خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇

کتاب های انتشارات witpress

کتاب های انتشارات witpress شما کاربران محترم گلوبایت کتاب می توانید

کتب یکی از بهترین ناشران آمریکایی به نام witpress را پیدا کنید، به گلوبایت سفارش داده و با قیمت پایینی در کمتر از ۲۴ ساعت تحویل بگیرید.

 

گلوبایت - www.globyte.ir-witpress

wit یک ناشر مطبوعاتی در کشور انگلستان است که  نشر بهترین مطالب جدید علمی را در قالب کتاب و مجله و مقاله در دو صورت الکترونیک و چاپی وظیفه اصلی خود می داند.

wit با داشتن تجربه ای بیش از ۳۰ سال و کارهای خوبی که ارائه میکند، دارای هواداران بسیاری از سراسر جهان می باشد که بخش عمده آن دانشمندان ، محققان و دانشجویان کشور های مختلف از جمله خود انگلستان است.

دفتر دیگری نیز از این ناشر به علت حائز اهمیت بودن آن در کشور ایالات متحده آمریکا نزدیکی شهر بوستون ایجاد گردیده تا ترویج علمی در سه ناحیه کانادا ، ایالات متحده و مکزیک را تحت پوشش خود قرار دهد.

برخی از کتب موجود از WIT در زیر آمده است اما جهت دیدن کتب بیشتر به سایت این انتشاراتWIT مراجعه کنید و نام کتاب مورد علاقه خود را از طریق لینک درخواست کتاب به گلوبایت سفارش دهید.

 

دانلود لیست کتب موجود در WIT بر روی دکمه زیر کلیک نمایید:

arrow-download-icon

لیست کتب موجود در WIT :ISBN13

Book_Title

Pages

Editor_Author

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۱۰۴-۳

Boundary Element Methods in Acoustics

۳۰۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK;  R.D. Ciskowski

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۲۵۸-۳

Boundary Elements in Dynamics

۷۰۷

J. Dominguez, University of Seville, Spain

۹۷۸-۰-۹۰۵۴۵-۱۶۶-۴

Hydrodynamics of Offshore Structures

۴۶۴

S.K. Chakrabarti, Offshore Structure Analysis Inc, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۳۰۰-۹

Alternative Engines for Road Vehicles

۱۹۲

M.L. Poulton, Transport Research Laboratory, Crowthorne, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۳۴۹-۸

Boundary Elements An Introductory Course: 2nd Edition

۳۲۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J. Dominguez, University of Seville, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۳۶۴-۱

Early Fatigue Crack Growth at Welds

۱۸۸

C.C. Monahan, University College

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۳۲۹-۰

Coastal Engineering

۵۵۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; L.C. Wrobel, Brunel University, UK and L. Traversoni, Universidad Autonoma Metropolitana, Mexico

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۳۵۶-۶

Potential Flow of Fluids

۳۰۰

M. Rahman, Dalhousie University, Canada

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۳۷۲-۶

Urban Air Pollution: Volume 2

H. Power, University of NottIngham, UK; N. Moussiopoulos, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۳۰-۳

The Kobe Earthquake: Geodynamical Aspects

۱۶۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۳۹۲-۴

Southampton Through the Ages

۲۱۰

P. Kilby, Conservation Architect for the City of Southampton, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۱۳-۶

Mathematical Techniques for Water Waves

۳۶۸

B.N. Mandal, Indian Statistical Institute, India

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۳۵۱-۱

Gravity Waves in Water of Finite Depth

۳۳۶

J.N. Hunt, University of Reading, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۶۰-۰

Boundary Element Technology XII

۵۰۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, M.H. Aliabadi, Queen Mary, University of London U.K. & J.I. Frankel University of Tennesse, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۶۱-۷

Measurements and Modelling in Environmental Pollution

۵۶۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and R. San Jose, Technical University of Madrid, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۷۹-۲

Environmental Engineering Education

۲۷۲

T. Duggan, , UK and C.A. Mitchell, The University of Sydney, Australia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۳۸۳-۲

Flows at Large Reynolds Numbers

۴۲۴

H. Schmitt, Germany

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۰۳-۷

Software Quality Engineering

۳۶۸

C. Tasso, Univ di Udine, Italy and M. Pighin, Universita degli Studi di Udine, Italy and R.A. Adey, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۵۹-۴

Computational Acoustics and Its Environmental Applications II

۲۴۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J.M. Kenny, University of Perugia, Italy and R.D. Ciskowski

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۷۰-۹

Water Pollution IV

۸۳۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK & E. RAJAR, University of Ljubljiana, Slovenia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۵۷-۰

Applications of High-Performance Computing in Engineering V

۳۵۲

H. Power, University of NottIngham, U.K & J.J. Cassares Long, Universidade de Santiago de Compostela, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۶۸-۶

Computational Methods in Contact Mechanics III

۴۰۰

M.H. Aliabadi, Queen Mary, University of London, UK and A. SAMARTIN, University Politecnica de Madrid, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۹۹-۰

Computer Modelling of Seas and Coastal Regions III

۴۶۴

J.R. ACINAS, Universidad de la Coruna, Spain and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۴۷-۱

Fuel Efficient Car Technology

۱۶۰

M.L. Poulton, Cummins Engine Company Ltd, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۶۹-۳

Surface Treatment III

۴۳۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK & M.H. Aliabadi, Queen Mary, University of London, U.K

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۲۸-۰

Nonlinear Instability Analysis

۳۳۶

L. Debnath, University of Texas-Pan American, USA and S.R. CHOUDHURY, University of Central Florida, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۶۵-۵

Moving Boundaries IV: Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems

۳۷۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and R. VAN KEER, University of Ghent, Belgium

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۳۷-۹

Offshore Engineering

۵۲۰

F.L. L.B. Carneiro, COPPE/UFRJ, Brazil and A.J. Ferrante, ISC Italia SRL, Italy and R.C. Batista, COPPE/UFRJ, Brazil and N.F. F. Ebecken, COPPE/UFRJ, Brazil

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۷۳-۰

Air Pollution V

۱۰۵۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, H. Power, University of NottIngham, UK & T. TIRABASSI, Institute FISBAT-CNR, Italy

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۷۶-۱

Crack Growth in Concrete Using Boundary Elements

۱۹۲

A.L. SALEH, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۶۴-۸

Urban Transport and the Enviroment for the 21st Century III

۴۷۲

L.J. SUCHAROV  Wessex Institute of Technology, UK & G. BIDINI, University of Perugia, Italy

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۸۴-۶

Historical Buildings of Iran: their Architecture and Structure

۱۶۸

M.M. HEJAZI, Malek Ashtar University of Technology, Iran

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۲۹۵-۸

Free Surface Flows with Viscosity

۲۵۶

P.A. TYVAND, Agricultural University of Norway, Norway

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۱۴-۳

Nonlinear Ocean Waves

۲۷۲

W. PERRIE, Bedford Institute of Oceanography, Canada B2y 4a2

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۳۷-۲

Towers and Domes in Architecture

۱۲۰

F.P. Escrig, Universidad de Sevilla, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۸۲-۲

The Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage

۲۷۲

G. Croci, Facolta di Ingegneria di Roma, Italy

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۴۸-۸

Computer Simulations in Compact Heat Exchangers

۲۷۲

B. Sundén, Lund University, Sweden, M. Faghri, University of Rhode Island, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۲۷-۳

Dynamics of Atmospheric Flows: Atmospheric Transport and Diffusion Processes

۲۶۴

M.P. SINGH, University of Alabama in Huntsville, USA and S. RAMAN, North Carolina State University, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۲۱-۸

Time-Dependent Nonlinear Convection

۲۴۰

P.A. TYVAND, Agricultural University of Norway, Norway

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۵۲-۹

Computer Methods in Water Resources XII Vol 1

۶۰۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, V.N. BURGANOS ICE-HT Greece, Gray University of Notre Dame USA, G.P KARATZAS University of Vermont USA, University of Patras Greece & G.

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۹۴-۲

Boundary Element Research in Europe

۳۴۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۱۷-۱

Air Pollution Emissions Inventory

۲۵۶

H. Power, University of NottIngham, UK and J.M. BALDASANO, Universitat Politecnica de Catalunya (UPC), Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۸۳-۶

Damage and Fracture Mechanics

۶۸۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK & A. CarpiNTERI Politecnico di Torino Italy

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۲۷-۷

Stochastic Response of Offshore Platforms

X.M. LI, , Singapore

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۹۲-۸

Boundary Elements XX

۷۳۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, A.J. KASSAB Institute for Computational Engineering USA & M. CHOPRA College of Engineering USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۸۲-۹

Computer Methods in Composite Materials VI

۶۱۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, W.R. BLAIN, Wessex Institute of Technology U.K. & W.P. DE WILDE, Vrije Universiteit Brussel, Belgium

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۹۸-۰

Computers in Railways VI

۱۱۲۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, J. ALLAN Brown & Root U.K, R.J. HILL University of Bath U.K, B. MELLITT Railtrack U.K & G. SCIUTTO Universita degli Studi di Genova Italy

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۹۹-۷

Hydraulic Engineering Software VII

۶۲۴

W.R. BLAIN, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۳۳-۱

Singular Integrals in Boundary Element Methods

۴۴۸

V. SLADEK, Slovak Academy of Sciences, Slovakia and J. SLADEK, Slovak Academy of Sciences, Slovakia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۴۱-۶

Thermomechanical Crack Growth using Boundary Elements

۲۱۶

N.N.V. PRASAD, CADS Software India (P) Ltd, India

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۴۷-۸

Intra and Extracorporeal Cardiovascular Fluid Dynamics: Vol 1 General Principles in Application

۲۷۲

P. VERDONCK, University of Gent, Belgium

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۰۶-۲

Development and Application of Computer Techniques to Environmental Studies

۴۰۰

D.W. PEPPER, University of Nevada-Las Vegas, USA and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and P. ZANNETTI, EnviroComp Consulting Inc., USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۵۰-۱

Modelling of Engineering Heat Transfer Phenomena

۳۴۸

B. Sundén, Lund Institute of Technology, Sweden and M. Faghri, The University of Rhode Island, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۱۵-۷

Nonlinear Instability, Chaos and Turbulence

۳۶۸

L. Debnath, University of Texas-Pan American, USA and D.N. RIAHI, 216b Talbot Laboratory, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۱۶-۱

Landfill Emission of Gases into the Atmosphere: Boundary Element Analysis

۲۰۰

V. Popov, Wessex Institute of Technology, UK and H. Power, University of NottIngham, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۰۷-۲

Computational Fracture Mechanics in Concrete Technology

۲۴۰

A. CarpiNTERI, Politecnico di Torino, Italy and M.H. Aliabadi, Queen Mary, University of London, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۴۲-۳

Fracture of Rock

۴۴۰

M.H. Aliabadi, Queen Mary, University of London, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۶۶-۹

Measuring and Modelling Investigation of Environmental Processes

۳۷۶

R. San Jose, Technical University of Madrid, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۸۱-۹

Computer Aided Optimum Design of Structures

۴۱۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, S. Hernández University of La Coruna Spain & A.J. Kassab Institute of Computational Engineering USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۸۳-۳

Computational Methods and Experimental Measurements IX

۶۴۸

G.M. CARLOMAGNO, University of Naples di Napoli, Italy and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۸۴-۰

Software for Electrical Engineering Analysis and Design IV

۳۲۴

A. KONRAD, University of Toronto, Canada M5s 3g4 and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۲۶-۰

Numerical Modelling and Design of Electrical Machines and Devices

۳۳۶

K. HAMEYER, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium and R. BELMANS, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۹۸-۷

Boundary Elements XXI

۸۰۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and H. Power, University of NottIngham, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۵۷-۷

Computational Acoustics in Architecture

۱۹۲

J.J. Sendra, Universidad de Sevilla, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۹۹-۴

Marine Technology III

۷۲۰

T. GRACZYK, Technical University of Szczecin, Poland and T. JASTRZEBSKI, Technical University of Szczecin, Poland and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۴۴-۱

Wave Motion in Earthquake Engineering

۳۷۶

E. KAUSEL, Massachusetts Institute of Technology, USA and G.D. MANOLIS, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۴۴۹-۵

Recent Advances in Analysis of Heat Transfer for Fin Type Surfaces

۳۱۲

B. Sundén, Lund Institute of Technology, Sweden and P.J. Heggs, UMIST, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۷۵-۸

Groundwater Pollution Control

۳۴۸

K.L. KATSIFARAKIS, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۸۴-۷

Structural Integrity and Passenger Safety

۱۹۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۴۵-۸

Dynamic Structural Design: Inverse Problem Approach

۲۹۲

I. TAKEWAKI, Kyoto University, Japan

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۱۰-۳

Applications of High-Performance Computing in Engineering VI

۵۱۲

M. INGBER, University of New Mexico, USA and H. Power, University of NottIngham, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۷۹-۶

A Dual Boundary Element Formulation for Three-Dimensional Fracture Analysis

۲۴۴

A. WILDE, IT Innovation Centre, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۸۷-۸

The Revival of Dresden

۲۷۲

W. JAGER, Technical University of Dresden, Germany and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۲۳-۹

Water Wave Scattering by Barriers

۴۰۸

B.N. Mandal, Indian Statistical Institute, India and A. Chakrabarti, Indian Institute of Science, India

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۰۲-۱

Elements of Plasticity: Theory and Computation

۳۲۸

I. Doltsinis, University of Stuttgart, Germany

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۰۳-۸

Linear Elastic Fracture Mechanics for Engineers: Theory and Applications

۱۷۶

L.P. POOK, University College London, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۳۰-۴

Nonlinear Instability, Chaos and Turbulence Volume 2

۴۲۴

L. Debnath, University of Texas-Pan American, USA and D.N. RIAHI, 216b Talbot Laboratory, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۱۹-۲

Structural Design of Retractable Roof Structures

۲۰۸

K. ISHII, , Japan

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۵۰-۵

Consequences of Land Use Changes

۳۲۸

U. MANDER, University of Tartu, Estonia and R.H.G. JONGMAN, Environmental Sciences Expertise Group, The Netherlands

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۶۳-۸

Spatial Economics and Ecosystems: the Interaction between Economics and the Natural Environment

۴۰۰

N. GEORGANTZIS, Universitat Juame I, Spain and I. BARREDA TARRAZONA, Universitat Jaume I, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۱۱-۰

The Sustainable City: Urban Regeneration and Sustainability

۶۱۶

B.R. TERRA, Rio de Janeiro, Brazil, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, A. FERRANTE, Milan, Italy and M. Rodriguez, Technical University of Madrid, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۱۲-۷

Damage and Fracture Mechanics VI: Computer Aided Assessment and Control

۶۳۲

A.P.S. SELVADURAI, McGill University, Canada H3a 2k6 and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۱۴-۱

Hydraulic Engineering Software VIII

۴۸۰

W.R. BLAIN, Wessex Institute of Technology, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۱۵-۸

Management Information Systems 2000: GIS and Remote Sensing

۵۱۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and P. PASCOLO, Universita degli di Udine, Italy

