خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇

کتاب های انجمن فنی و مهندسی IET

کتاب های انجمن فنی و مهندسی IET شما از این به بعد می توانید کتب یکی از بهترین موسسه های فنی و مهندسی جهان که در حوزه رشته های فنی و مهندسی فعالیت دارند و کتاب ها و مجلات بسیار مهمی هم  در زمینه فنی و مهندسی نشر میدهند را از گلوبایت دریافت کنید. شما می توانید کتب این ناشر به نام IET -The Institution of Engineering and Technology یا همان انجمن فنی و مهندسی را به گلوبایت سفارش داده و با قیمت پایینی در کمتر از ۲۴ ساعت تحویل بگیرید.

درباره IET :

“تلاش برای مهندسی یک دنیای بهتر” ؛ ایده هایی الهام بخش به مهندسین و تکنسین های این نسل و نسل بعدی به همراه اطلاع رسانی گسترده جامعه مهندسی با ایده ها وخلاقیت هایی موثر در پیشرفت جامعه.

آری این شعار های انجمن فنی و مهندسی IET می باشد که دارای منابعی گسترده و دست اول در مورد رشته های فنی و مهندسی است. کتاب های انجمن فنی و مهندسی IET

IET یکی از بزرگترین موسسات مهندسی در جهان با بیش از ۱۶۷،۰۰۰ عضو در ۱۵۰ کشور است. همچنین این موسسه با ارائه دانش هایی جامع در چندین رشته مختلف جهانی، قش بسزایی در پیشرفت جهان در قرن ۲۱ شده است.
IET در حال کار برای مهندسی یک دنیای بهتر است، و تأثیرگذاری اعضای این موسسه، با مهندسین و تکنسین، و همه کسانی که به طوری با این موسسه در ارتباطند لمس می شود.

برخی از کتب موجود در زیر آمده است اما جهت دیدن کتب بیشتر به سایت این انتشارات IET مراجعه کنید و نام کتاب مورد علاقه خود را از طریق لینکدرخواست کتاب به گلوبایت سفارش دهید.

دانلود لیست کتب موجود در IET بر روی دکمه زیر کلیک نمایید:

لیست برخی کتب موجود در IET:


Organic Sensors: Materials and Applications
o Editors: Eduardo Garcia-Breijo; Berta Gómez-Lor Pérez; Piero Cosseddu
o Publication Year: 2016
o Show details

Periodic Control of Power Electronic Converters
o Author(s): Frede Blaabjerg ; Keliang Zhou ; Danwei Wang ; Yongheng Yang
o Publication Year: 2016
o Show details

Trusted Platform Modules: Why, when and how to use them
o Author(s): Ariel Segall
o Publication Year: 2016
o Show details

Solved Problems in Dynamical Systems and Control
o Author(s): J. Tenreiro Machado ; António M. Lopes ; Alexandra M. Galhano ; Duarte Valério
o Publication Year: 2016
o Show details

Oscillator Circuits: Frontiers in Design, Analysis and Applications
o Editor: Yoshifumi Nishio
o Publication Year: 2016
o Show details

Machine Learning for Healthcare Technologies
o Editor: David A. Clifton
o Publication Year: 2016
o Show details

Smarter Energy: From Smart Metering to the Smart Grid
o Editors: Hongjian Sun; Nikos D. Hatziargyriou; H. Vincent Poor; Laurence Carpanini; Miguel Angel Sánchez Fornié
o Publication Year: 2016
o Show details

Cogeneration and District Energy Systems: Modelling, Analysis and Optimization
o Author(s): Marc A. Rosen and Seama Koohi-Fayegh
o Publication Year: 2016
o Show details

Managing the Internet of Things: Architectures, Theories and Applications
o Editors: Jun Huang; Kun Hua
o Publication Year: 2016
o Show details

Cyber-Physical-Social Systems and Constructs in Electric Power Engineering
o Editors: Siddharth Suryanarayanan; Robin Roche; Timothy M. Hansen
o Publication Year: 2016
o Show details

Biomedical Nanomaterials: From Design To Implementation
o Editors: Thomas Webster; Hilal Yazici
o Publication Year: 2016
o Show details

High Speed Data Converters
o Author(s): Ahmed M. A. Ali
o Publication Year: 2016
o Show details

Evaluation of Intelligent Road Transport Systems: Methods and Results
o Editor: Meng Lu
o Publication Year: 2016
o Show details

Advances in Power System Modelling, Control and Stability Analysis
o Editor: Federico Milano
o Publication Year: 2016
o Show details

Active and Assisted Living: Technologies and Applications
o Editors: Francisco Florez-Revuelta; Alexandros Andre Chaaraoui
o Publication Year: 2016
o Show details

Wide area monitoring, protection and control systems: the enabler for smarter grids
o Editors: Alfredo Vaccaro; Ahmed Faheem Zobaa
o Publication Year: 2016
o Show details

Engineering Secure Internet of Things Systems
o Editors: Benjamin Aziz; Alvaro Arenas; Bruno Crispo
o Publication Year: 2016
o Show details

Energy Systems for Electric and Hybrid Vehicles
o Editor: K. T. Chau
o Publication Year: 2016
o Show details

Methane and Hydrogen for Energy Storage
o Editors: Rupp Carriveau; David S-K. Ting
o Publication Year: 2016
o Show details

Scattering of Electromagnetic Waves by Obstacles
o Author(s): Gerhard Kristensson
o Publication Year: 2016
o Show details

Nanobiosensors for Personalized and Onsite Biomedical Diagnosis
o Editor: Pranjal Chandra
o Publication Year: 2016
o Show details

Cognitive radio engineering
o Author(s): Charles W. Bostian ; Nicholas J. Kaminski ; Almohanad S. Fayez
o Publication Year: 2016
o Show details

Practical Robotics and Mechatronics: Marine, Space and Medical Applications
o Author(s): Ikuo Yamamoto
o Publication Year: 2016
o Show details

Advances in Body-Centric Wireless Communication: Applications and state-of-the-art
o Editors: Qammer H. Abbasi; Masood Ur-Rehman; Khalid Qaraqe; Akram Alomainy
o Publication Year: 2016
o Show details

Advanced Relay Technologies in Next Generation Wireless Communications
o Editors: Ioannis Krikidis; Gan Zheng
o Publication Year: 2016
o Show details

Control Circuits in Power Electronics: Practical issues in design and implementation
o Editor: Miguel Castilla
o Publication Year: 2016
o Show details

Mechatronic Hands: Prosthetic and Robotic Design
o Author(s): Paul H. Chappell
o Publication Year: 2016
o Show details

Nano-Scaled Semiconductor Devices: Physics, Modelling, Characterisation, and Societal Impact
o Editor: Edmundo A. Gutierrez-D
o Publication Year: 2016
o Show details

Foundations for Model-based Systems Engineering: From Patterns to Models
o Author(s): Jon Holt ; Simon Perry ; Mike Brownsword
o Publication Year: 2016
o Show details

Nano-CMOS and Post-CMOS Electronics: Circuits and Design
o Editors: Saraju Mohanty; Ashok Srivastava
o Publication Year: 2016
o Show details

Power Distribution Automation
o Editor: Biswarup Das
o Publication Year: 2016
o Show details

Recent Trends in Sliding Mode Control
o Editors: Leonid Fridman; Jean-Pierre Barbot; Franck Plestan
o Publication Year: 2016
o Show details

Optical MEMS for Chemical Analysis and Biomedicine
o Editor: Hongrui Jiang
o Publication Year: 2016
o Show details

Nano-CMOS and Post-CMOS Electronics: Devices and Modelling
o Editors: Saraju P. Mohanty; Ashok Srivastava
o Publication Year: 2016
o Show details

Cyber-Physical system design with sensor networking technologies
o Editors: Sherali Zeadally; Nafaâ Jabeur
o Publication Year: 2016
o Show details

Robust and Adaptive Model Predictive Control of Non-linear Systems
o Author(s): Martin Guay ; Veronica Adetola ; Darryl DeHaan
o Publication Year: 2015
o Show details

Reliability of Power Electronic Converter Systems
o Editors: Henry Shu-hung Chung; Huai Wang; Frede Blaabjerg; Michael Pecht
o Publication Year: 2015
o Show details

Digital Techniques for Wideband Receivers
o Author(s): James Tsui and Chi-Hao Cheng
o Publication Year: 2015
o Show details

