خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇

کتاب های انتشارات artechhouse

شما کاربران محترم گلوبایت کتاب می توانید کتب یکی از بهترین ناشران آمریکایی به نام کتاب های انتشارات artechhouse را پیدا کنید،

به گلوبایت سفارش داده و با قیمت پایینی در کمتر از ۲۴ ساعت تحویل بگیرید.

 


مجموعه کتابهای ارتباطات موبایل – ماهواره: قیمت اصلی این مجموعه ۵۹۹ دلار است

Artech Access eBook Package:Mobile/Satellite Communications & GNSS
Copyright: 2016
ISBN: 9781630811396

مجموعه کتابهای امنیت و محاسبه: قیمت اصلی این مجموعه ۴۹۹ دلار است
Artech Access eBook Package: Computing & Security
Copyright: 2016
ISBN: 9781630811426

مجموعه کتابهای سنسورها و قدرت: قیمت اصلی این مجموعه ۴۹۹ دلار است
Artech Access eBook Package: Power & Sensors
Copyright: 2016
ISBN: 9781630811440

مجموعه کتابهای مهندسی ریزموج: قیمت اصلی این مجموعه ۵۹۹ دلار است
Artech Access eBook Package: Microwave Engineering
Copyright: 2016
ISBN: 9781630811433

مجموعه کتابهای مهندسی شبکه و ارتباطات: قیمت اصلی این مجموعه ۴۹۹ دلار است
Artech Access eBook Package:Communications & Network Engineering
Copyright: 2016
ISBN: 9781630811389

مجموعه کتابهای آنتن ها و الکترومغناطیس: قیمت اصلی این مجموعه ۴۹۹ دلار است
Artech Access eBook Package: Antennas & Electromagnetics
Copyright: 2016
ISBN: 9781630811402

فروش ویژه و با تخفیف مجموعه کتابهای مهندسی دفاعی: قیمت اصلی این مجموعه ۵۹۹ دلار است
Artech Access eBook Package: Defense Engineering
Copyright: 2016
ISBN: 9781630811419

خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