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۱۳-۰

Medical Applications of Computer Modelling: Cardiovascular and Ocular Systems

۳۰۴

T.B. MARTONEN, US Environmental Protection Agency, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۰۵-۹

Earth Construction Handbook: the Building Material Earth in Modern Architecture

۲۱۶

G. Minke, Germany

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۱۸-۹

Advanced Computational Methods in Heat Transfer VI

۶۸۸

B. Sundén, Lund Institute of Technology, Sweden and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۷۰-۶

Boundary Element Acoustics: Fundamentals and Computer Codes

۲۵۶

T.W. WU, University of Kentucky, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۱۶-۵

Computational Methods for Smart Structures and Materials II

۱۸۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and A. SAMARTIN, University Politecnica de Madrid, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۱۹-۶

Development and Application of Computer Techniques to Environmental Studies VIII

۵۶۰

G. IBARRA-BERASTEGI, University of the Basque Country, Spain and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and P. ZANNETTI, EnviroComp Consulting Inc., USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۰۱-۴

Flow Instability

۲۵۶

D.N. RIAHI, 216b Talbot Laboratory, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۲۰-۲

Structures under Shock and Impact VI

۶۷۲

N. JONES, The University of Liverpool, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۲۱-۹

Data Mining II

۶۴۸

N.F. F. EBECKEN, COPPE/UFRJ, Brazil and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۲۲-۶

Air Pollution VIII

۸۰۸

J.W.S. Longhurst, University of the West of England, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and H. Power, University of NottIngham, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۲۳-۳

Urban Transport VI: Urban Transport and the Environment for the 21st Century

۵۶۰

L.J. SUCHAROV, Wessex Institute of Technology, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۲۷-۱

Environmental Coastal Regions III

۴۵۶

G.R. Rodriguez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and E. PEREZ MARTELL, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spa

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۲۸-۸

Oil and Hydrocarbon Spills II : Modelling, Analysis and Control

۲۶۰

G.R. Rodriguez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۲۶-۴

Computers in Railways VII

۱۳۳۶

J. ALLAN, Brown & Root, UK, R.J. HILL, University of
Bath, UK, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK,
G. SCIUTTO, Universita degli Studi di Geno

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۲۴-۰

Boundary Elements XXII

۶۴۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and H. Power, University of NottIngham, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۴۷-۹

Mathematical Methods with Applications

۴۵۶

M. Rahman, Dalhousie University, Canada

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۲۹-۵

Maritime Engineering and Ports II

۴۰۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J. OLIVELLA, Universitat Politecnica de Catalunya, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۰۰-۴

Applied Virtual Instrumentation

۲۹۶

R. BAICAN, Germany and D. NECSULESCU, University of Ottawa, Canada

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۳۰-۱

Risk Analysis II

۵۸۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۲۸-۷

Air Quality Management

۳۱۲

J.W.S. Longhurst, University of the West of England, UK and D.M. ELSOM, Oxford Brookes University, UK and H. Power, University of NottIngham, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۵۵-۰

Intra and Extracorporeal Cardiovascular Fluid Dynamics: Vol. 2  Fluid Structure Interaction

۳۷۶

P. VERDONCK, University of Gent, Belgium and K. PERKTOLD, Technical University Graz, Austria

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۳۵-۹

Modelling of Transport Phenomena in Crystal Growth

۳۷۶

J. SZMYD, University of Mining and Metallurgy, Poland and K. SUZUKI, Kyoto University, Japan

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۵۵-۴

The Trefftz Finite and Boundary Element Method

۲۹۶

Q.H. QIN, Tianjin University, P.r. China

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۰۳-۵

Seismic Isolation for EarthquakeResistant Structures

۲۲۴

P. Komodromos, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۳۲-۸

Mesoscale Atmospheric Dispersion

۴۴۸

Z. BOYBEYI, Science Applications International Corporation, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۶۲-۸

The Method of Response Function in Ecology

۲۸۸

Y.A. PYKH, Russian Academy of Sciences, Russia and I.G. MALKINA-PYKH, Russian Academy of Sciences, Russia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۳۷۳-۳

Active Noise Control: Fundamentals for Acoustic Design

۴۲۴

G. ROSENHOUSE, Israel Institute of Technology, Israel

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۰۸-۹

Nonlinear Fracture and Damage Mechanics

۲۶۴

M.H. Aliabadi, Queen Mary, University of London, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۵۲-۶

Environmental Urban Noise

۲۴۰

A. GARCIA, Universidad de Valencia, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۴۵-۱

Calculation of Complex Turbulent Flows

۴۱۶

G.D. TZABIRAS, National Technical University of Athens, Greece

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۱۴-۷

Computational Inverse Problems in Electrocardiography

۳۰۴

P.R. JOHNSTON, Griffith University, Australia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۰۸-۰

Medical Applications of Computer Modelling: the Respiratory System

۳۶۰

T.B. MARTONEN, US Environmental Protection Agency, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۰۹-۷

Medical Applications of Computer Modelling & Fluid Dynamics – 2 Volume Set

۶۶۴

T.B.MARTONEN, Environmental Protection Agency

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۴۲-۴

Nonlinear Instability Analysis: Volume II

۳۶۸

L. Debnath, University of Texas-Pan American, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۳۲-۵

The Sustainable Street: the Environmental, Human and Economic Aspects of Street Design and Management

۲۸۸

C. JEFFERSON, University of the West of England, UK and J. ROWE, University of West of England, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۶۱-۵

Boundary Element Technology XIV

۴۰۸

A.J. KASSAB, Institute for Computational Engineering, USA and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۶۲-۲

Computational Methods in Multiphase Flow

۳۶۰

H. Power, University of NottIngham, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۵۴-۶

Coupled Field Problems

۲۵۶

A.J. KASSAB, Institute for Computational Engineering, USA and M.H. Aliabadi, Queen Mary, University of London, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۵۶-۱

Fracture Mechanics of Piezoelectric Materials

۳۰۰

Q.H. QIN, Tianjin University, P.r. China

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۶۳-۹

Boundary Elements XXIII

۵۲۰

D.E. BESKOS, University of Patras, Greece and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J.T. KATSIKADELIS, National Technical University of Athens, Greece and G.D. MANOLIS,

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۶۴-۶

Moving Boundaries VI : Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems

۲۶۴

B. SARLER, Nova Gorica Polytechnic, Slovenia and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۶۵-۳

Urban Transport VII: Urban Transport and the Environment in the 21st Century

۷۸۴

L.J. SUCHAROV, Wessex Institute of Technology, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۶۶-۰

Software for Electrical Engineering Analysis and Design V

۲۴۰

WESSEX INSTITUTE OF TECHNOLOGY, , UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۶۷-۷

Marine Technology IV

۴۶۴

WESSEX INSTITUTE OF TECHNOLOGY, , UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۰۱-۱

Smart Antennas and Signal Processing: for Communications, Biomedical and Radar Systems

۳۲۰

P.R.P. HOOLE, Nanyang Technological Univeristy, Sri Lanka

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۳۹-۴

Underlying Principles of the Boundary Element Method

۲۹۶

D.J. CARTWRIGHT, Bucknell University, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۶۸-۴

Computer Aided Optimum Design of Structures VII

۴۶۴

S. Hernández, University of La Coruna, Spain and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۵۱-۶

Stochastic Structural Dynamics in Earthquake Engineering

۲۹۶

G.D. MANOLIS, Aristotle University of Thessaloniki, Greece and P.K. KOLIOPOULOS, Technical Education Institute, Greece

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۶۹-۱

Structural Studies, Repairs and Maintenance of Historical Buildings VII

۷۳۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۷۰-۷

Computational Methods and Experimental Measurements X

۱۰۴۰

Y. VILLACAMPA, Universidad de Alicante, Spain and G.M. CARLOMAGNO, University of Naples di Napoli, Italy and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۷۲-۱

Computational Methods in Contact Mechanics V

۳۴۴

J. Dominguez, University of Seville, Spain and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۷۳-۸

Surface Treatment V: Computer Methods and Experimental Measurements

۴۶۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۶۰-۴

Deployable Structures: Analysis and Design

۳۸۴

C.J. Gantes, National Technical University of Athens, Greece

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۷۷-۶

Air Pollution IX

۶۹۶

G. Latini, University of Ancona, Italy and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۸۱-۳

Fluid Structure Interaction

۳۵۲

S.K. Chakrabarti, Offshore Structure Analysis Inc, USA and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۷۴-۵

Earthquake Resistant Engineering Structures III

۷۹۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and A. Corz, University of Malaga, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۷۵-۲

Environmental Health Risk

۳۲۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and D. FAYZIEVA, , Uzbekistan

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۷۸-۳

Water Pollution VI : Modelling, Measuring and Prediction

۵۶۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۷۹-۰

Coastal Engineering V: Computer Modelling of Seas and Coastal Regions

۳۴۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۷۶-۹

River Basin Management

۴۰۸

R.A. FALCONER, Cardiff University, UK and W.R. BLAIN, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۷۲-۷

Oil Spill Modelling and Processes

۱۷۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۶۰-۸

Nonlinear Flow using Dual Reciprocity

۱۴۸

W.F. FLOREZ, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۴۸-۹

Highly Parallel Computations: Algorithms and Applications

۴۵۶

M.P. BEKAKOS, Democritus University of Thrace, Greece

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۶۶-۶

Heat Transfer in Gas Turbines

۵۳۶

B. Sundén, Lund Institute of Technology, Sweden and M. Faghri, The University of Rhode Island, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۴۹-۳

Thermoelastic Fracture Mechanics using Boundary Elements

۱۶۸

D.N. DELL’ERBA, Tenaris Oilfield Services, Argentina

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۸۸-۲

Adaptive Meshing with Boundary Elements

۳۰۴

J.C. MIRANDA-VALENZUELA, , Mexico and K.H. MUCI-KUCHLER, University of Detroit-Mercy, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۹۵-۰

Electromagnetic Modelling of Wire Antenna Structures

۱۸۴

D. Poljak, University of Split, Croatia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۹۸-۱

Advanced Boundary Elements for Heat Transfer

۱۴۴

M-T. IBANEZ, , Venezuela and H. Power, University of NottIngham, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۸۶-۸

Practical Applications of Design Optimization

۲۴۰

S. Hernández, University of La Coruna, Spain and A.N. Fontan, University of La Coruna, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۰۴-۹

High Performance Structures and Composites

۶۷۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and W.P. DE WILDE, Vrije Universiteit Brussel, Belgium

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۰۵-۶

Urban Transport VIII: Urban Transport and the Environment in the 21st Century

۸۶۴

L.J. SUCHAROV, Wessex Institute of Technology, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and F. BENITEZ, University of Seville, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۹۲-۲

Environmental Impacts for Water Resources Planning

۲۱۲

M.A. YURDUSEV, Celal Bayar University, Turkey

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۸۵-۱

Innovative Approaches to Earthquake Engineering

۳۳۶

G. OLIVETO, Universitá di Catania, Italy

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۰۶-۳

Advanced Computational Methods in Heat Transfer VII

۵۳۲

B. Sundén, Lund Institute of Technology, Sweden and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۰۷-۰

Management Information Systems 2002: GIS and Remote Sensing

۴۴۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and P. PASCOLO, Universita degli Studi di Udine, Italy

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۵۹-۲

Natural Wetlands for Wastewater Treatment in Cold Climates

۲۶۴

U. MANDER, University of Tartu, Estonia and P.D. JENSSEN, Agricultural University of Norway, Norway

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۵۸۴-۳

Winchester  An Architect’s View

۱۶۸

P. Kilby, Historic Buildings Consultant, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۱۱-۷

Structures under Shock and Impact VII

۶۱۲

N. JONES, The University of Liverpool, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and A.M. RAJENDRAN, US Army Research Laboratory, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۱۲-۴

Hydraulic Information Management

۴۸۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and W.R. BLAIN, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۱۵-۵

Risk Analysis III

۷۸۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۲۷-۸

Crack Paths

۱۶۸

L.P. POOK, University College London, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۱۰-۰

Advances in Fluid Mechanics IV

۷۶۰

M. Rahman, DalTech, Dalhousie University, Canada,  R. VERHOEVEN, Ghent University, Belgium and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, Southampton, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۱۴-۸

Boundary Elements XXIV

۷۷۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and A. TADEU, University of Coimbra, Portugal and V. Popov, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۱۳-۱

Computers in Railways VIII

۱۲۰۰

J. ALLAN, Brown & Root, UK, R.J. HILL, University of Bath, UK, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, G. SCIUTTO, Universita degli Studi di Genova, Ital

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۳۳-۲

Scattering of Seismic Waves: Applications to the Mexico City Valley

۲۲۰

E. REINOSO, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico   D.f.

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۸۷-۵

Hybrid Vehicle Propulsion

۱۷۶

C.M. JEFFERSON, University of the West of England, UK and R.H. BARNARD, University of Hertfordshire, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۱۶-۲

Air Pollution X

۸۴۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J.F. MARTIN-DUQUE, Universidad Complutense, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۱۷-۹

The Sustainable City II: Urban Regeneration and Sustainability

۱۰۷۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J.F. MARTIN-DUQUE, Universidad Complutense, Spain and L.C. WADHWA, James Cook University, Australia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۹۲-۹

Atmosphere-Ocean Interactions Volume 1

۳۲۸

W. PERRIE, Bedford Institute of Oceanography, Canada

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۰۸-۷

A Multi-Dimensional Complex Variable Boundary Element Method

۲۳۶

T.V. HROMADKA II, California State University, Fullerton, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۵۰-۶

Boundary Element Analysis of Cracks in Shear Deformable Plates and Shells

۲۷۲

T. DIRGANTARA, University of London, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۱۸-۶

Brownfield Sites: Assessment, Rehabilitation and Development

۵۶۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, Southampton, UK, D. ALMORZA, University of Cadiz, Spain, H. KLAPPERICH, Technical University of Freiberg, Germany

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۰۱-۸

Design and Nature: Comparing Design in Nature with Science and Engineering

۴۶۰

C.A. Brebbia and L.J. SUCHAROV, Wessex Institute of Technology, UK and P. PASCOLO, Universita degli di Udine, Italy

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۴۹-۹

Spatial Statistics through Applications

۳۶۸

J. MATEU, Universitat Jaume 1, Spain and F. MONTES, Universitat de Valencia, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۲۱-۶

Coastal Environment: Environmental Problems in Coastal Regions IV

۴۷۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, Southampton, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۲۲-۳

Oil and Hydrocarbon Spills III: Modelling, Analysis and Control

۴۸۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, Southampton, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۳۹-۱

Sustainable Energy: Resources, Technology and Planning

۳۶۰

I.G. MALKINA-PYKH and Y.A. PYKH, Russian Academy of Sciences, Russia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۲۴-۷

Applications of High-Performance Computing in Engineering VII

۲۸۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, Southampton, UK, P. MELLI, IBM Italia S.P.A., Italy, A. ZANASI, TEMIS Text Mining Solutions SA, Modena, Italy