Analysis and Design of Reset Control Systems
o Author(s): Yuqian Guo Professor ; Lihua Xie Professor ; Youyi Wang Professor
o Publication Year: 2015
o Show details

Power Electronic Converters and Systems: Frontiers and Applications
o Editor: Andrzej M. Trzynadlowski
o Publication Year: 2015
o Show details

Understanding Telecommunications Business
o Author(s): Andy Valdar and Ian Morfett
o Publication Year: 2015
o Show details

Higher-order Techniques in Computational Electromagnetics
o Author(s): Roberto D. Graglia and Andrew F. Peterson
o Publication Year: 2015
o Show details

Vehicle-to-Grid: Linking electric vehicles to the smart grid
o Editors: Junwei Lu Prof.; Jahangir Hossain Dr.
o Publication Year: 2015
o Show details

Radio Frequency Interference (RFI) Pocket Guide
o Author(s): Kenneth Wyatt and Michael Gruber
o Publication Year: 2015
o Show details

Power System Stability: Modelling, Analysis and Control
o Author(s): Abdelhay A. Sallam and Om P. Malik
o Publication Year: 2015
o Show details

Wide Area Monitoring of Interconnected Power Systems
o Author(s): Arturo Roman Messina
o Publication Year: 2015
o Show details

Control-oriented Modelling and Identification: Theory and practice
o Editor: Marco Lovera
o Publication Year: 2015
o Show details

Heat Management in Integrated Circuits: On-chip and system-level monitoring and cooling
o Author(s): Seda Ogrenci-Memik
o Publication Year: 2015
o Show details

The Finite-Difference Time-Domain in Electromagnetics
o Author(s): Atef Z Elsherbeni and Veysel Demir
o Publication Year: 2015
o Show details

Numerical Analysis of Power System Transients and Dynamics
o Editor: Akihiro Ametani
o Publication Year: 2015
o Show details

Modern Radar Detection Theory
o Editors: Antonio De Maio; Maria Sabrina Greco
o Publication Year: 2015
o Show details

Clean Mobility and Intelligent Transport Systems
o Editors: Michele Fiorini; Jia-Chin Lin
o Publication Year: 2015
o Show details

Spectrum and Network Measurements
o Author(s): Robert A. Witte
o Publication Year: 2014
o Show details

Theory and Practice of Modern Antenna Range Measurements
o Author(s): Clive Parini ; Stuart Gregson ; John McCormick ; Daniël Janse van Rensburg
o Publication Year: 2014
o Show details

Test and Evaluation of Aircraft Avionics and Weapon Systems
o Author(s): Robert E. McShea
o Publication Year: 2014
o Show details

Inverse Synthetic Aperture Radar Imaging: Principles, Algorithms and Applications
o Author(s): Victor C. Chen and Marco Martorella
o Publication Year: 2014
o Show details

Practical Communication Theory
o Author(s): Dave Adamy
o Publication Year: 2014
o Show details

The Wiener-Hopf Method in Electromagnetics
o Author(s): Vito G. Daniele and Rodolfo Zich
o Publication Year: 2014
o Show details

EMI Troubleshooting Cookbook for Product Designers
o Author(s): Patrick G. André and Kenneth Wyatt
o Publication Year: 2014
o Show details

The Lightning Flash
o Editor: Vernon Cooray
o Publication Year: 2014
o Show details

Design and Development of Multi-Lane Smart Electromechanical Actuators
o Author(s): Fawaz Y. Annaz
o Publication Year: 2014
o Show details

Modelling Control Systems Using IEC 61499
o Author(s): Alois Zoitl and Robert Lewis
o Publication Year: 2014
o Show details

Sevick’s Transmission Line Transformers: Theory and Practice
o Author(s): Raymond A. Mack and Jerry Sevick
o Publication Year: 2014
o Show details

Radar Micro-Doppler Signatures: Processing and Applications
o Editors: Victor C. Chen; David Tahmoush; William J. Miceli
o Publication Year: 2014
o Show details

Wind Power Integration: Connection and System Operational Aspects
o Author(s): Brendan Fox ; Leslie Bryans ; Damian Flynn ; Nick Jenkins ; David Milborrow ; Mark O’Malley ; Richard Watson ; Olimpo Anaya-Lara
o Publication Year: 2014
o Show details

Transceiver and System Design for Digital Communications
o Author(s): Scott R. Bullock
o Publication Year: 2014
o Show details

Economic Evaluation of Projects in the Electricity Supply Industry
o Author(s): Hisham Khatib
o Publication Year: 2014
o Show details

Digital communications: Principles and systems
o Author(s): Ifiok Otung
o Publication Year: 2014
o Show details

Antenna Analysis and Design Using FEKO Electromagnetic Simulation Software
o Author(s): Atef Z. Elsherbeni ; Payam Nayeri ; C. J. Reddy
o Publication Year: 2014
o Show details

Angle-of-Arrival Estimation Using Radar Interferometry: Methods and Applications
o Author(s): E. Jeff Holder
o Publication Year: 2013
o Show details

Driver Adaptation to Information and Assistance Systems
o Editors: Alan Stevens; Corinne Brusque; Josef Krems
o Publication Year: 2013
o Show details

Principles of Modern Radar: Volume 3: Radar Applications
o Editors: William L. Melvin; James A. Scheer
o Publication Year: 2013
o Show details

Sensors, Actuators, and their Interfaces: A Multidisciplinary Introduction
o Author(s): Nathan Ida
o Publication Year: 2013
o Show details

Resilience, Security & Risk in Transport
o Editor: IET (Transport Sector)
o Publication Year: 2013
o Show details

Electromagnetic Field Standards and Exposure Systems
o Author(s): Eugeniusz Grudzinski and Hubert Trzaska
o Publication Year: 2013
o Show details

Handbook of Vehicle Suspension Control Systems
o Editors: Honghai Liu; Huijun Gao; Ping Li
o Publication Year: 2013
o Show details

SysML for Systems Engineering: A Model-Based Approach
o Author(s): Jon Holt and Simon Perry
o Publication Year: 2013
o Show details

Electrical Design for Ocean Wave and Tidal Energy Systems
o Editors: Raymond Alcorn; Dara O’Sullivan
o Publication Year: 2013
o Show details

Distribution System Analysis and Automation
o Author(s): Juan M. Gers
o Publication Year: 2013
o Show details

Age Factors in Biometric Processing
o Editor: Michael Fairhurst
o Publication Year: 2013
o Show details

VALU, AVX and GPU Acceleration Techniques for Parallel FDTD Methods
o Author(s): Wenhua Yu ; Xiaoling Yang ; Wenxing Li
o Publication Year: 2013
o Show details

High Voltage Engineering Testing
o Editor: Hugh M. Ryan
o Publication Year: 2013
o Show details

Nonlinear Optimization in Electrical Engineering with Applications in MATLAB®
o Author(s): Mohamed Bakr
o Publication Year: 2013
o Show details

Radar Automatic Target Recognition (ATR) and Non-Cooperative Target Recognition (NCTR)
o Editors: David Blacknell; Hugh Griffiths
o Publication Year: 2013
o Show details

Maintaining Effective Engineering Leadership: A new dependence on effective process
o Author(s): Raymond Morrison
o Publication Year: 2013
o Show details

EMC Pocket Guide: Key EMC Facts, Equations and Data
o Editors: Kenneth Wyatt; Randy Jost
o Publication Year: 2013
o Show details

Application of Dimensional Analysis in Systems Modeling and Control Design
o Author(s): Pedro Balaguer
o Publication Year: 2013
o Show details

Circuit Modeling for Electromagnetic Compatibility
o Author(s): Ian B. Darney
o Publication Year: 2013
o Show details

Dynamic Ad-Hoc Networks
o Editors: Habib F. Rashvand; Han-Chieh Chao
o Publication Year: 2013
o Show details

Multicore Simulation of Power System Transients
o Author(s): Fabian M. Uriarte
o Publication Year: 2013
o Show details

Control-Based Operating System Design
o Author(s): Alberto Leva ; Martina Maggio ; Alessandro Vittorio Papadopoulos ; Federico Terraneo
o Publication Year: 2013
o Show details

Radar Techniques Using Array Antennas
o Author(s): Wulf-Dieter Wirth
o Publication Year: 2013
o Show details

