت‌هاب- کتاب از جایی آغاز می‌شود که «دیوید ویلالوبوس» ۲۶ ساله در سال ۲۰۱۲ وارد قفس ببری می‌شود و نویسنده...