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۲۵-۴

Data Mining III

۱۰۳۲

A. ZANASI, TEMIS Text Mining Solutions SA, Modena, Italy, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, Southampton, UK, N.F. F. EBECKEN, COPPE/UFRJ, Federal University of Rio de Janeiro, B

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۵۱-۲

Constructed Wetlands for Wastewater Treatment in Cold Climates

۳۴۴

U. Mander, University of Tartu, Estonia; P.D. Jenssen, Agricultural University of Norway, Norway

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۳۱-۸

Ekranoplanes: Controlled Flight Close to the Sea

۲۳۶

A.V. Nebylov, St Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Russia and P.A. Wilson, University of Southampton, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۹۴-۳

Innovations in Freight Transport

۲۱۶

E. TANIGUCHI, Kyoto University, Japan and R.G. THOMPSON, The University of Melbourne, Australia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۲۶-۱

Damage and Fracture Mechanics VII: Computer Aided Assessment and Control

۵۲۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, Southampton, UK and S.I. NISHIDA, Saga University, Japan

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۳۸-۴

Sustainable Water Resources Management

۳۱۲

I.G. MALKINA-PYKH and Y. PYKH, Russian Academy of Sciences, St Petersburg, Russia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۲۸-۵

Advances in Dynamics and Impact Mechanics

۳۰۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, Southampton, UK and G. NURICK, University of Cape Town, Rondebosch, South Africa

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۳۳-۹

Handbook of Green’s Functions and Matrices

۳۰۴

V.D. SEREMET, State Agrarian University of Moldova, Republic Of Moldova

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۵۴-۴

Introduction to Multi-Disciplinary ModelBuilding

۳۹۶

H.G. NATKE, Curt-Risch Institute for Dynamics, Acoustics and Measurement Technology, Hannover, Germany

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۷۱-۷

Boundary Element Methods for Heat Conduction: with applications in non-homogeneous media

۲۶۴

E. DIVO and A.J. KASSAB, University of Central Florida, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۰۰-۱

Vascular Grafts: Experiment and Modelling

۴۴۰

A. TURA, LADSEB-CNR, Italy

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۴۷-۶

Integral Equation Techniques in Transient Electromagnetics

۲۶۴

D. Poljak, University of Split, Croatia and C.Y. THAM, University of Cambridge, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۳۷-۷

Sustainable Food and Agriculture

۳۷۶

I.G. MALKINA-PYKH and Y. PYKH, Russian Academy of Sciences, Russia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۴۰-۷

Sustainable Resources Set (3 Volumes): Energy, Water Resources Management, Food and Agriculture

۱۰۴۸

I.G. MALKINA-PYKH and Y. PYKH, Russian Academy of Sciences, Russia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۶۳-۶

Computational Methods in Contact Mechanics VI

۲۳۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۶۱-۲

Urban Transport IX: Urban Transport and the Environment in the 21st Century

۷۲۸

L.J. SUCHAROV and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۶۲-۹

Surface Treatment VI: Computer Methods and Experimental Measurements for Surface Treatment Effects

۳۵۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, J.T.M. de HOSSON, University of Groningen, The Netherlands and S.I. NISHIDA, Saga University, Japan

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۶۴-۳

Maritime Heritage

۲۱۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and T. GAMBIN, University of Malta, Malta

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۶۵-۰

Simulations in Biomedicine V

۵۴۴

Z.M. ARNEZ, University Medical Centre, Ljubljana, Slovenia, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, F. SOLINA, University of Ljubljana, Slovenia, V. STANKOVSKI, University Medical Centre, Lj

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۶۶-۷

River Basin Management II

۵۱۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۶۷-۴

Water Resources Management II

۵۲۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۶۸-۱

Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture VIII

۸۶۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۶۹-۸

Computational Methods and Experimental Measurements XI

۷۷۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, G.M. CARLOMAGNO, University of Naples, Italy and P. ANAGNOSTOPOULOS, University of Thessaloniki, Greece

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۷۲-۸

Computer Aided Optimum Design of Structures VIII

۳۵۶

S. Hernández, Universidad de La Coruña, Spain, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and M.E.M. El-Sayed, Kettering University, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۷۱-۱

Boundary Element Technology XV

۴۰۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, R.E. DIPPERY, Kettering University, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۷۳-۵

Marine Technology V

۳۴۰

WESSEX INSTITUTE OF TECHNOLOGY, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۷۵-۹

Modelling and Experimental Measurements in Acoustics III

۵۲۸

D. Almorza, University of Cadiz, Spain, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, R. Hernandez, University of Cadiz, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۰۴-۲

Ecosystems and Sustainable Development IV: Volume 2

۵۸۴

E. Tiezzi, University of Siena, Italy, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J-L. USO, Universitat Jaume I, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۳۴-۹

Ecosystems and Sustainable Development IV – 2 Volume Set

۱۳۵۶

E. Tiezzi, University of Siena, Italy, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J-L. USO, Universitat Jaume I, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۷۴-۲

Ecosystems and Sustainable Development IV: Volume 1

۷۷۲

E. Tiezzi, University of Siena, Italy, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J-L. USO, Universitat Jaume I, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۷۶-۶

Water Pollution VII: Modelling, Measuring and Prediction

۵۲۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, D. ALMORZA and D. SALES, University of Cadiz, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۷۸-۰

Fluid Structure Interaction II

۴۶۰

S.K. Chakrabarti, Offshore Structure Analysis Inc., USA, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, D. ALMORZA and R. GONZALEZ-PALMA, University of Cadiz, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۹۶-۷

Transformation of Domain Effects to the Boundary

۲۶۴

Y.F.RASHED and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۹۰-۲

Laser Metrology and Machine Performance VI

۶۰۴

D.G. FORD, University of Huddersfield, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۷۹-۷

Fatigue Damage of Materials: Experiment and Analysis

۵۲۸

A. VARVANI-FARAHANI, Ryerson University, Canada and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۰۳-۲

Multiple Crack Problems in Elasticity

۳۵۶

Y.Z. CHEN, Jiangsu University, China, N. HASEBE, Nagoya Institute of Technology, Japan and K.Y. LEE, Yonsei University, South Korea

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۲۰-۹

Mechanics of Electromagnetic Material Systems and Structures

۳۳۲

Y. SHINDO, Tohoku University, Japan

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۳۴-۶

Multifunctional Landscapes Volume II: Monitoring, Diversity and Management

۳۱۲

J. BRANDT, University of Roskilde, Denmark and H. VEJRE, The Agricultural University, Copenhagen, Denmark

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۸۱-۰

Electrical Engineering and Electromagnetics VI

۳۴۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and D. Poljak, University of Split, Croatia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۸۰-۳

Boundary Elements XXV

۳۶۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and D. Poljak and V. ROJE, University of Split, Croatia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۸۲-۷

Air Pollution XI

۷۳۶

F. PATANIA, University of Catania, Italy and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۹۷-۱

Human Exposure to Electromagnetic Fields

۲۰۰

D. Poljak, University of Split, Croatia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۸۳-۴

Environmental Health Risk II

۲۶۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and D. FAYZIEVA, Academy of Sciences, UZBEKISTAN

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۸۴-۱

Earthquake Resistant Engineering Structures IV

۴۰۰

G. Latini, University of Ancona, Italy and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۸۵-۸

Sustainable Planning and Development

۱۰۴۸

E. BERIATOS, University of Thessaly, Greece, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, H. COCCOSSIS and A.G. KUNGOLOS, University of Thessaly, Greece

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۳۸-۷

Computational Ballistics

۲۴۰

A.A. MOTTA, Brazilian Navy Research Institute, Brazil

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۳۵-۳

Multifunctional Landscapes Volume III: Continuity and Change

۳۰۴

U. MANDER, University of Tartu, Estonia and M. ANTROP, University of Ghent, Belgium

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۵۹-۹

Discontinuum Mechanics: using Finite and Discrete Elements

۳۲۸

S. MOHAMMADI, University of Tehran, Iran

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۰۲-۵

Macro and Microscopic Approach to Fracture

۳۵۲

S.-I. NISHIDA, Saga University, Japan

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۸۶-۵

Computational Methods in Multiphase Flow II

۴۵۶

A.A. MAMMOLI, University of New Mexico, USA and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۸۷-۲

Moving Boundaries VII: Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems

۳۹۲

A.A. MAMMOLI, University of New Mexico, USA and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۸۸-۹

Computational Methods in Materials Characterisation

۳۶۸

A.A. MAMMOLI, University of New Mexico, USA and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۴۵-۲

Environmental Health in Central Asia: The Present and Future

۲۸۴

D. FAYZIEVA,  Academy of Sciences, Uzbekistan

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۹۲-۶

Handling Missing Data: Applications to Environmental Analysis

۲۰۰

G. Latini and G. PASSERINI, Universita delle Marche, Italy

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۹۳-۶

Heat and Fluid Flow in Microscale and Nanoscale Structures

۳۹۲

M. Faghri, The University of Rhode Island, USA and B. Sundén, Lund Institute of Technology, Sweden

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۰۶-۶

Data Mining IV

۶۸۸

N.F. F. EBECKEN, COPPE/Federal University of Rio de Janeiro, Brazil, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and A. ZANASI, TEMIS, Text Mining Solutions, Italy

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۵۸-۲

Time Domain Techniques in Computational Electromagnetics

۱۸۴

D. Poljak, University of Split, Croatia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۳۰-۸

Multifunctional Landscapes Volume I: Theory, Values and History

۲۹۲

J. BRANDT, University of Roskilde, Denmark and H. VEJRE, The Agricultural University, Denmark

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۳۶-۰

Multifunctional Landscapes – 3 Volume Set

۹۰۸

J. BRANDT, University of Roskilde, Denmark and H. VEJRE, The Agricultural University, Copenhagen, Denmark

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۵۵-۱

Large Deformation Processes of Solids: From Fundamentals to Numerical Simulation and Engineering Applications

۴۹۶

I. Doltsinis, University of Stuttgart, Germany

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۲۴-۶

Introduction to Regression Analysis

۴۵۲

M. GOLBERG and H.A. CHO, University of Nevada, Las Vegas, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۹۶-۴

Earthquake Geodynamics: Seismic Case Studies

۲۰۰

E.L. LEKKAS, University of Athens, Greece

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۴۶-۹

Optimisation Mechanics in Nature

۱۷۶

M.W. Collins, D.G. Hunt and M.A. Atherton, London South Bank University, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۰۲-۸

Debris Flow: Phenomenology and Rheological Modelling

۲۱۶

G. Lorenzini and N. Mazza, University of Bologna, Italy

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۰۵-۲

Advanced Computational Methods in Heat Transfer VIII

۵۳۶

B. Sundén, Lund Institute of Technology, Sweden, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and A. Mendes, University of Beira Interior, Portugal

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۰۴-۵

Advances in Fluid Mechanics V

۴۷۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, A. MENDES, University of Beira Interior, Portugal and M. Rahman, Dalhousie University, Canada

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۰۷-۶

Damage and Fracture Mechanics VIII: Computer Aided Assessment and Control

۳۰۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and A. VARVANI-FARAHANI, Ryerson University, Canada

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۰۶-۹

Structures under Shock and Impact VIII

۵۳۶

N. JONES, University of Liverpool, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۰۸-۳

Boundary Elements XXVI

۴۸۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۰۹-۰

Computational Finance and its Applications

۳۲۰

WESSEX INSTITUTE OF TECHNOLOGY, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۵۱-۳

Thermal Analysis of Welds

۳۵۲

N. NGUYEN, HRL Technology, Australia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۱۰-۶

Coastal Environment V: Incorporating Oil Spill Studies

۴۸۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, and J.M. SAVAL PEREZ,  L. GARCIA ANDION and Y. VILLACAMPA, University of Alicante, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۱۲-۰

The Internet Society: Advances in Learning, Commerce and Security

۳۳۶

K. MORGAN, University of Bergen, Norway and J.M. SPECTOR, Syracuse University, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۱۵-۱

Computers in Railways IX: Computer Aided Design, Manufacture and Operation in the Railway and Other Advanced Mass Transit Systems

۱۰۲۰

J. ALLAN, Railway Safety and Standards Board, UK, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, R.J. HILL, Consultant, UK, G. SCIUTTO, University Degli Studi di Genova, Italy and S. SONE, Kogakuin

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۱۶-۸

Urban Transport X: Urban Transport and the Environment in the 21st Centur

۹۳۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and L.C. WADHWA, James Cook University, Australia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۱۸-۲

Development and Application of Computer Techniques to Environmental Studies X

۲۰۸

G. Latini and G. PASSERINI, Universita Politecnica delle Marche, Italy and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۱۷-۵

High Performance Structures and Materials II

۷۲۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and W.P. De WILDE, Vrije Universiteit Brussels, Belgium

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۹۹-۸

Wall-Fluid Interactions in Physiological Flows

۲۰۴

M.W. Collins, South Bank University, London, UK, G. PONTRELLI, Istituto per le Applicazioni del Calcolo – C.N.R., Rome, Italy and M.A. Atherton, South Bank University, London, United Kin

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۱۹-۹

Brownfield Sites II: Assessment, Rehabilitation and Development

۳۳۶

A. DONATI and C. ROSSI, University of Siena, Italy and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۲۰-۵

The Sustainable City III: Urban Regeneration and Sustainability

۷۴۸

N. MARCHETTINI, University of Siena, Italy, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, E. Tiezzi, University of Siena, Italy and L.C. WADHWA, James Cook University, Australia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۵۵-۷

Brownfields: Multimedia Modelling and Assessment

۱۵۲

G. WHELAN, Pacific Northwest National Laboratory, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۲۲-۹

Air Pollution XII

۸۱۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۲۱-۲

Design and Nature II: Comparing Design in Nature with Science and Engineering

۶۴۸

M.W. Collins, London South Bank University, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۲۳-۶

Geo-Environment: Monitoring, Simulation and Remediation of the Geological Environment

۳۷۶

J.F. MARTIN-DUQUE, Complutense University, Spain, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, A.E. GODFREY, USDA Forest Service, USA and J.R. DIAZ de TERAN, University of Cantabria, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۲۴-۳

Sustainable Tourism

۳۸۴

F.D. Pineda, Complutense University, Spain and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۵۲-۰

Regional and Local Aspects of Air Quality Management

۳۳۶

D.M. ELSOM, Oxford Brookes University, UK and J.W.S. Longhurst, University of the West of England, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۲۶-۷

Human Perspectives in the Internet Society: Culture, Psychology and Gender

۵۸۴

K. MORGAN, University of Bergen, Norway, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, J. SANCHEZ, Univeristy of Cadiz, Spain and A. VOISKOUNSKY, Moscow State University, Russia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۳۹-۷