Sea Clutter: Scattering, the K Distribution and Radar Performance
o Author(s): Keith Ward ; Robert Tough ; Simon Watts
o Publication Year: 2013
o Show details

Modelling Distributed Energy Resources in Energy Service Networks
o Author(s): Salvador Acha
o Publication Year: 2013
o Show details

Nonlinear and Adaptive Control Systems
o Author(s): Zhengtao Ding
o Publication Year: 2013
o Show details

Radar and Electronic Warfare Principles for the Non-specialist
o Author(s): Paul Hannen
o Publication Year: 2013
o Show details

CMOS Integrated Digital Electronics: A First Course
o Author(s): Charles Hawkins ; Jaume Segura ; Payman Zarkesh-Ha
o Publication Year: 2013
o Show details

Complex Space Source Theory of Spatially Localized Electromagnetic Waves
o Author(s): S. R. Seshadri
o Publication Year: 2013
o Show details

Delivering London 2012: ICT implementation and operations
o Editor: IET
o Publication Year: 2013
o Show details

Infrastructure Risk and Resilience: Transportation
o Editor: IET
o Publication Year: 2013
o Show details

Control Theory: A guided tour
o Author(s): James Ron Leigh
o Publication Year: 2012
o Show details

Developments in Control Theory Towards Glocal Control
o Editors: Li Qiu; Jie Chen; Tetsuya Iwasaki; Hisaya Fujioka
o Publication Year: 2012
o Show details

Further Advances in Unmanned Marine Vehicles
o Editors: G. N. Roberts; R. Sutton
o Publication Year: 2012
o Show details

Frequency-Domain Control Design for High-Performance Systems
o Author(s): J. O’Brien
o Publication Year: 2012
o Show details

Optimal Adaptive Control and Differential Games by Reinforcement Learning Principles
o Author(s): Draguna Vrabie ; Kyriakos G. Vamvoudakis ; Frank L. Lewis
o Publication Year: 2012
o Show details

Distributed Control and Filtering for Industrial Systems
o Author(s): Magdi S. Mahmoud
o Publication Year: 2012
o Show details

An Introduction to Fractional Control
o Author(s): Duarte Valério and José Sá da Costa
o Publication Year: 2012
o Show details

Fundamentals of Electromagnetic Levitation: Engineering sustainability through efficiency
o Author(s): A. J. Sangster
o Publication Year: 2012
o Show details

The Handbook of Electrical Resistivity: New materials and pressure effects
o Editor: G. Dyos
o Publication Year: 2012
o Show details

Introduction to Biomechatronics
o Author(s): Graham M. Brooker
o Publication Year: 2012
o Show details

Propagation of Radiowaves
o Editor: Les Barclay
o Publication Year: 2012
o Show details

Electromagnetic Measurements in the Near Field
o Author(s): Pawel Bienkowski and Hubert Trzaska
o Publication Year: 2012
o Show details

Integral Equation Methods for Electromagnetics
o Author(s): John L. Volakis and Kubilay Sertel
o Publication Year: 2012
o Show details

Scattering of Wedges and Cones with Impedance Boundary Conditions
o Author(s): Mikhail A. Lyalinov and Ning Yan Zhu
o Publication Year: 2012
o Show details

Lean Product Development: A manager’s guide
o Author(s): Colin Mynott
o Publication Year: 2012
o Show details

Lightning Electromagnetics
o Editor: Vernon Cooray
o Publication Year: 2012
o Show details

Offshore Wind Turbines: Reliability, availability and maintenance
o Author(s): Peter Tavner
o Publication Year: 2012
o Show details

Waveform Design and Diversity for Advanced Radar Systems
o Editors: Fulvio Gini; Antonio De Maio; Lee Patton
o Publication Year: 2012
o Show details

Tracking Filter Engineering: The Gauss-Newton and polynomial filters
o Author(s): Norman Morrison
o Publication Year: 2012
o Show details

Principles of Modern Radar: Advanced techniques
o Editors: William L. Melvin; James Scheer
o Publication Year: 2012
o Show details

Pulse Doppler Radar: Principles, technology, applications
o Author(s): Clive Alabaster
o Publication Year: 2012
o Show details

Radar Essentials: A concise handbook for radar design and performance analysis
o Author(s): G. Richard Curry
o Publication Year: 2012
o Show details

Key Enablers for User-Centric Advertising Across Next Generation Networks
o Author(s): Jose Miguel de Oliveira Simoes
o Publication Year: 2012
o Show details

Wireless Receiver Design for Digital Communications
o Author(s): Kevin McClaning
o Publication Year: 2012
o Show details

Adaptive Sampling with Mobile WSN: Simultaneous robot localisation and mapping of paramagnetic spatio-temporal
fields
o Author(s): Koushil Sreenath ; Muhammad F. Mysorewala ; Dan O. Popa ; Frank L. Lewis
o Publication Year: 2011
o Show details

Eigenstructure Control Algorithms: Applications to aircraft/rotorcraft handling qualities design
o Author(s): S. Srinathkumar
o Publication Year: 2011
o Show details

Advanced Control for Constrained Processes and Systems
o Author(s): Fabricio Garelli ; Ricardo J. Mantz ; Hernán De Battista
o Publication Year: 2011
o Show details

Coaxial Electrical Circuits for Interference-Free Measurements
o Author(s): Shakil Awan ; Bryan Kibble ; Jürgen Schurr
o Publication Year: 2011
o Show details

Satellite-to-Ground Radiowave Propagation
o Author(s): J. E. Allnutt
o Publication Year: 2011
o Show details

Designing Electronic Systems for EMC
o Author(s): William G. Duff
o Publication Year: 2011
o Show details

Introduction to Adaptive Arrays
o Author(s): Robert A. Monzingo ; Randy L. Haupt ; Thomas W. Miller
o Publication Year: 2011
o Show details

The Correspondence of Michael Faraday, Volume 6: 1860-1867
o Editor: Frank A.J.L. James
o Publication Year: 2011
o Show details

Model-Based Requirements Engineering
o Author(s): Jon Holt ; Simon A Perry ; Mike Brownsword
o Publication Year: 2011
o Show details

Ultracapacitor Applications
o Author(s): John M. Miller
o Publication Year: 2011
o Show details

Energy Storage for Power Systems
o Author(s): Andrei G. Ter-Gazarian
o Publication Year: 2011
o Show details

Protection of Electricity Distribution Networks
o Author(s): Juan M. Gers and Edward J. Holmes
o Publication Year: 2011
o Show details

Scenarios for a Future Electricity Supply: Cost-optimized variations on supplying Europe and its neighbours with
electricity from renewable energies
o Author(s): Gregor Czisch Czisch
o Publication Year: 2011
o Show details

Electronic Warfare Pocket Guide
o Author(s): David L. Adamy
o Publication Year: 2011
o Show details

Foliage Penetration Radar: Detection and characterisation of objects under trees
o Author(s): Mark E. Davis
o Publication Year: 2011
o Show details

Principles of Waveform Diversity and Design
o Editors: Michael C. Wicks; Eric L. Mokole; Shannon D. Blunt; Richard S. Schneible; Vincent J. Amuso
o Publication Year: 2011
o Show details

Delivering London 2012: ICT enabling the Games
o Editor: IET
o Publication Year: 2011
o Show details

Standard Codecs: Image compression to advanced video coding
o Author(s): Mohammed Ghanbari
o Publication Year: 2011
o Show details

Advances in Cognitive Systems
o Editors: S. Nefti; J. O. Gray
o Publication Year: 2010
o Show details

Understandable Electric Circuits
o Author(s): Meizhong Wang
o Publication Year: 2010
o Show details

Designing Amplifier Circuits (Analog Circuit Design Series: Volume 1)
o Author(s): D. Feucht
o Publication Year: 2010
o Show details

Designing Dynamic Circuit Response (Analog Circuit Design Series: Volume 2)
o Author(s): D. Feucht
o Publication Year: 2010
o Show details

Designing High-Performance Amplifiers (Analog Circuit Design Series: Volume 3)
o Author(s): D. Feucht
o Publication Year: 2010
o Show details

Designing Waveform-Processing Circuits (Analog Circuit Design Series: Volume 4)
o Author(s): D. Feucht
o Publication Year: 2010
o Show details

RF and Microwave Modeling and Measurement Techniques for Field Effect Transistors
o Author(s): Jianjun Gao
o Publication Year: 2010
o Show details

