خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇

کتاب های انجمن آمریکایی میکروبیولوژی ASM

کتاب های انجمن آمریکایی میکروبیولوژی ASM شما کاربران محترم گلوبایت کتاب می توانید کتاب های انجمن آمریکایی میکروبیولوژی ASM را پیدا کنید، به گلوبایت سفارش داده و با قیمت پایینی در کمتر از ۲۴ ساعت تحویل بگیرید.

درباره ASM :

انجمن میکروب شناسی امریکا بزرگترین انجمن علمی در زمینه میکروب شناسی است، این انجمن متشکل از بیش از ۵۰،۰۰۰ دانشمند و متخصص سلامت است. ماموریت ASM ترویج و پیشرفت علوم میکروبی در سراسر جهان است.

برخی از کتب موجود در زیر آمده است اما جهت دیدن کتب بیشتر به سایت این انتشارات ASM مراجعه کنید و نام کتاب مورد علاقه خود را از طریق لینکدرخواست کتاب به گلوبایت سفارش دهید.

 

دانلود لیست کتب موجود در ASM بر روی دکمه زیر کلیک نمایید:

arrow-download-icon

لیست برخی کتب موجود در ASM :

Title
Microbial Transmission in Biological Processes
Antisepsis, Disinfection, and Sterilization, Second Edition
The Fungal Kingdom
Tuberculosis and Nontubercular Mycobacterial Infections, Seventh Edition
Tuberculosis and the Tubercle Bacillus, Second Edition
A Guide to Specimen Management in Clinical Microbiology, Second Edition
Myeloid Cells in Health and Disease: A Synthesis
Biological Safety, Fifth Edition
Clinical Virology, Fourth Edition
Paleomicrobiology of Humans
Urinary Tract Infections, Second Edition
Preharvest Food Safety
Environmental Microbial Forensics
The Bacterial Spore
Manual of Environmental Microbiology, Fourth Edition
Emerging Infections 10
Diagnostic Microbiology of the Immunocompromised Host, Second Edition
Virulence Mechanisms of Bacterial Pathogens, Fifth Edition
In the Company of Microbes
Infections of Leisure, Fifth Edition
Clinical Virology Manual, Fifth Edition
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Fourth Edition
Manual of Molecular and Clinical Laboratory Immunology, Eighth Edition
Molecular Microbiology, Third Edition
Antibiotics: Challenges, Mechanisms, Opportunities
Diagnostic Medical Parasitology, Sixth Edition
Zoonoses, Fourth Edition
Metabolism and Bacterial Pathogenesis
Antibodies for Infectious Diseases
Microbial Biofilms, Second Edition
Mobile DNA III
Plasmids
Manual of Clinical Microbiology
Enterohemorrhagic Escherichia coli and Other Shiga Toxin-Producing E. coli
Molecular Genetics of Mycobacteria
Cheese and Microbes
One Health
Clinical Laboratory Management, Second Edition
Forgotten People, Forgotten Diseases, Second Edition
To Catch a Virus
Regulation of Bacterial Virulence
Food Microbiology, Fourth Edition
Microbes and Evolution
Intracellular Pathogens I
Intracellular Pathogens II
Polar Microbiology
Genome Plasticity and Infectious Diseases
Candida and Candidiasis, Second Edition
Germ Theory
Microbial Metal and Metalloid Metabolism
Oral Microbial Communities
Yeast Research
Population Genetics of Bacteria
Rapid Detection, Characterization, and Enumeration of Foodborne Pathogens
Nitrification
Genomes of Foodborne and Waterborne Pathogens
Stable Isotope Probing and Related Technologies
Immune Response to Infection, The
Fecal Bacteria, The
Bacterial Stress Responses, Second Edition
Magic Bullets To Conquer Malaria
Cryptococcus
Lure of Bacterial Genetics, The
Picornaviruses, The
Emerging Infections 9
Bacteriophages in the Control of Food- and Waterborne Pathogens
Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology, Third Edition
Cellular and Molecular Biology of Filamentous Fungi
Second Messenger Cyclic Di-GMP, The
Pathogens and Toxins in Food
خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