How Gears Break

۲۴۰

B. ABERŠEK and J. FLAŠKER, University of Maribor, Slovenia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۰۰-۲

Waste Management in Japan

۱۹۲

H. ITOH, University of Nagoya, Japan

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۲۸-۱

Management Information Systems 2004: Incorporating GIS and Remote Sensing

۳۵۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۲۹-۸

Data Mining V: Data Mining, Text Mining and their Business Applications

۴۴۸

A. ZANASI, TEMIS Text Mining Solutions S.A., Italy, N.F. F. EBECKEN, COPPE/UFRJ, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۳۶-۶

Risk Analysis IV

۸۳۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۳۸-۰

Waste Management and the Environment II

۶۹۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, S. KUNGOLOS, University of Thessaly, Greece, V. Popov, Wessex Institute of Technology, UK and H. ITOH, University of Nagoya, Japan

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۴۰-۳

Beauty and Science

۱۳۲

E. Tiezzi, University of Siena, Italy

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۹۱-۲

Applied Numerical Analysis

۴۰۸

M. Rahman, Dalhousie University, Canada

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۹۴-۰

New Solutions in Contact Mechanics

۳۲۸

J. JAEGER, Lauterbach Verfahrenstechnik, Germany

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۴۸-۳

Crack Dynamics

۲۲۴

A. IVANKOVIC, University College Dublin, Ireland and M.H. Aliabadi, Queen Mary College, University of London, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۶۰-۵

Trace and Ultratrace Elements in Plants and Soil

۳۶۴

I. SHTANGEEVA, St Petersburg State University, Russia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۵۲-۳

Nature and Design

۳۶۰

M.W. Collins and M.A. Atherton, London South Bank University, UK and J.A. BRYANT, University of Exeter, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۵۱-۹

Flood Risk Simulation

۴۵۶

F.C.B. Mascarenhas, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil with the collaboration of K. Toda, Kyoto University, Japan, M.G. Miguez, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil and K. Inoue, Kyo

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۸۵-۴

Instability of Flows

۲۴۸

M. Rahman, Dalhousie University, Canada

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۰۵-۷

Boundary Elements XXVII: Incorporating Electrical Engineering and Electromagnetics

۷۶۸

A. Kassab, University of Central Florida, USA, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, E. Divo, University of Central Florida, USA and D.  Poljak, University of Split, Croatia

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۵۶-۸

Modelling and Simulation of Turbulent Heat Transfer

۳۶۰

B. Sundén, Lund Institute of Technology, Sweden and M. Faghri, University of Rhode Island, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۵۵-۹

Methods and Technologies for Learning

۶۴۸

G. Chiazzese, M. Allegra, A. Chifari and S. Ottaviano, Italian National Research Council, Institute for Educational Technology, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۰۹-۵

Coastal Engineering VII: Modelling, Measurements, Engineering and Management of Seas and Coastal Regions

۳۶۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and M. de Conceicao Cunha, University of Coimbra, Portugal

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۰۷-۱

Water Resources Management III

۷۱۲

M. de Conceicao Cunha, University of Coimbra, Portugal and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۰۸-۸

Urban Transport XI: Urban Transport and the Environment in the 21st Century

۹۲۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and L. Wadhwa, James Cook University, Australia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۱۰-۱

Maritime Heritage and Modern Ports

۵۱۲

R. Marcet I Barbe, Maritime Museum, Barcelona, Spain, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J. Olivella, Universitat Politecnica de Catalunya, Spain

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۹۸-۸

E-Manufacturing: Fundamentals and Applications

۳۴۴

K. Cheng, Leeds Metropolitan University, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۵۳-۳

Exergy Method: Technical and Ecological Applications

۱۹۲

J. Szargut, Silesian University of Technology, Poland

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۱۳-۲

Ecosystems and Sustainable Development V

۷۷۶

E. Tiezzi, University of Siena, Italy, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, S. Jorgensen, The University of Pharmaceutical Sciences, Denmark and D. Almorza Gomar, The University of Cadiz, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۱۲-۵

Simulation of Electrochemical Processes

۲۶۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, V.G. Degiorgi, Naval Research Laboratory, USA and R.A. Adey,  Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۱۴-۹

Air Pollution XIII

۶۹۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۱۵-۶

Computational Ballistics II

۴۱۶

V. Sanchez-Galvez, Univ Politecnica de Madrid, Spain, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, A.A. Motta, Brazilian Navy, Brazil and C.E. Anderson, Southwest Research Institute, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۵۹-۷

Impact Loading of Lightweight Structures

۶۲۴

M. Alves, University of Sao Paulo, Brazil and N. Jones, The University of Liverpool, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۱۶-۳

Computer Aided Optimum Design in Engineering IX

۴۸۰

S. Hernández, University of La Coruna, Spain and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۱۷-۰

Data Mining VI: Data Mining, Text Mining and their Business Applications

۵۶۸

A. Zanasi, TEMIS Text Mining Solutions, Italy, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and N. Ebecken, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۱۸-۷

Earthquake Resistant Engineering Structures V

۸۴۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, D.E. Beskos, University of Patras, Greece, G.D. Manolis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece and C.C. Spyrakos, National Technical University

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۷۸-۶

Modelling of High Complexity Systems with Applications

۳۷۶

F. Stãnciulescu, Research Institute for Informatics, Bucharest, Romania

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۹۵-۷

Text Mining and its Applications to Intelligence, CRM and Knowledge Management

۳۶۸

A. Zanasi, TEMIS Text Mining Solutions S.A., Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۱۹-۴

Safety and Security Engineering

۹۴۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, T. Bucciarelli,  F. Garzia and M. Guarascio, University of Rome “La Sapienza”, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۲۱-۷

Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture IX

۶۷۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and A. Torpiano, University of Malta, Malta

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۲۰-۰

Computational Methods and Experimental Measurements XII

۹۴۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and G.M. Carlomagno, University of Naples, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۳۳-۰

Boundary Element Methods for Electrical Engineers

۲۰۸

D. Poljak, University of Split, Croatia and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۳۷-۰

Numerical Models in Fluid-Structure Interaction

۴۴۸

S.K. Chakrabarti, Offshore Structure Analysis Inc., USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۳۳-۵

Elastic and Elastoplastic Contact Analysis: using Boundary Elements and Mathematical Programming

۱۴۴

A. Faraji, University of Tehran, Iran

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۴۹-۶

Computational Modeling of Tissue Surgery

۲۸۸

M.E. ZEMAN, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium and M. CERROLAZA, Universidad Central de Venezuela, Venezuela

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۰۴-۰

Seismic Prevention of Damage: A Case Study in a Mediterranean City

۴۲۴

M. MAUGERI, Universita di Catania, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۲۲-۴

Computer Methods and Experimental Measurements for Surface Effects and Contact Mechanics VII

۴۱۶

J.T.M. de HOSSON,  University of Groningen, The Netherlands, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and S.-I. NISHIDA, Saga University, Japan

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۲۳-۱

River Basin Management III

۶۷۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J.S. ANTUNES DO CARMO, University of Coimbra, Portugal

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۲۴-۸

Modelling in Medicine and Biology VI

۶۲۴

M. URSINO, University of Bologna, Italy, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, G. PONTRELLI, Istituto per le Applicazioni del Calcolo – CNR, Italy and E. MAGOSSO, University of Bologna, It

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۲۶-۲

Environmental Health Risk III

۵۲۸

C.A. Brebbia and V. Popov, Wessex Institute of Technology, Southampton, UK; D. FAYZIEVA, Academy of Sciences, Uzbekistan

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۲۷-۹

Fluid Structure Interaction and Moving Boundary Problems

۷۲۰

S. Chakrabarti, Offshore Structure Analysis Inc., USA, S. Hernández, University of Coruna, Spain and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۵۱-۴

Sustainable Development and Planning II – 2 Volume Set

۱۶۸۰

A.G. KUNGOLOS, University of Thessaly, Greece, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and E. BERIATOS, University of Thessaly, Greece

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۴۱-۴

Compliant Structures in Nature and Engineering

۲۹۶

C.H.M. JENKINS, Montana State University, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۳۶-۳

Advances in Fatigue, Fracture and Damage Assessment of Materials

۵۲۰

A. VARVANI-FARAHANI, Ryerson University, Canada

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۲۹-۳

Environmental Exposure and Health

۵۲۸

M.M. ARAL, Georgia Institute of Technology, USA, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, M.L. MASLIA, ATSDR/CDC, USA and T. SINKS, ATSDR/CDC, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۳۷-۸

Implementing Data Mining Algorithms in Microsoft SQL Server

۱۶۰

C. CUROTTO, CESEC/UFPR, Federal University of Parana, Brazil and N.F. F. EBECKEN, COPPE/UFRJ, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۳۰-۹

Computational Methods in Multiphase Flow III

۳۸۴

A.A. MAMMOLI, University of New Mexico, USA  and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۳۱-۶

Computational Methods and Experiments in Materials Characterisation II

۳۶۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and A.A. MAMMOLI, University of New Mexico, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۵۸-۳

Maritime Security and MET

۴۴۸

D. NIELSEN, World Maritime University, Malmö, Sweden

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۴۰-۰

Transport Phenomena in Fuel Cells

۳۸۴

B. Sundén, Lund Institute of Technology, Sweden and M. Faghri, University of Rhode Island, USA

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۸۹-۹

Modelling of Cathodic Protection Systems

۲۷۲

R.A. Adey, Beasy Ltd., and Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۶۶۹-۷

Fracture and Damage of Composites

۳۰۴

M. Guagliano, University of Milan, Italy and M.H. Aliabadi, Imperial College, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۹۹-۱

Advances in City Transport : Case Studies

۲۰۸

S. BASBAS, Aristotle University, Thessaloniki, Greece

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۳۴-۷

Computational Mechanics for Heritage Structures

۲۸۸

B.P. LEFTHERIS and M.E. STAVROULAKI, Technical University of Crete, Greece, A.C. SAPOUNAKI, Prefecture of Chania, Greece and G.E. STAVROULAKIS, University of Ioannina, Greece and Carolo Wilhelmina Tec

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۶۱-۰

Dynamics in the Practice of Structural Design

۲۰۸

O. SIRCOVICH-SAAR, Jerusalem, Israel

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۰۳-۳

Intelligent Road Design

۴۴۸

M.K. JHA, Morgan State University, USA, P. SCHONFELD, University of Maryland, USA, J.-C. JONG, Sinotech Engineering Consultants Inc., Taiwan, R.O.C. and E. KIM, University of Incheon, South Korea

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۲۹-۲

Atmosphere-Ocean Interactions Volume 2

۲۴۰

W. Perrie [Bedford Institute of Oceanography, Canada]

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۵۹-۰

Eco-Exergy as Sustainability

۲۲۴

S.E. Jorgensen, The University of Pharmeceutical Science, Denmark

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۶۴-۱

Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXVIII

۳۶۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J.T. KATSIKADELIS, National Technical University of Athens, Greece

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۶۳-۴

Advances in Fluid Mechanics VI

۶۸۸

M. Rahman, Dalhousie University, Canada and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۶۲-۷

High Performance Structures and Materials III

۷۴۴

C.A.Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۳۹-۲

The Great Structures in Architecture: From Antiquity to Baroque

۲۷۲

F. Escrig, Universidad de Sevilla, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۵۳-۸

Transport Properties of Organic Liquids

۲۰۸

G. Latini, R.COCCI GRIFONI and G. PASSERINI, Universita Politecnica delle Marche, Italy

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۴۴-۵

Human Respiration : Anatomy and Physiology, Mathematical Modeling, Numerical Simulation and Applications

۲۴۰

V. KULISH, Nanyang Technological University, Singapore

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۵۲-۱

Vorticity and Turbulence Effects in Fluid Structure Interaction: An Application to Hydraulic Structure Design

۳۰۴

M. BROCCHINI, University of Genoa, Italy and F. TRIVELLATO, University of Trento, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۶۵-۸

Air Pollution XIV

۸۲۴

J.W.S. Longhurst, University of the West of England, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۶۶-۵

Design and Nature III: Comparing Design in Nature with Science and Engineering

۳۶۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۶۷-۲

Environmental Problems in Coastal Regions VI: Including Oil and Chemical Spill Studies

۴۹۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۶۸-۹

Geo-Environment and Landscape Evolution II

۵۰۴

J.F. MARTIN-DUQUE, Universidad Complutense, Spain, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, D. EMMANOULOUDIS, Technological Educational Institute of Kavala, Greece and U. MANDER, University o

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۶۹-۶

Monitoring, Simulation, Prevention and Remediation of Dense and Debris Flows

۴۰۰

G. LORENZINI, University of Bologna, Italy, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and D. EMMANOULOUDIS, Technological Educational Institute of Kavala, Greece

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۷۲-۶

Risk Analysis V: Simulation and Hazard Mitigation

۴۰۰

V. Popov and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۷۰-۲

The Internet Society II: Advances in Education, Commerce & Governance

۴۷۲

K. MORGAN, University of Bergen, Norway, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J.M. SPECTOR, Florida State University, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۷۱-۹

Eco-Architecture: Harmonisation between Architecture and Nature

۴۳۲

G. BROADBENT, University of Portsmouth, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۷۳-۳

Waste Management and the Environment III

۶۴۰

V. Popov, Wessex Institute of Technology, UK, A.G. KUNGOLOS, University of Thessaly, Greece, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and H. ITOH, University of Nagoya, Japan

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۵۲-۸

Data Mining in E-Learning

۳۲۸

C. ROMERO MORALES and S. VENTURA, Universidad de Cordoba, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۷۶-۴

Advanced Computational Methods in Heat Transfer IX

۵۱۲

B. Sundén, Lund Institute of Technology, Sweden and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۷۴-۰

Computational Finance and its Applications II

۴۴۸

M. COSTANTINO, Royal Bank of Scotland Financial Markets, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۷۵-۷

Structures Under Shock and Impact IX

۵۹۲

N. JONES, The University of Liverpool, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۷۷-۱

Computers in Railways X: Computer System Design and Operation in the Railway and Other Transit Systems

۱۰۰۸

J. ALLAN, Rail Safety and Standards Board, UK, C.A. Brebbia, Wessex Inst. of Technology, UK, A.F. RUMSEY, Parsons Transportation Group, USA, G. SCIUTTO, Univ. di Genova, Italy, S. SONE, Univ. of Kogak

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۷۹-۵

Urban Transport XII: Urban Transport and the Environment in the 21st Century

۹۶۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and V. DOLEZEL, Tu Pardubice, Czech Republic

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۵۰-۲

Disposal of Hazardous Waste in Underground Mines

۲۸۸

V. Popov, Wessex Institute of Technology, UK and R. PUSCH, Geodevelopment AB, Lund, Sweden

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۷۸-۸

Data Mining VII: Data, Text and Web Mining and their Business Applications

۴۸۰

A. ZANASI, TEMIS S.A., Italy, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and N.F. F. EBECKEN, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۴۰-۸

The Sustainable City IV : Urban Regeneration and Sustainability

۸۴۸

MANDER U. Brebbia C.A. Tiezzi E

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۴۱-۵

Brownfields III: Prevention, Assessment, Rehabilitation and Development of Brownfield Sites

۲۸۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and U. MANDER, University of Tartu, Estonia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۳۵-۴