Modelling Enterprise Architectures
o Author(s): Jon Holt and Simon Perry
o Publication Year: 2010
o Show details

Lightning Protection
o Editor: Vernon Cooray
o Publication Year: 2010
o Show details

Distributed Generation
o Author(s): Nick Jenkins ; Janaka Ekanayake ; Goran Strbac
o Publication Year: 2010
o Show details

Propulsion Systems for Hybrid Vehicles
o Author(s): John M. Miller
o Publication Year: 2010
o Show details

Energy: Resources, technologies and the environment
o Author(s): Christian Ngô
o Publication Year: 2010
o Show details

Solar Photovoltaic Energy
o Author(s): Anne Labouret and Michel Villoz
o Publication Year: 2010
o Show details

Cogeneration: A user’s guide
o Author(s): David Flin
o Publication Year: 2010
o Show details

Pocket Radar Guide: Key facts, equations, and data
o Author(s): G. Richard Curry
o Publication Year: 2010
o Show details

Principles of Modern Radar: Basic principles
o Editors: Mark A. Richards; James A. Scheer; William A. Holm
o Publication Year: 2010
o Show details

Test and Evaluation of Aircraft Avionics and Weapons Systems
o Author(s): Robert E. McShea
o Publication Year: 2010
o Show details

Nanotechnologies
o Author(s): M. Wautelet and et al.
o Publication Year: 2009
o Show details

Antennas: Fundamentals, design, measurement
o Author(s): Lamont V. Blake and Maurice W. Long
o Publication Year: 2009
o Show details

Microstrip and Printed Antenna Design
o Author(s): Randy Bancroft
o Publication Year: 2009
o Show details

Theory of Edge Diffraction in Electromagnetics: Origination and validation of the physical theory of diffraction
o Author(s): Pyotr Yakovlevich Ufimtsev
o Publication Year: 2009
o Show details

Oliver Heaviside: Maverick Mastermind of Electricity
o Author(s): B. Mahon
o Publication Year: 2009
o Show details

Effective Team Leadership for Engineers
o Author(s): Pat Wellington and Niall Foster
o Publication Year: 2009
o Show details

How to Build Successful Business Relationships
o Author(s): Frances Kay
o Publication Year: 2009
o Show details

Control Techniques, Drives and Controls Handbook
o Author(s): Bill Drury
o Publication Year: 2009
o Show details

Microgrids and Active Distribution Networks
o Author(s): S. Chowdhury ; S. P. Chowdhury ; P. Crossley
o Publication Year: 2009
o Show details

Fundamentals of Ground Radar for Air Traffic Control Engineers and Technicians
o Author(s): Ronald Bouwman
o Publication Year: 2009
o Show details

Introduction to Sensors for Ranging and Imaging
o Author(s): Graham Brooker
o Publication Year: 2009
o Show details

Phased-Array Radar Design: Application of radar fundamentals
o Author(s): Thomas W. Jeffrey
o Publication Year: 2009
o Show details

Video Compression Systems: From first principles to concatenated codecs
o Author(s): Alois M. Bock
o Publication Year: 2009
o Show details

Transceiver and System Design for Digital Communications
o Author(s): Scott R. Bullock
o Publication Year: 2009
o Show details

Flexible Robot Manipulators: Modelling, simulation and control
o Editors: M. O. Tokhi; A. K. Azad
o Publication Year: 2008
o Show details

Test and Diagnosis of Analogue, Mixed-Signal and RF Integrated Circuits: the system on chip approach
o Editor: Yichuang Sun
o Publication Year: 2008
o Show details

Electrical Craft Principles, Volume 1
o Author(s): J. Whitfield
o Publication Year: 2008
o Show details

Electrical Craft Principles, Volume 2
o Author(s): J. Whitfield
o Publication Year: 2008
o Show details

۲۰۰۸+ Solved Problems in Electromagnetics
o Author(s): Syed A. Nasar
o Publication Year: 2008
o Show details

The Struggle for Unity: Colour television, the formative years
o Author(s): R. W. Burns
o Publication Year: 2008
o Show details

The Correspondence of Michael Faraday, Volume 5: 1855-1860
o Editor: Frank A. James
o Publication Year: 2008
o Show details

The Art of Successful Business Communication
o Author(s): Patrick Forsyth
o Publication Year: 2008
o Show details

SysML for Systems Engineering
o Author(s): Jon Holt and Simon Perry
o Publication Year: 2008
o Show details

Condition Assessment of High Voltage Insulation in Power System Equipment
o Author(s): R. E. James and Q. Su
o Publication Year: 2008
o Show details

Local Energy: Distributed generation of heat and power
o Author(s): Janet Wood
o Publication Year: 2008
o Show details

Condition Monitoring of Rotating Electrical Machines
o Author(s): Peter Tavner ; Li Ran ; Jim Penman ; Howard Sedding
o Publication Year: 2008
o Show details

Introduction to Broadband Communication Systems
o Author(s): Cajetan M. Akujuobi and Matthew N. Sadiku
o Publication Year: 2008
o Show details

Technology Computer Aided Design for Si, SiGe and GaAs Integrated Circuits
o Author(s): C. K. Maiti and G. A. Armstrong
o Publication Year: 2007
o Show details

Microwave Measurements
o Editors: Richard Collier; Doug Skinner
o Publication Year: 2007
o Show details

Wideband Amplifier Design
o Author(s): A L Hollister
o Publication Year: 2007
o Show details

Principles of Planar Near-Field Antenna Measurements
o Author(s): Stuart Gregson ; John McCormick ; Clive Parini
o Publication Year: 2007
o Show details

Demystifying Marketing: a guide to the fundamentals for engineers
o Author(s): Patrick Forsyth
o Publication Year: 2007
o Show details

A Guide to MATLAB® Object-Oriented Programming
o Author(s): Andy H. Register
o Publication Year: 2007
o Show details

Wind Power Integration: Connection and system operational aspects
o Author(s): Brendan Fox ; Damian Flynn ; Leslie Bryans ; Nick Jenkins ; David Milborrow ; Mark O’Malley ; Richard Watson ; Olimpo Anaya-Lara
o Publication Year: 2007
o Show details

Nuclear Power
o Author(s): Janet Wood
o Publication Year: 2007
o Show details

Advances in Bistatic Radar
o Editors: Nicholas J. Willis; Hugh D. Griffiths
o Publication Year: 2007
o Show details

Design of Multi-Frequency CW Radars
o Author(s): Mohinder Jankiraman
o Publication Year: 2007
o Show details

Advances in Unmanned Marine Vehicles
o Editors: G. N. Roberts; R. Sutton
o Publication Year: 2006
o Show details

The Switching Function: analysis of power electronic circuits
o Author(s): C. C. Marouchos
o Publication Year: 2006
o Show details

System-on-Chip: Next Generation Electronics
o Editor: Bashir M. Al-Hashimi
o Publication Year: 2006
o Show details

Low Power and Low Voltage Circuit Design with the FGMOS Transistor
o Author(s): E. Rodriguez-Villegas
o Publication Year: 2006
o Show details

Thermal Microwave Radiation: Applications for Remote Sensing
o Editor: Christian Mätzler
o Publication Year: 2006
o Show details

Spacecraft Technology: The Early Years
o Author(s): Mark Williamson
o Publication Year: 2006
o Show details

Intelligent Distributed Video Surveillance Systems
o Editors: S. A. Velastin; P. Remagnino
o Publication Year: 2006
o Show details

Sea Clutter: Scattering, the K Distribution and Radar Performance
o Author(s): Keith D. Ward ; Robert J.A. Tough ; Simon Watts
o Publication Year: 2006
o Show details

Principles of Space-Time Adaptive Processing
o Author(s): Richard Klemm
o Publication Year: 2006
o Show details

Introduction to Electronic Warfare Modeling and Simulation
o Author(s): David L. Adamy
o Publication Year: 2006
o Show details

Understanding Telecommunications Networks
o Author(s): Andy Valdar
o Publication Year: 2006
o Show details

Motion Vision: design of compact motion sensing solutions for navigation of autonomous systems
o Author(s): J. Kolodko and L. Vlacic
o Publication Year: 2005
o Show details

Intelligent Control Systems using Computational Intelligence Techniques
o Editor: A. E. Ruano
o Publication Year: 2005
o Show details