Steps Towards an Evolutionary Physics

۱۷۶

E. Tiezzi, University of Siena, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۵۴-۵

Introduction to Coastal Dynamics and Shoreline Protection

۳۵۲

G. BENASSAI, University of Naples Parthenope, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۴۳-۹

Sustainable Irrigation Management, Technologies and Policies

۴۱۶

G. LORENZINI, University of Bologna, Italy and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۴۴-۶

Sustainable Tourism II

۳۸۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and F.D. Pineda, Complutense University, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۴۲-۲

Water Pollution VIII: Modelling, Monitoring and Management

۶۷۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J.S. ANTUNES DO CARMO, University of Coimbra, Portugal

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۴۵-۳

Environmental Toxicology

۳۸۴

A.G. KUNGOLOS, University of Thessaly, Greece, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, C.P. SAMARAS, TEI of West Macedonia, Greece and V. Popov, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۴۶-۰

Environmental Economics and Investment Assessment

۳۶۸

K. ARAVOSSIS, University of Thessaly, Greece, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, E. KAKARAS, National Technical University of Athens, Greece and A.G. KUNGOLOS, University of Thessaly, G

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۴۷-۷

Digital Architecture and Construction

۲۷۲

A. ALI, University of Seoul, Korea and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۵۵-۲

Grid Technologies: Emerging from Distributed Architectures to Virtual Organizations

۵۱۲

M.P. BEKAKOS and G.A. GRAVVANIS, Democritus University of Thrace, Greece and H.R. ARABNIA, The University of Georgia, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۵۶-۶

How to make Two-Lane Rural Roads Safer: Scientific Background and Guide for Practical Application

۱۴۴

R. Lamm, A. Beck and T. Ruscher, University of Karlsruhe, Germany, T. Mailaender, Mailaender Ingenieur Consult GmbH, Karlsruhe, Germany, S. Cafiso and G. La Cava, University of Catania, Italy

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۵۳-۰

Design and Information in Biology: From Molecules to Systems

۵۱۲

J.A. BRYANT, University of Exeter, UK, M.A. Atherton ad M.W. Collins, Brunel University, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۴۸-۴

Management of Natural Resources, Sustainable Development and Ecological Hazards

۸۶۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, M.E. Conti, University of Rome ‘La Sapienza’, Italy  and E. Tiezzi, University of Siena, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۰۱-۹

Flow Phenomena in Nature Volume 1 : A Challenge to Engineering Design

۴۱۶

R.J. LIEBE, Siemens Power Generation, Mulheim, Germany

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۹۵-۸

Flow Phenomena in Nature Volume 2: Inspiration, Learning and Applications

۴۳۲

R.J. LIEBE, Siemens Power Generation, Mulheim, Germany

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۹۹-۶

Flow Phenomena in Nature – 2 Volume Set

۸۴۸

R.J. LIEBE, Siemens Power Generation, Mulheim, Germany

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۶۱-۳

Patagonia, a Forgotten Land: From Magellan to Perón

۳۸۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۸۸۴-۴

Computer Aided Design of Wire Structures: Frequency and Time Domain Analysis

۱۶۰

D. Poljak, V. DORIC and S. ANTONIJEVIC, University of Split, Croatia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۳۲-۳

Environmental Deterioration of Materials

۳۳۶

A. MONCMANOVA, Slovak University of Technology, Slovak Republic

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۵۷-۳

Solitary Waves in Fluids

۲۰۸

R.H.J. GRIMSHAW, Loughborough University, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۶۵-۱

Plasticity of Cold Worked Metals: A Deductive Approach

۱۹۲

A. PAGLIETTI, University of Cagliari, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۶۷-۵

Air Pollution XV

۶۲۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۶۹-۹

Sustainable Development and Planning III – Volume 1

۵۱۲

A.G. KUNGOLOS, University of Thessaly, Greece, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and E. BERIATOS, University of Thessaly, Greecce

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۰۲-۳

Sustainable Development and Planning III – Volume 2

۶۰۸

A.G. KUNGOLOS, University of Thessaly, Greece, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and E. BERIATOS, University of Thessaly, Greece

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۰۳-۰

Sustainable Development and Planning III – 2 Volume Set

۱۱۲۰

A.G. KUNGOLOS, University of Thessaly, Greece, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and E. BERIATOS, University of Thessaly, Greece

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۷۰-۵

Computer Aided Optimum Design in Engineering X

۲۷۲

S. Hernández, University of La Coruna, Spain and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۷۱-۲

Simulation of Electrochemical Processes II

۳۶۸

V.G. DEGIORGI, Naval Research Laboratory, USA, C.A. Brebbia and R.A. Adey, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۷۳-۶

Computer Methods and Experimental Measurements for Surface Effects and Contact Mechanics VIII

۳۵۲

J.T.M. DE HOSSON, University of Groningen, The Netherlands, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and S.I. NISHIDA, Saga University, Japan

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۷۲-۹

Fluid Structure Interaction and Moving Boundary Problems IV

۳۶۸

S.K. Chakrabarti, Offshore Structure Analysis Inc., USA and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۷۴-۳

Water Resources Management IV

۷۲۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and A.G. Kungolos, University of Thessaly, Greece

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۷۵-۰

River Basin Management IV

۵۶۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and K.L. KATSIFARAKIS, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۷۸-۱

Earthquake Resistant Engineering Structures VI

۵۲۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۷۹-۸

Computational Methods in Multiphase Flow IV

۴۱۶

A.A. MAMMOLI, The University of New Mexico, USA and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۸۰-۴

Computational Methods and Experiments in Materials Characterisation III

۴۶۴

A.A. MAMMOLI, The University of New Mexico, USA and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۷۶-۷

Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXIX

۳۵۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, D. Poljak, University of Split, Croatia and V. Popov, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۷۷-۴

Computational Ballistics III

۲۵۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and A.A. MOTTA, Brazilian Navy Research Institute, Brazil

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۸۴-۲

Computational Methods and Experimental Measurements XIII

۹۲۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and G.M. CARLOMAGNO, University of Naples di Napoli, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۸۵-۹

Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture X

۷۳۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۰۰-۹

Domain Decomposition Techniques for Boundary Elements: Application to Fluid Flow

۳۲۰

V. Popov, Wessex Institute of Technology, UK, H. Power, University of NottIngham, UK and L. SKERGET, University of Maribor, Slovenia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۶۸-۲

Safety and Security Engineering II

۵۹۲

M. GUARASCIO, University of Rome “La Sapienza”, Italy , C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, F. Garzia, University of Rome “La Sapienza”, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۸۱-۱

Data Mining VIII: Data, Text and Web Mining and their Business Applications

۳۶۸

A. ZANASI, TEMIS Italia, Italy, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and N.F. F. EBECKEN, COPPE/UFRJ, Brazil

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۸۲-۸

Energy and Sustainability

۴۶۴

C.A. Brebbia and V. Popov, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۸۳-۵

Environmental Health Risk IV

۳۰۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۰۱-۶

Integral Equations and their Applications

۳۸۴

M. Rahman, Dalhousie University, Canada

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۸۶-۶

The Art of Resisting Extreme Natural Forces

۱۴۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and S. Hernández, University of La Coruna, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۸۷-۳

Urban Transport XIII: Urban Transport and the Environment in the 21st Century

۸۶۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۹۳۲-۲

Heat Transfer in Food Processing : Recent Developments and Applications

۲۸۸

S. Yanniotis, Agricultural University of Athens, Greece, B. Sundén, Lund Institute of Technology, Sweden

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۸۸-۰

Ecosystems and Sustainable Development VI

۵۹۲

E. Tiezzi, University of Siena, Italy, J.C. MARQUES, University of Coimbra, Portugal, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and S.E. Jorgensen, The University of Pharmeceutical Science, Den

۹۷۸-۱-۸۵۳۱۲-۷۳۷-۳

Plate Heat Exchangers : Design, Applications and Performance

۲۸۸

L. Wang, Siemens Industrial Turbines, Sweden, B. Sundén, Lund Institute of Technology, Sweden and R.M. Manglik, University of Cincinnati, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۸۹-۷

Modelling in Medicine and Biology VII: Incorporating Environmental Electromagnetic Fields Seminar

۳۵۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۳۱-۳

Text Mining and its Applications to Intelligence, CRM and Knowledge Management

۳۶۸

A. ZANASI, TEMIS Italia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۶۰-۶

Mobile Agents: Principles of Operation and Applications

۳۰۴

A. GENCO, University of Palermo, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۵۷-۶

Learning from Failure: Longterm Behaviour of Heavy Masonry Structures

۲۵۶

L. BINDA, Politecnico di Milano, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۹۲-۷

‘Magic is No Magic’:The Wonderful World of Simon Stevin

۳۵۲

J.T. Devreese, University of Antwerp, Belgium and G. Vanden Berghe, Ghent University, Belgium

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۶۳-۷

Electromagnetic Field Interaction with Transmission Lines: From Classical Theory to HF Radiation Effects

۲۸۸

F. RACHIDI, Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland and S. TKACHENKO, Otto-von-Guericke-University of Magdeburg, Germany

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۲۹-۰

Influence Function Approach: Selected Topics of Structural Mechanics

۴۰۰

Y.A. MELNIKOV, Middle Tennessee State University, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۰۲-۶

Biological Monitoring: Theory and Applications

۲۵۶

M.E. CONTI, University of Rome ‘La Sapienza’, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۵۳-۵

Trefftz and Collocation Methods

۴۳۲

Z-C. Li, National Sun Yat-sen University, Taiwan, T-T. Lu, National Center for Theoretical Science, Taiwan, H-Y. Hu, National Tsing Hua University, Taiwan and A. H-D. Cheng, University of Mississippi, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۶۰-۳

Transport Phenomena in Fires

۴۹۶

M. Faghri, University of Rhode Island, USA and B. Sundén, Lund Institute of Technology, Sweden

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۶۶-۸

Tradition Today: Continuity in Architecture & Society

۱۶۰

R. ADAM, Robert Adam Architects, London, UK and M. HARDY, INTBAU, London, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۴۰-۵

The Road to Sustainability: GDP and Future Generations

۲۲۴

F.M. Pulselli, S. BASTIANONI, N. MARCHETTINI and E. Tiezzi University of Siena, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۳۰-۶

Environment and Health: Protecting our Common Future

۱۹۲

K. DUNCAN, University of Toronto, Canada

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۰۴-۷

Risk Analysis VI: Simulation and Hazard Mitigation

۵۷۶

C.A. Brebbia and  E. BERIATOS, University of Thessaly, Greece

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۰۵-۴

Brownfields IV: Prevention, Assessment, Rehabilitation and Development of Brownfield Sites

۲۸۸

E. BERIATOS, University of Thessaly, Greece and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۶۴-۴

Computers in Sport

۳۵۲

P. DABNICHKI, Queen Mary, University of London, UK and A. BACA, University of Vienna, Austria

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۰۶-۱

High Performance Structures and Materials IV

۵۷۶

W.P. DE WILDE, Vrije Universiteit Brussel, Belgium and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۰۷-۸

Structures Under Shock and Impact X

۴۱۶

N. JONES, University of Liverpool, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۱۰-۸

Data Mining IX: Data Mining, Protection, Detection and other Security Technologies

۳۲۰

A. ZANASI, TEMIS Italia, Italy, D. ALMORZA GOMAR, University of Cadiz, Spain, N.F. F. EBECKEN, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۰۸-۵

Environmental Problems in Coastal Regions VII

۲۵۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۰۹-۲

Advances in Fluid Mechanics VII

۵۱۲

M. Rahman, Dalhousie University, Canada and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۱۱-۵

Computational Finance and its Applications III

۲۵۶

M. COSTANTINO, Royal Bank of Scotland Financial Markets, UK, M. LARRAN, University of Cadiz, Spain and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۱۲-۲

Environmental Economics and Investment Assessment II

۳۳۶

K. ARAVOSSIS, National Technical University of Athens, Greece, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and N. GOMEZ, University of Cadiz, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۱۵-۳

Water Pollution IX

۶۷۲

D. PRATS RICO, University of Alicante, Spain, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and Y. VILLACAMPA, University of Alicante, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۱۶-۰

Sustainable Irrigation Management, Technologies and Policies II

۴۰۰

Y. VILLACAMPA, University of Alicante, Spain, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and D. PRATS RICO, University of Alicante, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۱۳-۹

Waste Management and the Environment IV

۹۶۰

M. ZAMORANO, University of Granada, Spain, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, A.G. KUNGOLOS, University of Thessaly, Greece, V. Popov, Wessex Institute of Technology, UK and H. ITOH, Un

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۱۴-۶

Environmental Toxicology II

۳۶۸

A.G. KUNGOLOS, University of Thessaly, Greece, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and M. ZAMORANO, University of Granada, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۹۱-۰

Coastal Watershed Management

۴۳۲

A. FARES and A.I. EL-KADI, University of Hawaii-Manoa, Hawaii

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۱۷-۷

Geo-Environment and Landscape Evolution III

۲۷۲

U. MANDER, University of Tartu, Estonia, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK  and J.F. MARTIN-DUQUE, Universidad Complutense, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۱۸-۴

Monitoring, Simulation, Prevention and Remediation of Dense and Debris Flows II

۲۴۰

D. DE Wrachien, University of Milan, Italy, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and M.A. LENZI, University of Padova, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۱۹-۱

Eco-Architecture II: Harmonisation between Architecture and Nature

۳۶۸

G. BROADBENT, University of Portsmouth, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۲۰-۷

Design and Nature IV: Comparing Design in Nature with Science and Engineering

۳۶۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۳۵-۱

Traditional Architecture of the Arabian Gulf: Building on Desert Tides

۲۵۲

R. Hawker, Zayed University, Dubai

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۲۱-۴

Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXX

۲۸۸

L. SKERGET, University of Maribor, Slovenia  and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۲۲-۱

Advanced Computational Methods and Experiments in Heat Transfer X

۲۴۰

B. Sundén, Lund University, Sweden and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۳۲-۰

Flood Recovery, Innovation and Response

۳۶۸

D. PROVERBS, University of Wolverhampton, UK, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and E. PENNING-ROWSELL, University of Middlesex, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۹۶-۵

Repair and Redesign of Physiological Systems

۳۰۴

M.A. Atherton, Brunel University West London, UK, M.W. Collins, Brunel University West London, UK and M.J. Dayer, Taunton & Somerset Hospital, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۲۰۶-۸

The Oxford Conference: A ReEvaluation of Education in Architecture

۴۸۰

S. ROAF, Heriot Watt University, Edinburgh, UK and A. BAIRSTOW, l-e-s-s, BirmIngham, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۶۲-۰

Thermal Engineering in Power Systems

۴۱۶

R.S. Amano, University of Wisconsin-Milwaukee, USA and B. Sundén, Lund University, Sweden

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۴۸-۱

Biologically Inspired Optimization Methods: An Introduction

۲۴۰

M. WAHDE, Chalmers University of Technology, Sweden

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۲۳-۸

Urban Transport XIV: Urban Transport and the Environment in the 21st Century

۷۸۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۲۴-۵

Sustainable Tourism III

۳۶۸

F.D. Pineda, Complutense University, Spain and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۴۱-۲

Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires

۴۳۲

J. de las Heras, Universidad de Castilla La Mancha, Spain, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, D. Viegas, University of Coimbra, Portugal and V. Leone, Universita della Basilicata, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۲۵-۲

Underground Spaces: Design, Engineering and Environmental Aspects

۲۲۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, D. Kaliampakos, National Technical University of Athens, Greece and P. Prochazka, CTU Prague, Czech Republic

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۲۶-۹

Computers in Railways XI: Computer System Design and Operation in the Railway and Other Transit Systems

۸۹۶

J. Allan, UK; E. Arias, Spain; C.A. Brebbia, UK; C. Goodman, UK; A.F. Rumsey, USA; G. Sciutto, Italy; N. Tomii, Japan

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۲۷-۶

Air Pollution XVI

۶۷۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J.W.S. Longhurst, University of the West of England, Bristol, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۲۸-۳

The Sustainable City V: Urban Regeneration and Sustainability

۷۶۸

A. GOSPODINI, University of Thessaly, Greece, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and E. Tiezzi, University of Siena, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۴۶-۷

Information Extraction in Finance

۱۹۲

M. COSTANTINO, Royal Bank of Scotland Financial Markets, UK and P. COLETTI, Free University of Bolzano Bozen, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۳۹۱-۱

Magic is No Magic’:The Wonderful World of Simon Stevin

۳۵۲

J.T. Devreese, University of Antwerp, Belgium and G. Vanden Berghe, Ghent University, Belgium

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۳۳-۷

City out of Chaos: Urban Self Organization and Sustainability

۱۷۶

R.M. Pulselli and E. Tiezzi, University of Siena, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۲۰۷-۵

Handbook of Ecological Modelling and Informatics

۴۴۸

S.E. Jorgensen, The University of Pharmaceutical Science, Denmark, T-S. CHON, Pusan National University, Korea and F.A. RECKNAGEL, University of Adelaide, Australia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۰۴-۸

The Protection of Historic Properties : A Comparative Study of Administrative Policies

۲۴۰

C. Sanz, Universidad Jaume I, Castellon, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۲۰۸-۲

The Business of Biodiversity

۱۷۶

M. Everard, University of the West of England, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۸۰-۱

Earthquake Resistant Engineering Structures VII

۵۱۲

 

 

 

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۸۲-۵

Fluid Structure Interaction V

۴۰۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۸۳-۲

Modelling in Medicine and Biology VIII

۳۵۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۸۴-۹

Data Mining X : Data Mining, Protection, Detection and other Security Technologies

۲۰۸

A. ZANASI, TEMIS Italia, Italy; N.F. F. EBECKEN, COPPE/UFRJ, Brazil and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۸۶-۳

Surface Effects and Contact Mechanics IX: Computational Methods and Experiments

۲۸۸

DE HOSSON J.T. M, Brebbia C.A.

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۸۵-۶

Computer Aided Optimum Design in Engineering XI

۲۸۸

S. Hernández, University of A. Coruña, Spain and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۸۷-۰

Computational Methods and Experimental Measurements XIV

۶۷۲

Brebbia C. A, CARLOMAGNO G.M.

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۹۰-۰

Urban Transport XV: Urban Transport and the Environment

۶۷۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۸۹-۴

Materials Characterisation IV: Computational Methods and Experiments

۴۶۴

A.A. Mammoli, The University of New Mexico, USA and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۹۵-۵

Air Pollution XVII

۴۸۰

C.A. Brebbia and V. Popov, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۹۲-۴

Electrochemical Process Simulation III

۲۰۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, R.A. Adey, CM BEASY Ltd, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۹۳-۱

Safety and Security Engineering III

۷۰۴

GUARASCIO M, Brebbia C. A, Garzia F.

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۹۴-۸

Ecosystems and Sustainable Development VII

۶۴۰

Brebbia C. A, Tiezzi E.

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۸۸-۷

Computational Methods in Multiphase Flow V

۵۴۴

A. MAMMOLI, The University of New Mexico, USA and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۹۶-۲

Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XI

۶۵۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۲۰۹-۹

Ecological Indicators for Coastal and Estuarine Environmental Assessment: A User Guide

۲۰۸

J.C. Marques, University of Coimbra, Portugal; F. Salas, University of Murcia, Spain; J. Patricio, University of Coimbra, Portugal; H. Teixeira, University of Coimbra, Portugal; J. Neto, University of Coimbra, Portugal

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۹۹-۳

Water Resources Management V

۶۲۴

C.A. Brebbia and V. Popov, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۲۰۰-۶

Coastal Processes

۳۲۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, G. BENASSAI, University of Naples Parthenope, Italy and G.R. Rodriguez, University of Las Palmas, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۹۸-۶

River Basin Management V

۴۳۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۹۷-۹

Mesh Reduction Methods : BEM/MRM XXXI

۴۳۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۰۸-۶

Ecological Modelling : An Introduction

۲۰۸

S.E. Jorgensen, University of Copenhagen, Denmark

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۲۰۱-۳

Environmental Health Risk V

۴۳۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۲۰۲-۰

Disaster Management and Human Health Risk : Reducing Risk, Improving Outcomes

۴۱۶

K. DUNCAN, University of Toronto, Canada and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۴۲-۹

Dam-Break Problems, Solutions and Case Studies

۳۶۸

D. DE Wrachien, State University of Milan, Italy and S. Mambretti, Politecnico di Milano, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۳۹۴-۲

Boundary Collocation Techniques and their Application in Engineering

۳۳۶

J.A. KOLODZIEJ, Poznan University of Technology, Poland and A.P. ZIELINSKI, Cracow University of Technology, Poland

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۱۴-۷

Management of Scarce Water Resources : A Middle Eastern Experience

۲۲۴

H. El-Naser, Overseas for Sustainable Development (OSD), Jordan

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۲۸-۴

Elements of Plasticity : Theory and Computation

۳۲۰

I. Doltsinis, University of Stuttgart, Germany

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۲۰۴-۴

Management of Natural Resources, Sustainable Development and Ecological Hazards II

۴۶۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, N. Jovanovic, CSIR, South Africa and E. Tiezzi, University of Siena, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۳۹۹-۷

Rosaluna

۱۶۰

E. Tiezzi, University of Siena, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۴۷-۴

Solar Thermal and Biomass Energy

۲۲۴

G. Lorenzini and C. Biserni, University of Bologna, Italy and G. Flacco, Bologna, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۴۳-۶

Development of Regional Airports: Theoretical Analyses and Case Studies

۱۹۲

M.N. Postorino, University of Reggio Calabria, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۱۸-۵

Modelling the Human Body Exposure to ELF Electric Fields

۱۶۰

C. Peratta and A. Peratta, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۲۰-۸

Failure Assessment of Thin-walled Structures with Particular Reference to Pipelines

۱۶۰

L. Zhang, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۰۶-۲

Incentives and Instruments for Sustainable Irrigation

۲۴۰

H. Bjornlund, University of South Australia & University of Lethbridge, Canada

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۲۶-۰

Scattered Context Grammars and their Applications

۲۲۴

A Meduna, Brno University of Technology, Czech Republic and J TECHET, SIEMENS, Prague

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۳۰-۷

Eco-Architecture III : Harmonisation between Architecture and Nature

۶۲۴

S. Hernández, University of La Coruna, Spain, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and W.P. De Wilde, Vrije Universiteit Brussel, Belgium

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۳۲-۱

The Sustainable City VI : Urban Regeneration and Sustainability

۷۵۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, S. Hernández, University of La Coruna, Spain and E. Tiezzi, University of Siena, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۹۸-۷

Power Supply, Energy Management and Catenary Problems

۲۰۸

E. Pilo, Universidad Pontificia Comillas,Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۰۰-۷

Timetable Planning & Information Quality

۲۲۴

I.A. Hansen, Delft University of Technology, The Netherlands

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۳۴-۵

Island Sustainability

۳۰۴

S. Favro, Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, Croatia, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and G. QUERINI, University of Rome ‘La Sapienza’, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۳۶-۹

Environmental Economics and Investment Assessment III

۲۸۸

K. Aravossis, National Technical University of Athens, Greece and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۵۶-۷

Urban Transport XVI : Urban Transport and the Environment in the 21st Century

۳۶۸

A. Pratelli, University of Pisa, Italy and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۳۸-۳

Environmental Toxicology III

۲۰۸

V. Popov, Wessex Institute of Technology, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۴۰-۶

Tribology and Design

۳۰۴

M. Hadfield, University of Bournemouth, UK, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J. SEABRA, University of Porto, Portugal

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۲۰۵-۱

Wind Power Generation and Wind Turbine Design

۷۶۸

W. Tong, Kollmorgen Corporation, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۴۲-۰

Monitoring, Simulation, Prevention and Remediation of Dense and Debris Flows III

۲۸۸

D. de Wrachien, University of Milano, Italy and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۴۴-۴

Flood Recovery, Innovation and Response II

۳۳۶

D. de Wrachien, University of Milano, Italy, D. PROVERBS, University of Wolverhampton, UK, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and S. Mambretti, Politecnico di Milano, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۴۶-۸

Sustainable Irrigation Management, Technologies and Policies III

۲۷۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, A.M. Marinov, University Politehnica of Bucharest, Romania and H. Bjornlund, University of South Australia & University of Lethbridge, Canada

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۴۸-۲

Water Pollution X

۳۸۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and A.M. Marinov, University Politehnica of Bucharest, Romania

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۷۸-۹

Petroleum Resources with Emphasis on Offshore Fields

۲۸۸

O.T. Gudmestad, University of Stavanger, Norway, A.B. Zolotukhin, Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Russia, E.T. Jarlsby, Stavanger, Norway

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۸۲-۶

Pervasive Systems and Ubiquitous Computing

۱۲۵

A. GENCO and S. SORCE, University of Palermo, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۵۰-۵

Air Pollution XVIII

۴۶۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J.W.S. Longhurst, University of the West of England, Bristol, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۵۲-۹

Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires II

۴۰۰

G. PERONA, Politecnico di Torino, Italy and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۱۶-۱

Broadband Power-line Communication Systems: Theory and Applications

۱۹۲

J. ANATORY, University of Dodoma, Tanzania and N. THEETHAYI, Bombardier Transportation, Sweden.

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۵۴-۳

Design and Nature V : Comparing Design in Nature with Science and Engineering

۶۲۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and A. Carpi, University of Pisa, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۹۶-۳

Safety and Security in Railway Engineering

۱۶۰

G. SCIUTTO, Università degli Studi di Genova, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۹۲-۵

Recent Developments in Boundary Element Methods: A Volume to Honour Professor John T. Katsikadelis

۴۱۶

E.J. Sapountzakis, National Technical University of Athens, Greece

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۵۸-۱

Sustainable Tourism IV

۴۰۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and F.D. Pineda, Universidad Complutense, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۶۲-۸

Advanced Computational Methods and Experiments in Heat Transfer XI

۳۰۰

B. Sundén, Lund Institute of Technology, Sweden, U. Mander, University of Tartu, Estonia and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۶۰-۴

Waste Management and the Environment V

۴۹۶

V. Popov, Wessex Institute of Technology, UK, H. ITOH, Nagoya University, Japan, U. MANDER, University of Tartu, Estonia and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۶۶-۶

Structures Under Shock and Impact XI

۳۶۸

N. JONES, University of Liverpool, UK, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and U. MANDER, University of Tartu, Estonia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۹۴-۹

Advanced Train Control Systems

۱۷۶

B. NING, Beijing JiaoTong University

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۶۴-۲

High Performance Structures and Materials V

۵۰۰

W.P. De WILDE, Free University of Brussels, Belgium, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and U. MANDER, University of Tartu, Estonia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۶۸-۰

Computers in Railways XII : Computer System Design and Operation in the Railway and Other Transit Systems

۱۰۲۴

N. NING, Beijing JiaoTong University, China and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۷۰-۳

Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXXII

۳۰۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۷۲-۷

Risk Analysis VII & Brownfields V: Simulation and Hazard Mitigation / Prevention, Assessment, Rehabilitation, Restoration and Development of Brownfield Sites

۹۶۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and C.N. Brooks, Greenfield Environmental Trust Group, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۷۶-۵

Advances in Fluid Mechanics VIII

۶۰۸

M. Rahman, Dalhousie University, Canada and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۳۴-۴

Groundwater Characterization, Management & Monitoring

۳۰۴

M.C. CUNHA, University of Coimbra, PORTUGAL and L.M NUNES, University of Algarve, PORTUGAL

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۴۴-۳

Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer: Emerging Topics

۵۱۲

R.S. Amano, University of Wisconsin-Milwaukee, USA and B. Sundén, Lund University, Sweden

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۰۴-۵

The Sustainable World

۸۱۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۰۲-۱

Mechanics of Real Fluids

۲۵۶

M. Rahman, Dalhousie University, Canada

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۶۴-۹

Applications of Fourier Transforms to Generalized Functions

۱۹۲

M. Rahman, Dalhousie University, Canada

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۵۶-۹

Bridge Aeroelasticity: Sensitivity Analysis and Optimum Design

۳۶۸

J.A. Jurado, S. Hernández, F. Nieto, A. Mosquera, University of A Coruña, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۰۶-۹

A History of Ottoman Architecture

۴۶۴

J. FREELY, Bosphorus University, Turkey

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۰۸-۳

Energy and Sustainability III

۵۲۸

Y. VILLACAMPA, Universidad de Alicante, Spain; A A MAMMOLI, The University of New Mexico, USA and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۱۰-۶

Ecosystems and Sustainable Development VIII

۵۴۴

Y. VILLACAMPA, Universidad de Alicante, Spain and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۳۴-۲

Coastal Processes II

۳۶۸

G. BENASSAI, University of Naples Parthenope, Italy, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and G. Rodriguez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۷۲-۴

Modelling in Medicine and Biology

۲۲۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۱۲-۰

Fluid Structure Interaction VI

۳۳۶

A.J. Kassab, University of Central Florida, USA, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, E.A. Divo, Daytona State University, USA and S. Hernández, University of A Coruña, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۳۶-۶

Disaster Management and Human Health Risk II : Reducing Risk, Improving Outcomes

۳۳۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, A.J. Kassab, University of Central Florida, USA and E.A. Divo, Daytona State University, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۷۰-۰

Regional Airports

۱۴۸

M.N. Postorino, University of Reggio Calabria, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۵۰-۲

Light in Engineering, Architecture and the Environment

۲۷۲

K. Domke, Poznan University of Technology, Poland and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۱۴-۴

Water Resources Management VI

۸۶۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۱۶-۸

River Basin Management VI

۴۱۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۶۸-۷

Colour in Art, Design and Nature

۱۵۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, C. GREATED, University of Edinburgh, UK and M.W. Collins, (Formerly Brunel University, UK),