Fabrication of GaAs Devices
o Author(s): A. Baca and C. Ashby
o Publication Year: 2005
o Show details

Electron-Gated Ion Channel
o Author(s): Wilson P. Ralston
o Publication Year: 2005
o Show details

Asymptotic and Hybrid Methods in Electromagnetics
o Author(s): F. Molinet ; I. Andronov ; D. Bouche
o Publication Year: 2005
o Show details

Intellectual Property Rights for Engineers
o Author(s): Vivien Irish
o Publication Year: 2005
o Show details

Trusted Computing
o Editor: Chris Mitchell
o Publication Year: 2005
o Show details

Wood Pole Overhead Lines
o Author(s): Brian Wareing
o Publication Year: 2005
o Show details

Short Circuit Currents
o Author(s): J. Schlabbach
o Publication Year: 2005
o Show details

Introduction to Radar Target Recognition
o Author(s): Peter Tait
o Publication Year: 2005
o Show details

Radar Imaging and Holography
o Author(s): A. Pasmurov and J. Zinoviev
o Publication Year: 2005
o Show details

Microwave Receivers with Electronic Warfare Applications
o Author(s): James B. Tsui
o Publication Year: 2005
o Show details

Control Theory
o Author(s): J. R. Leigh
o Publication Year: 2004
o Show details

Modelling and Parameter Estimation of Dynamic Systems
o Author(s): J. R. Raol ; G. Girija ; J. Singh
o Publication Year: 2004
o Show details

Variable Structure Systems: from principles to implementation
o Editors: A. Sabanovic; L. M. Fridman; S. Spurgeon
o Publication Year: 2004
o Show details

Human Factors for Engineers
o Editors: Carl Sandom; Roger S. Harvey
o Publication Year: 2004
o Show details

Foundations of Digital Signal Processing: theory, algorithms and hardware design
o Author(s): Patrick Gaydecki
o Publication Year: 2004
o Show details

Wireless Communications Circuits and Systems
o Editor: Yichuang Sun
o Publication Year: 2004
o Show details

MEMS Packaging
o Editor: Tai-Ran Hsu
o Publication Year: 2004
o Show details

SIMOX
o Editor: Maria J. Anc
o Publication Year: 2004
o Show details

Silicide Technology for Integrated Circuits
o Editor: Lih J. Chen
o Publication Year: 2004
o Show details

Optical Fibers and RF: A natural combination
o Author(s): Malcolm Romeiser
o Publication Year: 2004
o Show details

Communications: an International History of the Formative Years
o Author(s): R. W. Burns
o Publication Year: 2004
o Show details

UML for Systems Engineering: watching the wheels
o Author(s): Jon Holt
o Publication Year: 2004
o Show details

Advances in High Voltage Engineering
o Editors: A. Haddad; D. Warne
o Publication Year: 2004
o Show details

Propulsion Systems for Hybrid Vehicles
o Author(s): John M. Miller
o Publication Year: 2004
o Show details

Distribution Switchgear
o Author(s): Stan Stewart
o Publication Year: 2004
o Show details

Electric Fuses
o Author(s): A. Wright and P. G. Newbery
o Publication Year: 2004
o Show details

Applications of Space-Time Adaptive Processing
o Editor: R. Klemm
o Publication Year: 2004
o Show details

Ground Penetrating Radar
o Editor: David J. Daniels
o Publication Year: 2004
o Show details

Target Detection by Marine Radar
o Author(s): John N. Briggs
o Publication Year: 2004
o Show details

Strapdown Inertial Navigation Technology
o Author(s): David Titterton and John Weston
o Publication Year: 2004
o Show details

Airborne Early Warning System Concepts
o Editor: Maurice W. Long
o Publication Year: 2004
o Show details

Bistatic Radar
o Author(s): Nicholas J. Willis
o Publication Year: 2004
o Show details

Digital Techniques for Wideband Receivers
o Author(s): James B. Tsui
o Publication Year: 2004
o Show details

Radar Cross Section
o Author(s): Eugene F. Knott ; John F. Shaeffer ; Michael T. Tuley
o Publication Year: 2004
o Show details

Radar Detection
o Author(s): Julius V. DiFranco and William L. Rubin
o Publication Year: 2004
o Show details

Radar Foundations for Imaging and Advanced Concepts
o Author(s): Roger J. Sullivan
o Publication Year: 2004
o Show details

Radar Principles for the Non-Specialist
o Author(s): J. C. Toomay and Paul J. Hannen
o Publication Year: 2004
o Show details

Introduction to RF Stealth
o Author(s): David Lynch Jr.
o Publication Year: 2004
o Show details

Telecommunications Performance Engineering
o Editor: R. Ackerley
o Publication Year: 2004
o Show details

Location and Personalisation: Delivering Online and Mobility Services
o Editors: Daniel Ralph; Stephen Searby
o Publication Year: 2004
o Show details

Mobile and Wireless Communications: Key Technologies and Future Applications
o Editor: Peter Smyth
o Publication Year: 2004
o Show details

Local Access Network Technologies
o Editor: Paul France
o Publication Year: 2004
o Show details

Security for Mobility
o Editor: Chris J. Mitchell
o Publication Year: 2004
o Show details

Digital and Analogue Instrumentation: Testing and measurement
o Author(s): Nihal Kularatna
o Publication Year: 2003
o Show details

Modern Filter Design: Active RC and switched capacitor
o Author(s): Mohammed S. Ghausi and Kenneth R. Laker
o Publication Year: 2003
o Show details

Channels, Propagation and Antennas for Mobile Communications
o Author(s): Rodney Vaughan and Jørgen Bach-Anderson
o Publication Year: 2003
o Show details

Propagation of Radiowaves
o Editor: Les Barclay
o Publication Year: 2003
o Show details

Electric Railways, 1880-1990
o Author(s): Michael C. Duffy
o Publication Year: 2003
o Show details

Developing Effective Engineering Leadership
o Author(s): Ray Morrison and Carl Ericsson
o Publication Year: 2003
o Show details

Electricity Distribution Network Design
o Author(s): E. Lakervi and E. J. Holmes
o Publication Year: 2003
o Show details

The Lightning Flash
o Editor: Vernon Cooray
o Publication Year: 2003
o Show details

Power Systems Electromagnetic Transients Simulation
o Author(s): Neville Watson and Jos Arrillaga
o Publication Year: 2003
o Show details

Electrical Operation of Electrostatic Precipitators
o Author(s): K. Parker
o Publication Year: 2003
o Show details

Thermal Power Plant Simulation and Control
o Editor: Damian Flynn
o Publication Year: 2003
o Show details

Economic Evaluation of Projects in the Electricity Supply Industry
o Author(s): Hisham Khatib
o Publication Year: 2003
o Show details

Broadband Applications and the Digital Home
o Editors: John Turnbull; Simon Garrett
o Publication Year: 2003
o Show details

Telecommunications Network Modelling, Planning and Design
o Editor: Sharon Evans
o Publication Year: 2003
o Show details

Telecommunications Quality of Service Management
o Author(s): Antony P. Oodan ; Keith E. Ward ; Catherine G. Savolaine ; Mahmoud Daneshmand ; Peter Hoath
o Publication Year: 2003
o Show details

Standard Codecs: Image compression to advanced video coding
o Author(s): Mohammed Ghanbari
o Publication Year: 2003
o Show details

Telecommunications Regulation
o Author(s): John Buckley
o Publication Year: 2003
o Show details

Active Sound and Vibration Control: theory and applications
o Editors: Osman Tokhi; Sandor Veres
o Publication Year: 2002
o Show details

Stepping Motors: a guide to theory and practice
o Author(s): Paul Acarnley
o Publication Year: 2002
o Show details

Design of High Frequency Integrated Analogue Filters
o Editor: Yichuang Sun
o Publication Year: 2002
o Show details

Silicon Wafer Bonding Technology for VLSI and MEMS Applications
o Editors: S. S. Iyer; A. J. Auberton-Hervé
o Publication Year: 2002
o Show details

Process Technology for Silicon Carbide Devices
o Editor: Carl-Mikael Zetterling
o Publication Year: 2002
o Show details

Radio Man: the Remarkable Rise and Fall of C.O. Stanley
o Author(s): M. Frankland
o Publication Year: 2002
o Show details