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۴۰-۳

Computational Methods and Experimental Measurements XV

۷۳۶

G.M. CARLOMAGNO, University of Naples di Napoli, Italy and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۱۸-۲

Computational Methods in Multiphase Flow VI

۳۴۴

A.A MAMMOLI, The University of New Mexico, USA and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۲۰-۵

Urban Transport XVII : Urban Transport and the Environment in the 21st Century

۷۳۶

A. Pratelli, University of Pisa, Italy and C.A Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۳۸-۰

Materials Characterisation V : Computational Methods and Experiments

۴۳۲

A.A. Mammoli, The University of New Mexico, USA, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and A. Klemm, Glasgow Caledonian University, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۵۴-۰

Food and Environment : The Quest for a Sustainable Future

۲۵۶

V. Popov and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۵۸-۸

Sustainable Chemistry

۲۷۲

G. RENIERS, University of Antwerp, Belgium and C.A Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۲۲-۹

Safety and Security Engineering IV

۵۴۴

M. GUARASCIO, University of Rome “La Sapienza”, Italy, G. RENIERS, University of Antwerp, Belgium, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and F. Garzia, University of Rome “La Sapienza”, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۴۲-۷

Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXXIII

۳۶۸

C.A. Brebbia and V. Popov, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۴۴-۱

Sustainable Development and Planning V

۹۹۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and E. BERIATOS, University of Thessaly, Greece

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۲۴-۳

Environmental Health & Biomedicine

۵۱۲

 

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۶۰-۱

Flood Prevention and Remediation

۱۷۶

F.C.B. Mascarenhas, COPPE-UFRJ, Brazil

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۲۸-۱

Air Pollution XIX

۴۹۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J.W.S. Longhurst, University of the West of England, Bristol, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۳۰-۴

Surface Effects and Contact Mechanics X : Computational Methods and Experiments

۳۲۰

J.T.M. de Hosson, University of Groningen, Netherlands and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۲۶-۷

Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XII

۷۸۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and L. Binda, Politecnico di Milano, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۴۸-۹

Earthquake Resistant Engineering Structures VIII

۳۵۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and M. Maugeri, Università di Catania, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۵۴-۷

Ecodynamics: The Prigogine Legacy

۳۶۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۶۶-۳

High Level Radioactive Waste (HLW) Disposal, A Global Challenge

۳۲۰

R. Pusch, Luleå Technical University, Sweden; R. Yong, North Saanich, Canada; M. Nakano, The University of Tokyo, Japan

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۳۶-۳

Soft Computing in Water Resources Engineering: Artificial Neural Networks, Fuzzy Logic and Genetic Algorithms

۲۸۸

G. Tayfur, Izmir Institute of Technology, Turkey

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۷۴-۸

Design & Intuition: Structures, Interiors and the Mind

۲۷۶

C. LEWIS KAUSEL, Mount Ida College, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۳۲-۸

Management of Natural Resources, Sustainable Development and Ecological Hazards III

۶۸۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and S.S. Zubir, Universiti Teknologi Mara, Malaysia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۵۶-۴

Water and Society

۵۷۶

D.W. Pepper, University of Nevada-Las Vegas, USA and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۵۰-۹

Landslides

۱۴۴

S. Mambretti, Politecnico di Milano, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۴۶-۲

Flood Risk Assessment & Management

۱۶۰

S. Mambretti, Politecnico di Milano, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۲۸-۸

System Identification for Structural Health Monitoring

۲۷۲

I. Takewaki, Kyoto University, Japan and M. Nakamura, Technical Research Institute, Obayashi Corporation, Japan and S. Yoshitomi, Kyoto University, Japan

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۳۴-۹

Ресурсы нефти и газа: разработка шельфовых месторождений (Petroleum Resources with Emphasis on Offshore Fields Russian Edition)

۳۵۲

O.T. Gudmestad, University of Stavanger, Norway, A.B. Zolotukhin, Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Russia, E.T. Jarlsby, Stavanger, Norway

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۵۸-۵

Ресурсы нефти и газа: разработка шельфовых месторождений (Petroleum Resources with Emphasis on Offshore Fields Russian Edition)

۳۵۲

O.T. Gudmestad, University of Stavanger, Norway, A.B. Zolotukhin, Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Russia, E.T. Jarlsby, Stavanger, Norway

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۵۲-۳

Sustainability Today

۵۰۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۶۲-۵

Critical Infrastructure Security: Assessment, Prevention, Detection, Response

۳۲۶

F. Flammini, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۵۶-۱

Introduction to Heat Transfer

۳۶۶

B. Sundén, Lund University, Sweden

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۳۰-۱

In the Wake of a Local Government Initiative: Istanbul Küçükçekmece: Urban Regeneration Project

۱۷۶

S. Ramazanoğullari Turgut, Yildiz Technical University, Turkey and E.Ç. Ceylan, Küçükçekmece Municipality Planning Department, Turkey

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۲۶-۴

Stochastic Methods in Engineering

۳۷۸

I. Doltsinis, University of Stuttgart, Germany

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۳۲-۵

The Crisis in Two Pacific Rim Economies: Higher Education and Employment in Mexico and Thailand

۱۲۰

J.E. Rangel Delgado, The University of Colima, Mexico and A. Ivanova Boncheva, Autonomous University of Baja California Sur, Mexico

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۷۶-۲

Urban Water

۳۰۶

S. Mambretti, Politecnico di Milano, Italy and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۶۲-۲

The New Alchemists: The risks of genetic modification

۲۲۸

M. BIZZARRI, Roma University La Sapienza, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۷۸-۶

The Sustainable City VII: Urban Regeneration and Sustainability – 2 Volume Set

۱۳۱۲

M. Pacetti & G. Passerini, Universita Politecnica delle Marche, Italy; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and G. Latini, Universita Politecnica delle Marche, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۸۰-۹

Urban Transport XVIII: Urban Transport and the Environment in the 21st Century

۷۵۴

J.W.S. Longhurst, University of the West of England, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۸۲-۳

Air Pollution XX

۵۷۲

J.W.S. Longhurst, University of the West of England, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۲۴-۰

Heritage and Sustainability in the Islamic Built Environment

۲۴۰

Bashir A. Kazimee, Washington State University, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۸۴-۷

Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires III

۲۵۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and G. Perona, Politecnico di Torino, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۴۲-۴

Fundamentals of Wavelets

۲۷۴

D. JIZHENG, Zhejiang University of Technology, China

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۸۶-۱

Monitoring, Simulation, Prevention and Remediation of Dense and Debris Flows IV

۲۶۴

D. DE Wrachien, State University of Milan, Italy; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and S. Mambretti, Politecnico di Milano, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۸۸-۵

Flood Recovery, Innovation and Response III

۲۸۴

D. PROVERBS, University of the West of England, UK; S. Mambretti, Politecnico Di Milano, Italy; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and D. DE Wrachien, State University of Milan, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۳۸-۷

Coevolutionary Computation and Multiagent Systems

۲۷۰

L. JIAO, J. LIU and W. ZHONG, Xidian University, China

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۹۰-۸

Defence Sites: Heritage and Future

۳۰۰

C. Clark, Wessex Institute of Technology, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۹۲-۲

Design and Nature VI: Comparing Design in Nature with science and Engineering

۳۳۲

S. Hernández, University of A Coruña, Spain and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۹۴-۶

Sustainable Tourism V

۴۲۴

F.D. Pineda, Complutense University, Spain and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۹۶-۰

High Performance Structures and Materials VI

۵۲۸

W.P. De Wilde, Vrije Universiteit Brussel, Belgium; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and S. Hernández, University of A Coruña, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۵۹۸-۴

Computer Aided Optimum Design in Engineering XII

۲۹۲

S. Hernández, University of A Coruña, Spain; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and W.P. De Wilde, Vrije Universiteit Brussel, Belgium

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۲۲-۶

Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXXIV

۳۶۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and D. Poljak, University of Split, Croatia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۰۰-۴

Advances in Fluid Mechanics IX

۶۰۸

M. Rahman, Dalhousie University, Canada and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۰۲-۸

Advanced Computational methods and Experiments in Heat Transfer XII

۳۷۶

B. Sundén, Lund University, Sweden; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and D. Poljak, University of Split, Croatia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۰۴-۲

Environmental Impact

۶۶۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and T-S Chon, Pusan National University, Korea

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۰۶-۶

Waste Management and the Environment VI

۴۴۸

V. Popov, Wessex Institute of Technology, UK; H. ITOH, University of Nagoya, Japan and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۰۸-۰

Water Pollution XI

۵۰۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۶۴-۶

Hydrology, Hydraulics and Water Resources Management: A Heuristic Optimization Approach

۱۷۴

K.L. Katsifarakis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۶۶-۰

Biotechnology: An Introduction

۳۳۲

M. PELE and C. CIMPEANU, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Romania

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۴۰-۰

Environmental Innovation in China

۱۷۶

L. Xielin, Graduate University of Chinese Acadamy of Sciences, China; D. Strangway, The University of British Columbia, Canada; F. Zhijun, China Democratic League, China

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۱۰-۳

Tribology and Design II

۲۲۰

M. Hadfield , University of Bournemouth, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۱۲-۷

Structures Under Shock and Impact XII

۴۱۲

G. Schleyer, The University of Liverpool, UK and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۱۴-۱

Eco-Architecture IV: Harmonisation between Architecture and Nature

۴۶۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۱۶-۵

Computers in Railways XIII: Computer System Design and Operation in the Railway and Other Transit Systems

۷۸۰

 

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۱۸-۹

Island Sustainability II

۲۲۸

S. Favro, Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, Croatia and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۲۰-۲

Risk Analysis VIII

۵۵۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۶۸-۴

Lake Sustainability

۲۱۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and S.E. Jorgensen, University of Copenhagen, Denmark

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۷۰-۷

The Chilean Earthquake and Tsunami 2010: A multidisciplinary Study of Mw8.8, Maule

۱۷۲

L.A. Cárdenas-Jirón, Universidad De Chile, Chile

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۷۲-۱

Seismic Control Systems: Design and Performance Assessment

۲۰۸

S. Syngellakis, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۸۶-۸

The Method of Response Function in Psychology & Sociology

۲۶۸

I.G. MALKINA-PYKH and Y.A. PYKH, Russian Academy of Sciences, Russia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۵۰-۶

Design Against Blast: Load definition and structural response

۲۲۴

S. Syngellakis, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۵۸-۲

Petroleum and Mineral Resources

۳۲۴

Fuad M. Khoshnaw, Koya University, Kurdistan

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۸۴-۴

Britain and the Making of Argentina

۱۷۲

Gordon Bridger, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۷۸-۳

A Suitcase from the Titanic

۲۷۲

Enrique Dick, War College, Buenos Aires, Argentina

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۵۲-۰

Aluminium Alloy Corrosion of Aircraft Structures: Modelling and Simulation

۲۰۰

J.A. DeRose and T. Suter, Laboratory for Joining Technologies and Corrosion, EMPA, Switzerland, T. Hack, Innovation Works, EADS Deutschland GmbH, Germany and R. Adey, CM BEASY Ltd, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۴۸-۶

Sustainable Irrigation and Drainage IV: Management, Technologies and Policies

۵۴۴

H. Bjornlund, University of South Australia & University of Lethbridge, Canada; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and S. WHEELER, University of South Australia, Australia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۱۰-۹

The Future of the City: Tall Buildings and Urban Design

۴۶۰

K. Al-Kodmany, University of Illinois at Chicago, USA and M.M. Ali, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۴۴-۸

Mechanics of Granular Matter

۲۰۸

Q. Sun and G. Wang, Tsinghua University, China

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۹۰-۵

Nonlinear Analyses of Laminated Plates and Shells with Damage

۷۹۶

Yi-Ming Fu, Hunan University, China

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۰۹۷-۲

Fundamentals of Road Design

۳۴۸

W. Kühn, Germany

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۸۲-۰

Micromechanics in Practice

۲۹۲

M. Šejnoha and J. Zeman, Czech Technical University Prague, Czech Republic

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۵۴-۴

Retrofitting of Heritage Structures: Design and evaluation of strengthening techniques

۲۰۰

S. Syngellakis, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۹۸-۱

Coastal Processes III

۲۷۲

G.R. Rodriguez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۰۰-۱

Fluid Structure Interaction VII

۲۹۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; G.R. Rodriguez, University Las Palmas, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۰۲-۵

Food and Environment II: The Quest for a Sustainable Future

۲۷۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; V. Popov, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۰۴-۹

Environmental Health Risk VII

۲۸۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; R. Kiss, Budapest University of Technology and Economics, Hungary

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۰۶-۳

Modelling in Medicine and Biology X

۳۰۰

R. Kiss, Budapest University of Technology and Economics, Hungary; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۰۸-۷

Data Management and Security

۲۶۴

A. Rabasa, University Miguel Hernandez, Spain; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; A. Bia, University Miguel Hernandez, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۵۶-۸

Ecological Dimensions for Sustainable Socio Economic Development

۶۲۸

A. Yáñez-Arancibia and R. Dávalos-Sotelo, Instituto De Ecología A.C., México; J.W. Day, Louisiana State University, USA; E. Reyes, East Carolina University, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۱۰-۰

Water Resources Management VII

۳۵۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۱۲-۴

River Basin Management VII

۴۷۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۶۴-۳

Intersections Control and Safety

۱۶۴

A. Pratelli, University of Pisa, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۷۰-۴

Tsunami: From Fundamentals to Damage Mitigation

۱۶۸

S. Mambretti, Universidade Estadual de Campinas, Brasil

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۱۴-۸

Sustainable Development and Planning VI

۸۲۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۸۸-۲

Flood Early Warning Systems: Knowledge and tools for their critical assessment

۱۹۶

D. Molinari, S. Menoni, F. Ballio, Politecnico di Milano, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۱۶-۲

Urban Transport XIX: Urban Transport and the Environment in the 21st Century

۸۶۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۱۸-۶

Air Pollution XXI

۳۲۰

J.W.S. Longhurst, University of the West of England, UK; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۲۰-۹

Materials Characterisation VI: Computational Methods and Experiments

۳۶۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; A. Klemm, Glasgow Caledonian University, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۲۲-۳

Surface Effects and Contact Mechanics XI: Computational Methods and Experiments

۳۳۶

J.T.M. de Hosson, University of Groningen, The Netherlands; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۲۶-۱

Ecosystems and Sustainable Development IX

۳۴۸

A.M. Marinov, University Politehnica of Bucharest, Romania; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۲۸-۵

Energy and Sustainability IV

۳۴۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; A Marinov, University Politehnica of Bucharest, Romania; C.A. Safta, University Politehnica of Bucharest, Romania

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۳۰-۸

Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XIII

۶۱۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۳۲-۲

Computational Methods and Experimental Measurements XVI

۴۹۶

G.M. Carlomagno, University of Naples “Federico II”, Italy; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; S. Hernández, University of A Coruña, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۳۴-۶

Computational Methods in Multiphase Flow VII

۵۵۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; P. Vorobieff, University of New Mexico, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۳۶-۰