Innovation and the Communications Revolution
o Author(s): J. Bray
o Publication Year: 2002
o Show details

Electrical Steels for Rotating Machines
o Author(s): Philip Beckley
o Publication Year: 2002
o Show details

Internet and Wireless Security
o Editors: Robert Temple; John Regnault
o Publication Year: 2002
o Show details

Intelligent Networks: Principles and Applications
o Author(s): John Anderson
o Publication Year: 2002
o Show details

Modelling Control Systems Using IEC 61499. Applying function blocks to distributed systems
o Author(s): Robert Lewis
o Publication Year: 2001
o Show details

People in Control: Human factors in control room design
o Editors: Jan Noyes; Matthew Bransby
o Publication Year: 2001
o Show details

Non-linear Predictive Control: theory and practice
o Editors: B. Kouvaritakis; M. Cannon
o Publication Year: 2001
o Show details

Strained Silicon Heterostructures: materials and devices
o Editors: C. K. Maiti; N. B. Chakrabarti; S. K. Ray
o Publication Year: 2001
o Show details

RFIC and MMIC Design and Technology
o Editors: I. D. Robertson; S. Lucyszyn
o Publication Year: 2001
o Show details

Theory and Design of Microwave Filters
o Author(s): Ian Hunter
o Publication Year: 2001
o Show details

Filtering in the Time and Frequency Domains
o Author(s): Herman J. Blinchikoff and Anatol I. Zverev
o Publication Year: 2001
o Show details

RF Power Amplifiers
o Author(s): Mihai Albulet
o Publication Year: 2001
o Show details

History of Telegraphy
o Author(s): Kenneth G. Beauchamp
o Publication Year: 2001
o Show details

Sir Charles Wheatstone
o Author(s): Brian Bowers
o Publication Year: 2001
o Show details

Skills Development for Engineers: innovative model for advanced learning in the workplace
o Author(s): Kevin Hoag
o Publication Year: 2001
o Show details

Troubled IT Projects: prevention and turnaround
o Author(s): John M. Smith
o Publication Year: 2001
o Show details

High Voltage Engineering and Testing
o Editor: Hugh M. Ryan
o Publication Year: 2001
o Show details

Voltage Quality in Electrical Power Systems
o Author(s): J. Schlabbach ; D. Blume ; T. Stephanblome
o Publication Year: 2001
o Show details

The Electric Car: development and future of battery, hybrid and fuel-cell cars
o Author(s): Michael H. Westbrook
o Publication Year: 2001
o Show details

Radar Techniques Using Array Antennas
o Author(s): Wulf-Dieter Wirth
o Publication Year: 2001
o Show details

Carrier Scale IP Networks: designing and operating Internet networks
o Editors:
o Publication Year: 2001
o Show details

Future Mobile Networks: 3G and beyond
o Editor: Alan Clapton
o Publication Year: 2001
o Show details

Voice Over IP (internet protocol): systems and solutions
o Editor: Richard Swale
o Publication Year: 2001
o Show details

Broadband Communications and Home Networking
o Author(s): Scott R. Bullock
o Publication Year: 2001
o Show details

Spectrum and Network Measurements
o Author(s): Robert A. Witte
o Publication Year: 2001
o Show details

Flight Control Systems: practical issues in design and implementation
o Editor: Roger W. Pratt
o Publication Year: 2000
o Show details

Power Plant Control and Instrumentation: the control of boilers and HRSG systems
o Author(s): David Lindsley
o Publication Year: 2000
o Show details

Selected Topics in Advanced Solid State and Fibre Optic Sensors
o Editor: S. M. Vaezi-Nejad
o Publication Year: 2000
o Show details

Parabolic Equation Methods for Electromagnetic Wave Propagation
o Author(s): Mireille Levy
o Publication Year: 2000
o Show details

Ridge Waveguides and Passive Microwave Components
o Author(s): J. Helszajn
o Publication Year: 2000
o Show details

Small Signal Microwave Amplifier Design
o Author(s): Theodore Grosch
o Publication Year: 2000
o Show details

Small Signal Microwave Amplifier Design: Solutions
o Author(s): Theodore Grosch
o Publication Year: 2000
o Show details

History of International Broadcasting, Volume 2
o Author(s): James Wood
o Publication Year: 2000
o Show details

The Life and Times of A.D. Blumlein
o Author(s): Russell W. Burns
o Publication Year: 2000
o Show details

Restoring Baird’s Image
o Author(s): Donald F. McLean
o Publication Year: 2000
o Show details

John Logie Baird: Television Pioneer
o Author(s): Russell W. Burns
o Publication Year: 2000
o Show details

Embedded Generation
o Author(s): N. Jenkins and et al.
o Publication Year: 2000
o Show details

Overvoltage Protection of Low Voltage Systems
o Author(s): Peter Hasse
o Publication Year: 2000
o Show details

Digital Signal Filtering, Analysis and Restoration
o Author(s): Jiří Jan
o Publication Year: 2000
o Show details

Symbolic Methods in Control System Analysis and Design
o Editor: Neil Munro
o Publication Year: 1999
o Show details

Advanced Electromagnetic Analysis of Passive and Active Planar Structures
o Author(s): Tullio Rozzi and Marco Farinai
o Publication Year: 1999
o Show details

Electromagnetic Mixing Formulas and Applications
o Author(s): Ari Sihvola
o Publication Year: 1999
o Show details

The Correspondence of Michael Faraday, Volume 4: 1849-1855
o Editor: Frank A. James
o Publication Year: 1999
o Show details

Knowledge Discovery and Data Mining
o Editor: M. A. Bramer
o Publication Year: 1999
o Show details

Flexible AC Transmission Systems (FACTS)
o Editors: Yong Hua Song; Allan T. Johns
o Publication Year: 1999
o Show details

Aviation weather surveillance systems: advanced radar and surface sensors for flight safety and air traffic management
o Author(s): Pravas R. Mahapatra
o Publication Year: 1999
o Show details

Understanding Radar Systems
o Author(s): Simon Kingsley and Shaun Quegan
o Publication Year: 1999
o Show details

Satellite Communication Systems
o Editor: B. G. Evans
o Publication Year: 1999
o Show details

World Telecommunications Economics
o Author(s): Jeffery J. Wheatley
o Publication Year: 1999
o Show details

Telecommunications Signalling
o Author(s): Richard Manterfield
o Publication Year: 1999
o Show details

Radio Spectrum Management
o Author(s): David Withers
o Publication Year: 1999
o Show details

Programming Industrial Control Systems Using IEC 1131-3
o Author(s): R. W. Lewis
o Publication Year: 1998
o Show details

VLSI Testing: digital and mixed analogue/digital techniques
o Author(s): Stanley L. Hurst
o Publication Year: 1998
o Show details

Distributed Feedback Semiconductor Lasers
o Author(s): John Carroll ; James Whiteaway ; Dick Plumb
o Publication Year: 1998
o Show details

Theory of Nonuniform Waveguides: the cross-section method
o Author(s): B. Z. Katsenelenbaum ; L. Mercader del Rio ; M. Pereyaslavets ; M. Sorolla Ayza ; M. Thumm
o Publication Year: 1998
o Show details

HF Radio Systems and Circuits
o Editors: William E. Sabin; Edgar O. Schoenike
o Publication Year: 1998
o Show details

Television: An International History of the Formative Years
o Author(s): R. W. Burns
o Publication Year: 1998
o Show details

Engineers’ Handbook of Industrial Microwave Heating
o Author(s): Roger Meredith
o Publication Year: 1998
o Show details

Small Electric Motors
o Author(s): H. Moczala ; J. Draeger ; H. Krauss ; H. Schock ; S. Tillner
o Publication Year: 1998
o Show details

AC-DC Power System Analysis
o Author(s): Jos Arillaga and Bruce Smith
o Publication Year: 1998
o Show details

High Voltage Direct Current Transmission
o Author(s): Jos Arrillaga
o Publication Year: 1998
o Show details

Introduction to Airborne Radar
o Author(s): George W. Stimson
o Publication Year: 1998
o Show details

Spread Spectrum in Mobile Communication
o Author(s): Olav Berg ; Terv Berg ; Svein Haavik ; Jens Hjelmstad ; Reidar Skaug
o Publication Year: 1998
o Show details

Control Engineering Solutions: a practical approach
o Editors: P. Albertos; R. Strietzel; N. Mort
o Publication Year: 1997
o Show details