Earthquake Resistant Engineering Structures IX

۴۶۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; S. Hernández, University of A Coruña, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۳۸-۴

Disaster Management and Human Health Risk III: Reducing Risk, Improving Outcomes

۴۱۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۶۸-۱

Handbook of Communications Security

۶۸۰

F. Garzia, University of Rome “La Sapienza”, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۹۸-۸

Electromagnetics Engineering Handbook: Analysis and Design of Electrical and Electronic Devices and Systems

۴۳۲

P.R.P. Hoole, University of Malaya, Malaysia; K. Pirapaharan, Taylor’s University, Malaysia and S.R.H. Hoole, Michigan State University, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۲۴-۷

Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXXV

۲۵۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; A H-D. Cheng, University of Mississippi, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۴۲-۱

Water and Society II

۳۶۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۴۴-۵

Safety and Security Engineering V

۹۰۰

F. Garzia, University of Rome ‘La Sapienza’, Italy; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and M. Guarascio, University of Rome ‘La Sapienza’, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۳۹-۸

Heritage Masonry: Materials and Structures

۱۹۲

S. Syngellakis, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۰۶-۰

Cultural Tourism

۱۵۲

P. Diaz, Universidad de La Laguna and Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Spain and M.F. Schmitz, Universidad Complutense de Madrid, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۰۸-۴

Tourism and Environment

۱۶۴

F.D. Pineda, Universidad Complutense de Madrid, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۱۰-۷

Tourism and Natural Protected Areas

۱۵۲

M.F. Schmitz, Universidad Complutense de Madrid, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۱۲-۱

Tourism as a Tool for Development

۱۹۲

P. Diaz, Universidad de La Laguna and Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۱۸-۳

Emerging Topics in Heat Transfer: Enhancement and Heat Exchangers

۴۱۶

Q. Wang, Xi’an JiaTong University, China, Y. Chen, University of Nevada, USA and B. Sundén, Lund University, Sweden

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۶۸۰-۶

Water Hammer Simulations

۲۰۰

S. Mambretti, Politecnico di Milano, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۱۴-۵

Tourism as a Challenge

۱۶۸

M.F. Schmitz, Universidad Complutense de Madrid, Spain and P. Diaz, Universidad de La Laguna and Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۴۶-۹

The Sustainable City VIII (2 Volume Set): Urban Regeneration and Sustainability

۱۴۲۸

S.S. Zubir, Universiti Teknologi Mara, Malaysia; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۴۷-۳

Urban Street Design & Planning

۱۵۲

A. Pratelli, University of Pisa, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۴۱-۱

Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXXVI

۵۶۸

X.W. Gao, Dalian University of Technology, China; A. H-D. Cheng, University of Mississippi, USA and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۸۸-۶

First International Symposium on Urban Development: Koya as a Case Study

۳۷۶

F.M. Khoshnaw, Koya University, Iraq

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۴۵-۰

The New Forest: A Personal View by C. A. Brebbia

۱۲۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۴۹-۷

International Fish Screening Techniques

۲۲۰

A.W.H. Turnpenny and R.A. Horsfield, Turnpenny Horsfield Associates Ltd, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۷۹-۴

Projectile Impact: Modelling Techniques and Assessment of Target Material Performance

۲۴۴

S. Syngellakis, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۴۱۲-۳

Persian Architectural Heritage: Architecture

۱۸۸

Mehrdad Hejazi, University of Isfahan, Iran and Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Iran University of Science and Technology, Iran

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۸۲-۴

Persian Architectural Heritage: Structure

۲۰۸

Mehrdad Hejazi, University of Isfahan, Iran and Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Iran University of Science and Technology, Iran

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۸۴-۸

Persian Architectural Heritage: Conservation

۱۵۲

Mehrdad Hejazi, University of Isfahan, Iran and Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Iran University of Science and Technology, Iran

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۳۶-۴

Managing Complexity

۲۱۶

G. Rzevski, The Open University, UK and P. Skobelev, Samara State Aerospace University, Russia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۱۶-۹

Energy Production and Management in the 21st Century: The Quest for Sustainable Energy (2 Volume Set)

۱۳۳۹

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; E.R. Magaril and M.Y. Khodorovsky, Ural Federal University, Russia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۶۰-۵

Waste Management and the Environment VII

۵۲۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; G. Passerini, Università Politecnica delle Marche, Italy; H. Itoh, University of Nagoya, Japan

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۶۲-۹

Environmental Impact II

۷۶۸

G. Passerini, Università Politecnica delle Marche, Italy; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۷۶-۶

Water Pollution XII

۴۱۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۸۰-۳

Urban Water II

۴۴۴

S. Mambretti, Politecnico di Milano, Italy; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۷۸-۰

Urban Transport XX

۷۰۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۰۶-۷

Impingement Jet Cooling in Gas Turbines

۲۵۲

R.S. Amano, University of Wisconsin-Milwaukee, USA and B. Sundén, Lund University, Sweden

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۹۶-۴

Structures Under Shock and Impact XIII

۵۱۲

G. Schleyer, The University of Liverpool, UK; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۹۲-۶

Risk Analysis IX

۵۵۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۷۴-۲

High Performance and Optimum Design of Structures and Materials

۷۰۴

W.P. De Wilde, Vrije Universiteit Brussel, Belgium; S. Hernández, University of A Coruña, Spain; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۷۲-۸

Mobile and Rapidly Assembled Structures IV

۳۳۶

N. De Temmerman, Vrije Universiteit Brussel, Belgium; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۸۴-۱

Flood Recovery, Innovation and Response IV

۳۲۰

D. Proverbs, University of the West of England, UK; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۶۶-۷

Computers in Railways XIV: Railway Engineering Design and Optimization

۹۴۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; N. Tomii, Chiba Institute of Technology, Japan; P. Tzieropoulos, Federal Polytechnic School of Lausanne, Switzerland and J.M. Mera, CITEF (Railway Technology Research Centre), Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۹۰-۲

Advances in Fluid Mechanics X

۴۷۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, S. Hernández, University of A Coruña, Spain and M. Rahman, Dalhousie University, Canada

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۹۴-۰

Heat Transfer XIII: Simulation and Experiments in Heat and Mass Transfer

۵۴۸

B. Sundén, Lund University, Sweden; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۸۲-۷

Air Pollution XXII

۴۲۰

J.W.S. Longhurst, University of the West of England, UK; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۰۰-۸

Sustainable Tourism VI

۳۷۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK, S. Favro, Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, Croatia and F.D. Pineda, Complutense University, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۰۸-۱

Public Mobility Systems

۱۶۰

A. Pratelli, University of Pisa, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۵۸-۶

Surface Mining Operations in Oil Sands: Establishing Sustainable Development Indicators (SDIs)

۱۴۴

C. Poveda and M. Lipsett, University of Alberta, Canada

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۹۶-۱

Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXXVII

۳۲۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and A.H-D. Cheng, University of Mississippi, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۷۸۸-۹

Sustainable Irrigation and Drainage V: Management, Technologies and Policies

۲۸۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; H. Bjornlund, University of Lethbridge, Canada & University of South Australia, Australia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۳۳-۶

Defence Sites II: Heritage and Future

۴۳۲

C.A. Brebbia and C. Clark, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۲۰-۶

The Sustainable City IX: Urban Regeneration and Sustainability (2 Volume Set)

۱۷۶۶

N. Marchettini, University of Siena, Italy; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; R. Pulselli and S. Bastianoni, University of Siena, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۲۲-۰

Eco-Architecture V: Harmonisation between Architecture and Nature

۶۴۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and R. Pulselli, University of Siena, Italy

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۰۰۰-۰

Earthquake Ground Motion: Input Definition for Aseismic Design

۲۱۶

S. Syngellakis, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۷۸-۴

Earthquake-Soil Interaction

۲۶۴

S. Syngellakis, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۸۶-۹

Innovation in Wearable and Flexible Antennas

۲۳۶

Haider Khaleel, California State University, USA

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۰۲۵-۳

Computers in Railways XIV Special Contributions: Railway Engineering Design and Optimization

۲۴۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; N. Tomii, Chiba Institute of Technology, Japan; P. Tzieropoulos, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland and J.M. Mera, Polytechnic University of Madrid, Spain

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۰۳۴-۵

Biomass to Biofuels

۲۵۶

S. Syngellakis, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۰۰۴-۸

Aerodynamics of Wind Turbines: Emerging Topics

۱۹۶

R.S. Amano, University of Wisconsin-Milwaukee, USA and B. Sundén, Lund University, Sweden

Persian Architectural Heritage: Architecture, Structure and Conservation

۵۲۷

Mehrdad Hejazi, University of Isfahan, Iran and Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Iran University of Science and Technology, Iran

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۹۸-۲

Energy Design Strategies for Retrofitting: Methodology, Technologies and Applications

۲۲۸

A. Boeri, E. Antonini, J. Gaspari and D. Longo, University of Bologna, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۳۷-۴

Energy and Sustainability V

۹۲۴

H.H. Al-Kayiem, Universiti Teknologi Petronas, Malaysia; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and S.S. Zubir, Universiti Teknologi Mara, Malaysia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۳۲-۶

In the Wake of the Graf Spee

۲۵۰

Enrique Dick, War College, Buenos Aires, Argentina

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۰۱۳-۰

Damage-based Earthquake Engineering

۲۲۴

P. Ghisbain, Massachusetts Institute of Technology, USA

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۰۶۰-۴

Waste to Energy

۲۶۶

S. Syngellakis, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۰۳۸-۳

Marine Technology and Operations: Theory & Practice

۴۱۲

O. Gudmestad, University of Stavanger, Norway

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۰۹۵-۶

Energy and Sustainability V: Special Contributions

۳۸۰

H.H. Al-Kayiem, Universiti Teknologi Petronas, Malaysia; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; S.S. Zubir, Universiti Teknologi Mara, Malaysia

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۰۶۲-۸

Biomass Pelletization: Standards and Production

۱۹۴

A. Garcia-Maraver, University of Granada, Spain; J.A. Perez-Jimenez, Advanced Technology Centre for Renewable Energies, Spain

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۰۴۰-۶

Assessment of Daylight Performance in Buildings: Methods and Design Strategies

۲۱۴

B. Gherri, University of Parma, Italy

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۴۶-۳

Computational Methods in Multiphase Flow VIII

۵۴۸

P. Vorobieff, University of New Mexico, USA; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; J.L. Munoz-Cobo, Polytechnic University of Valencia, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۵۰-۰

Surface Effects and Contact Mechanics including Tribology XII: Computational Methods and Experiments

۲۸۰

J.Th.M. De Hosson, University of Groningen, Netherlands; M. Hadfield, University of Bournemouth, UK; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۴۸-۷

Materials Characterisation VII

۴۱۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۰۱۷-۸

Eco-Towers: Sustainable Cities in the Sky

۵۰۰

K. Al-Kodmany, University of Illinois at Chicago, USA

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۲۲-۷

Computational Methods and Experimental Measurements XVII

۵۶۴

G.M. Carlomagno, University of Naples “Federico II”, Italy; D. Poljak, University of Split, Croatia; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۲۸-۹

Safety and Security Engineering VI

۴۳۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; F. Garzia, University of Rome “La Sapienza”, Italy; D. Poljak, University of Split, Croatia

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۰۷۷-۲

Land Use Management and Transportation Planning

۲۴۰

C.B. Schoeman, North West University, South Africa

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۲۴-۱

Sustainable Development and Planning VII

۱۱۴۶

Ö. Özçevik, Istanbul Technical University, Turkey, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and S.M. Şener, Istanbul Technical University, Turkey

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۲۶-۵

Disaster Management and Human Health Risk IV: Reducing Risk, Improving Outcomes

۳۶۰

S.M. Sener, Istanbul Technical University, Turkey; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and O. Ozcevik, Istanbul Technical University, Turkey

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۶۴-۷

Air Pollution XXIII

۴۶۶

J.W.S. Longhurst, University of the West of England, UK, C. Capilla, Universidad Politecnica de Valencia, Spain, C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and J. Barnes, University of the West of England, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۸۹۸-۵

Urban Transport XXI

۷۳۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK;  J.L. Miralles i Garcia, Universitat Politècnica de València, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۰۰-۵

Ecosystems and Sustainable Development X

۵۰۲

J.L. Miralles i Garcia, Universitat Politecnica de Valencia, Spain and C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۶۰-۹

Water Resources Management VIII

۵۸۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۶۲-۳

River Basin Management VIII

۳۰۲

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۱۴۷-۲

Natural Filler and Fibre Composites: Development and Characterisation

۲۳۶

S. Syngellakis, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۶۸-۵

Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XIV

۸۷۶

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and S. Hernández, University of A Coruña, Spain

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۷۲-۲

Water and Society III

۴۰۸

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۱۶۲-۵

Marine Technology and Operations: Theory & Practice

۴۱۲

O. Gudmestad, University of Stavanger, Norway

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۴۲-۵

The Sustainable City X

۵۰۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; W.F. Florez-Escobar, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۴۴-۹

Energy and Sustainability VI

۵۵۸

W.F. Florez-Escobar, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; F. Chejne, National University, Columbia; F. Mondragon, Antioquia University, Columbia

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۱۴-۲

Building Information Modelling (BIM) in Design, Construction and Operations

۶۲۶

L. Mahdjoubi, University of the West of England, UK; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK; R. Laing, Robert Gordon University, UK

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۱۱۵-۱

Creative Design in Industry and Architecture

۲۰۴

G. Berkin, Halic University Faculty of Architecture, Turkey; O. Kucukerman, Halic University Faculty of Architecture, Turkey

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۱۰-۴

Coastal Cities and their Sustainable Future

۳۵۰

G.R. Rodriguez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۶۶-۱

Earthquake Resistant Engineering Structures X

۳۴۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۹۷۰-۸

Management of Natural Resources, Sustainable Development and Ecological Hazards IV

۳۱۴

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۱۵۷-۱

Sustainable Development (2 Volume Set)

۱۳۴۰

C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۰۲۷-۷

Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXXVIII

۳۶۰

A.H-D. Cheng, University of Mississippi, USA; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۱۶۷-۰

Composites: Advances in Manufacture and Characterisation

۲۴۰

S. Syngellakis, Wessex Institute of Technology, UK

۹۷۸-۱-۸۴۵۶۴-۱۴۹-۸

Kelvin, Thermodynamics and the Natural World

۴۸۲

M.W. Collins, Brunel University, UK; R.C. Dougal, Maxwell Foundation, UK; C. Koenig, Brunel University London, UK; I.S. Ruddock, Strathclyde University, UK

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۱۶۹-۴

Advanced Manufacturing and Automation V

۴۵۲

K. Wang, University of Science and Technology, Norway; Y. Wang, University of Manchester, UK; J.O. Strandhagen, Norwegian University of Science and Technology, Norway; T. Yu, Shanghai Second Polytechnic University, China

۹۷۸-۱-۷۸۴۶۶-۱۵۵-۷

Complex Systems: Fundamentals & Applications

۳۲۴

G. Rzevski, The Open University, UK; C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK

 

 

 

 

 

خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