Genetic Algorithms in Engineering Systems
o Editors: A. M. S. Zalzala; P. Fleming
o Publication Year: 1997
o Show details

Open Electromagnetic Waveguides
o Author(s): T. Rozzi and M. Mongiardo
o Publication Year: 1997
o Show details

Microwave Transmission Line Impedence Data
o Author(s): Mark A.R. Gunston
o Publication Year: 1997
o Show details

Exhibiting Electricity
o Author(s): K. G. Beauchamp
o Publication Year: 1997
o Show details

Developing a Make or Buy Strategy for Manufacturing Business
o Author(s): David R. Probert
o Publication Year: 1997
o Show details

Designing Businesses: how to develop and lead a high technology company
o Author(s): George Young
o Publication Year: 1997
o Show details

Continuing Professional Development: a practical approach
o Author(s): John Lorriman
o Publication Year: 1997
o Show details

Artificial Intelligence Techniques in Power Systems
o Editors: Kevin Warwick; Arthur Ekwue; Raj Aggarwal
o Publication Year: 1997
o Show details

Power System Commissioning and Maintenance Practice
o Author(s): Keith Harker
o Publication Year: 1997
o Show details

Ultrawideband Radar Measurements: analysis and processing
o Author(s): L. Y. Astanin and A. A. Kostylev
o Publication Year: 1997
o Show details

Principles of Performance Engineering for Telecommunication and Information Systems
o Author(s): M. Ghanbari ; C. J. Hughes ; M. C. Sinclaire ; J. P. Eade
o Publication Year: 1997
o Show details

Telecommunication Networks
o Editor: J. E. Flood
o Publication Year: 1997
o Show details

Advanced Robotics and Intelligent Machines
o Editors: J. O. Gray; D. G. Caldwell
o Publication Year: 1996
o Show details

High-frequency Circuit Engineering
o Author(s): F. Nibler and et al.
o Publication Year: 1996
o Show details

Low-power HF Microelectronics: a unified approach
o Editor: Gerson A. S. Machado
o Publication Year: 1996
o Show details

Spectral Theory and Excitation of Open Structures
o Author(s): Victor P. Shestopalov and Youri V. Shestopalov
o Publication Year: 1996
o Show details

The Correspondence of Michael Faraday, Volume 3: 1841-1848
o Editor: Frank A. James
o Publication Year: 1996
o Show details

Modern Personal Radio Systems
o Editor: R. C. V. Macario
o Publication Year: 1996
o Show details

Adaptive Prediction and Predictive Control
o Author(s): P. P. Kanjilal
o Publication Year: 1995
o Show details

Neural Network Applications in Control
o Editors: G. W. Irwin; K. Warwick; K. J. Hunt
o Publication Year: 1995
o Show details

Approximate Boundary Conditions in Electromagnetics
o Author(s): T. B. A. Senior and J. L. Volakis
o Publication Year: 1995
o Show details

Electronic Applications of the Smith Chart
o Author(s): Phillip H. Smith
o Publication Year: 1995
o Show details

Oscillator Design and Computer Simulation
o Author(s): Randell W. Rhea
o Publication Year: 1995
o Show details

How to Communicate in Business
o Author(s): David Silk
o Publication Year: 1995
o Show details

Digital Protection for Power Systems
o Author(s): A. T. Johns and S. K. Salman
o Publication Year: 1995
o Show details

Power System Protection 1: Principles and components
o Editor: Electricity Training Association
o Publication Year: 1995
o Show details

Power System Protection 2: Systems and methods
o Editor: Electricity Training Association
o Publication Year: 1995
o Show details

Power System Protection 3: Application
o Editor: Electricity Training Association
o Publication Year: 1995
o Show details

Power System Protection 4: Digital protection and signalling
o Editor: Electricity Training Association
o Publication Year: 1995
o Show details

Analogue Optical Fibre Communications
o Editors: B. Wilson; Z. Ghassemlooy; I. Darwazeh
o Publication Year: 1995
o Show details

A Handbook for EMC Testing and Measurement
o Author(s): David Morgan
o Publication Year: 1994
o Show details

Geometrical Theory of Diffraction
o Author(s): V. A. Borovikov and B. Ye. Kinber
o Publication Year: 1994
o Show details

Analysis of Metallic Antennas and Scatterers
o Author(s): B. D. Popović and B. M Kolundźija
o Publication Year: 1994
o Show details

Microwave Horns and Feeds
o Author(s): A. D. Olver ; P. J. Clarricoats ; A. A. Kishk ; L. Shafai
o Publication Year: 1994
o Show details

HF Filter Design and Computer Simulation
o Author(s): Randall W. Rhea
o Publication Year: 1994
o Show details

Microwave Field-Effect Transistors: Theory, design and applications
o Author(s): Raymond S. Pengelly
o Publication Year: 1994
o Show details

History of International Broadcasting, Volume 1
o Author(s): James Wood
o Publication Year: 1994
o Show details

The Early History of Radio: from Faraday to Marconi
o Author(s): G. R. M. Garratt
o Publication Year: 1994
o Show details

Energy Storage for Power Systems
o Author(s): A. Ter-Gazarian
o Publication Year: 1994
o Show details

Vacuum Switchgear
o Author(s): A. Greenwood
o Publication Year: 1994
o Show details

Electrical Safety: a guide to causes and prevention of hazards
o Author(s): J. M. Adams
o Publication Year: 1994
o Show details

Data Communications and Networks
o Editor: R. L. Brewster
o Publication Year: 1994
o Show details

ISDN Applications in Education and Training
o Editors: Robin Mason; Paul Bacsich
o Publication Year: 1994
o Show details

A History of Control Engineering 1930-1955
o Author(s): S. Bennett
o Publication Year: 1993
o Show details

Polynomial Methods in Optimal Control and Filtering
o Editor: K. J. Hunt
o Publication Year: 1993
o Show details

Analogue IC Design: The Current-Mode Approach
o Editors: C. Toumazou; F. J. Lidgey; D. G. Haigh
o Publication Year: 1993
o Show details

Switched-Currents: an analogue technique for digital technology
o Editors: C. Toumazou; J. B. Hughes; N. C. Battersby
o Publication Year: 1993
o Show details

Principles of Microwave Measurements
o Author(s): G. H. Bryant
o Publication Year: 1993
o Show details

Propagation, Scattering and Dissipation of Electromagnetic Waves
o Author(s): A. S. Ilyinski ; G. Ya. Slepyan ; A. Ya. Slepyan
o Publication Year: 1993
o Show details

The Correspondence of Michael Faraday, Volume 2: 1832-1840
o Editor: Frank A. James
o Publication Year: 1993
o Show details

Advanced Radar Techniques and Systems
o Editor: Gaspare Galati
o Publication Year: 1993
o Show details

ATM: the broadband telecommunications solution
o Author(s): L. G. Cuthbert and J-C Sapanel
o Publication Year: 1993
o Show details

Algorithmic and Knowledge-based CAD for VLSI
o Editors: Gaynor Taylor; Gordon Russell
o Publication Year: 1992
o Show details

Electrical Degradation and Breakdown in Polymers
o Author(s): L. A. Dissado and J. C. Fothergill
o Publication Year: 1992
o Show details

Microwave Circuit Theory and Foundations of Microwave Metrology
o Author(s): Glenn F. Engen
o Publication Year: 1992
o Show details

VHF and UHF Antennas
o Author(s): R. A. Burberry
o Publication Year: 1992
o Show details

Lord Kelvin: his influence on electrical measurements and units
o Author(s): Paul Tunbridge
o Publication Year: 1992
o Show details

Statistical Techniques for High-Voltage Engineering
o Author(s): W. Hauschild and W. Mosch
o Publication Year: 1992
o Show details

Uninterruptible Power Supplies
o Editors: John Platts; John St Aubyn
o Publication Year: 1992
o Show details

Electricity Economics and Planning
o Author(s): T. W. Berrie
o Publication Year: 1992
o Show details

Very Small Aperture Terminals (VSATs)
o Editor: John L. Everett
o Publication Year: 1992
o Show details

Analogue-digital ASICs: circuit techniques, design tools and applications
o Editors: R. S. Soin; F. Maloberti; J. Franca
o Publication Year: 1991
o Show details

Physics and Technology of Heterojunction Devices
o Editors: D. Vernon Morgan; Robin H. Williams
o Publication Year: 1991
o Show details

Electromagnetic Waveguides: theory and applications
o Author(s): S. F. Mahmoud
o Publication Year: 1991
o Show details

Radio Direction Finding and Superresolution
o Author(s): P. J. D. Gething
o Publication Year: 1991
o Show details

Electrodynamic Theory of Superconductors
o Author(s): Shu-Ang Zhou
o Publication Year: 1991
o Show details

A Scientist’s War: The diary of Sir Clifford Paterson 1939-45
o Editors: Robert Clayton; Joan Algar
o Publication Year: 1991
o Show details

Michael Faraday’s ‘Chemical Notes, Hints, Suggestions and Objects of Pursuit’ of 1822
o Editors: R. D. Tweney; D. Gooding
o Publication Year: 1991
o Show details

The Correspondence of Michael Faraday, Volume 1: 1811-1831
o Editor: Frank A. J. L. James
o Publication Year: 1991
o Show details

Tidal Power
o Author(s): A. C. Baker
o Publication Year: 1991
o Show details

Common-Channel Signalling
o Author(s): Richard J. Manterfield
o Publication Year: 1991
o Show details

Deterministric Control of Uncertain Systems
o Editor: A. S. I. Zinober
o Publication Year: 1990
o Show details

Computer Control of Real-Time Processes
o Editors: S. Bennett; G. S. Virk
o Publication Year: 1990
o Show details

Digital Signal Processing: principles, devices and applications
o Editors: N. B. Jones; J. D. McK. Watson
o Publication Year: 1990
o Show details

Knowledge-based Systems for Industrial Control
o Editors: J. McGhee; M. J. Grimble; P. Mowforth
o Publication Year: 1990
o Show details

Radio Frequency and Microwave Power Measurement
o Author(s): A. Fantom
o Publication Year: 1990
o Show details

Ionospheric Radio
o Author(s): Kenneth Davies
o Publication Year: 1990
o Show details

A History of the World Semiconductor Industry
o Author(s): P. R. Morris
o Publication Year: 1990
o Show details

Wireless: the crucial decade 1924-34
o Author(s): Gordon Bussey
o Publication Year: 1990
o Show details

Management Guide to Condition Monitoring in Manufacture
o Editor: A. Daves
o Publication Year: 1990
o Show details

The Development of a Strategy for Integrated Manufacturing Systems
o Editor: N. A. Schofield
o Publication Year: 1990
o Show details

Managing Complexity in Software Engineering
o Editor: R. Mitchell
o Publication Year: 1990
o Show details

Conduction and Induction Heating
o Author(s): E. J. Davies
o Publication Year: 1990
o Show details

Weibull Radar Clutter
o Author(s): Matsuo Sekine and Yuhai H. Mao
o Publication Year: 1990
o Show details

Continuous Time Controller Design
o Author(s): R. Balasubramanian
o Publication Year: 1989
o Show details

Handbook of Microstrip Antennas, Volume 1
o Editors: J. R. James; P. S. Hall
o Publication Year: 1989
o Show details

Handbook of Microstrip Antennas, Volume 2
o Editors: J. R. James; P. S. Hall
o Publication Year: 1989
o Show details

The GEC Research Laboratories 1919-1984
o Author(s): Robert Clayton and Joan Algar
o Publication Year: 1989
o Show details

A Management Guide to Logistics Engineering
o Editor: K. Beal
o Publication Year: 1989
o Show details

SF6 Switchgear
o Author(s): H. M. Ryan and G. R. Jones
o Publication Year: 1989
o Show details

An Introduction to Satellite Communications
o Author(s): D. I. Dalgleish
o Publication Year: 1989
o Show details

Temperature Measurement and Control
o Author(s): J. R. Leigh
o Publication Year: 1988
o Show details

Singular Perturbation Methodology in Control Systems
o Author(s): D. S. Naidu
o Publication Year: 1988
o Show details

Implementation of Self-tuning Controllers
o Editor: Kevin Warwick
o Publication Year: 1988
o Show details

Industrial Digital Control Systems
o Editors: K. Warwick; D. Rees
o Publication Year: 1988
o Show details

The Current Comparator
o Author(s): W. J. Moore and P. N. Miljanic
o Publication Year: 1988
o Show details

Spherical Near-field Antenna Measurements
o Editor: J. E. Hansen
o Publication Year: 1988
o Show details

Industrial Microwave Heating
o Author(s): A. C. Metaxas and R. J. Meredith
o Publication Year: 1988
o Show details

Insulators for High Voltages
o Author(s): J. S. T. Looms
o Publication Year: 1988
o Show details

Variable Frequency AC Motor Drive Systems
o Author(s): David Finney
o Publication Year: 1988
o Show details

Telecommunications Traffic, Tariffs and Costs. An Introduction for Managers
o Author(s): R. E. Farr
o Publication Year: 1988
o Show details

Applied Control Theory
o Author(s): J. R. Leigh
o Publication Year: 1987
o Show details

Ferrites at Microwave Frequencies
o Author(s): A. J. Baden Fuller
o Publication Year: 1987
o Show details

Propagation of Short Radio Waves
o Editors: D. E. Kerr; S. A. Goudsmit; L. B. Linford; A. M. Stone
o Publication Year: 1987
o Show details

Principles of Microwave Circuits
o Editors: C. G. Montgomery; R. H. Dicke; E. M. Purcell
o Publication Year: 1987
o Show details

Industrial Software Technology
o Editor: R. Mitchell
o Publication Year: 1987
o Show details

Advances in Command, Control and Communication Systems
o Editors: C. J. Harris; I. White
o Publication Year: 1987
o Show details

Optimised Radar Processors
o Editor: A. Farina
o Publication Year: 1987
o Show details

Waveguide Handbook
o Author(s): N. Marcuvitz
o Publication Year: 1986
o Show details

Technical History of the Beginnings of Radar
o Author(s): S. S. Swords
o Publication Year: 1986
o Show details

British Television: the formative years
o Author(s): Russell W. Burns
o Publication Year: 1986
o Show details

Robots and Automated Manufacture
o Editor: J. Billingsley
o Publication Year: 1985
o Show details

Spread Spectrum in Communication
o Author(s): R. Skaug and J. F. Hjelmstad
o Publication Year: 1985
o Show details

Advanced Signal Processing
o Editor: D. J. Creasey
o Publication Year: 1985
o Show details

Corrugated Horns for Microwave Antennas
o Author(s): P. J. B. Clarricoats and A. D. Olver
o Publication Year: 1984
o Show details

Microwave Antenna Theory and Design
o Editor: Samuel Silver
o Publication Year: 1984
o Show details

Phase Noise in Signal Sources
o Author(s): W. P. Robins
o Publication Year: 1984
o Show details

Essentials of Non-linear Control Theory
o Author(s): J. R. Leigh
o Publication Year: 1983
o Show details

Handbook of Antenna Design, Vol. 2
o Editors: A. W. Rudge; K. Milne; A. D. Olver; P. Knight
o Publication Year: 1983
o Show details

Semi-custom IC Design and VLSI
o Editor: P. J. Hicks
o Publication Year: 1983
o Show details

Design of Modern Control Systems
o Editors: D. J. Bell; P. A. Cook; N. Munro
o Publication Year: 1982
o Show details

Handbook of Antenna Design, Vol. 1
o Editors: A. W. Rudge; K. Milne; A. D. Olver; P. Knight
o Publication Year: 1982
o Show details

Power Circuit Breaker Theory and Design
o Editor: C. H. Flurscheim
o Publication Year: 1982
o Show details

Aperture Antennas and Diffraction Theory
o Author(s): E. V. Jull
o Publication Year: 1981
o Show details

Adaptive Array Principles
o Author(s): J. E. Hudson
o Publication Year: 1981
o Show details

Microstrip Antenna Theory and Design
o Author(s): J. R. James ; P. S. Hall ; C. Wood
o Publication Year: 1981
o Show details

Electrochemical Power Sources: primary and secondary batteries
o Editor: M. Barak
o Publication Year: 1980
o Show details

A History of Control Engineering 1800-1930
o Author(s): S. Bennett
o Publication Year: 1979
o Show details

Geometrical Theory of Diffraction for Electromagnetic Waves
o Author(s): G. L. James
o Publication Year: 1979
o Show details

خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