خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇

 درباره سایت Benjamins :

سایت بنجامینز یکی از بزرگترین ناشران هلندی است که کتاب های معروفی در زمینه علوم انسانی را چاپ و تکثیر میکند.

دفتر مرکزی این انتشارت در شهر آمستردام می باشد.

مقالات و کتاب های سایت Benjamins

این ناشر با قدمت حدودا ۴۰ ساله خود گنجینه ارزشمندی از کتاب های جهان را در خود نهفته دارد .

 

مقالات و کتاب های سایت Benjamins لیست برخی از کتب موجود در زیر آمده است اما جهت دیدن کتب بیشتر به سایت این انتشارات Benjamins مراجعه کنید و نام کتاب مورد علاقه خود را از طریق لینکدرخواست کتاب به گلوبایت سفارش دهید.

 

دانلود لیست کتب موجود در Benjamins بر روی دکمه زیر کلیک نمایید:

جدیدترین کتاب های سایت Benjamins

۲۰۱۵ collection ۱۴۸ titles

۲۰۱۴ collection – ۱۶۶ titles

۲۰۱۳ collection – ۱۵۱ titles

۲۰۱۲ collection – ۱۳۹ titles

۲۰۱۱ collection – ۱۵۴ titles

۲۰۱۰ collection – ۱۲۸ titles

۲۰۰۹ collection – ۱۳۳ titles

۲۰۰۸ collection – ۱۴۱ titles

download all as ZIP

موضوعاتی که تا سال ۲۰۰۷ در Benjamins چاپ نشده است

Linguistics (1680 titles, 1967–۲۰۰۷)

Literary Studies (156 titles, 1971–۲۰۰۷)

Philosophy (186 titles, 1969–۲۰۰۷)

Semiotics (80 titles, 1967–۲۰۰۷)

Translation Studies & Terminology (116 titles, 1978–۲۰۰۷)

download all as ZIP

سری کتاب هایی که تا سال ۲۰۰۷ در Benjamins چاپ نشده است

Advances in Consciousness Research (vols. 1–۷۱, ۱۹۹۵–۲۰۰۷) – ۷۰ titles

Advances in Organization Studies (vols. 1–۱۲, ۱۹۹۹–۲۰۰۴) – ۱۱ titles

Amsterdam Classics in Linguistics, 1800–۱۹۲۵ (vols. 1–۱۷, ۱۹۷۴–۱۹۹۵) – ۱۷ titles

ATA Scholarly Monograph Series (vols. I–XIII, 1987–۲۰۰۶) – ۱۳ titles

Benjamins Translation Library (vols. 1–۷۴, ۱۹۹۴–۲۰۰۷) – ۷۱ titles

Bochumer Studien zur Philosophie (vols. 1–۴۶, ۱۹۸۲–۲۰۰۷) – ۴۷ titles

Classics in Psycholinguistics (vols. 1–۵, ۱۹۷۸–۱۹۹۴) – ۵ titles

Comparative History of Literatures in European Languages (vols. I–XXII, 1973–۲۰۰۷) – ۲۲ titles

Creole Language Library (vols. 1–۳۲, ۱۹۸۶–۲۰۰۷) – ۳۲ titles

Critical Theory (vols. 1–۱۱, ۱۹۸۵–۱۹۹۳) – ۱۱ titles

Current Issues in Linguistic Theory (vols. 1–۲۹۲, ۱۹۷۵–۲۰۰۷) – ۲۹۱ titles

Dialogues on Work and Innovation (vols. 1–۱۵, ۱۹۹۶–۲۰۰۴) – ۱۴ titles

Discourse Approaches to Politics, Society and Culture (vols. 1–۲۶, ۲۰۰۲–۲۰۰۷) – ۲۶ titles

Document Design Companion Series (vols. 1–۷, ۲۰۰۱–۲۰۰۶) – ۷ titles

Foundations of Semiotics (vols. 1–۲۵, ۱۹۸۳–۲۰۰۱) – ۲۵ titles

German Language and Literature Monographs (vols. 1–۱۲, ۱۹۷۶–۱۹۸۲) – ۱۲ titles

Human Cognitive Processing (vols. 1–۲۱, ۱۹۹۸–۲۰۰۷) – ۲۱ titles

IMPACT: Studies in Language and Society (vols. 1–۲۲, ۱۹۹۷–۲۰۰۷) – ۲۲ titles

Language Acquisition and Language Disorders (vols. 1–۴۳, ۱۹۸۹–۲۰۰۷) – ۴۳ titles

Library and Information Sources in Linguistics (vols. 1–۲۸, ۱۹۷۷–۲۰۰۳) – ۲۶ titles

Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe and Studies in Functional and Structural Linguistics (vols. 1–۵۹, ۱۹۷۹–۲۰۰۷) – ۵۷ titles

Linguistik Aktuell/Linguistics Today (vols. 1–۱۱۶, ۱۹۸۰–۲۰۰۷) – ۱۱۴ titles

Lingvisticæ Investigationes Supplementa (vols. 1–۲۶, ۱۹۷۹–۲۰۰۷) – ۲۵ titles

NOWELE Supplement Series (vols.1–۲۳, ۱۹۸۵–۲۰۰۷) – ۲۲ titles

Pragmatics & Beyond (vols. 1–۵۵, ۱۹۸۰–۱۹۸۶) – ۵۵ titles

Pragmatics & Beyond Companion Series (vols. 1–۶, ۱۹۸۵–۱۹۸۷) – ۶ titles

Pragmatics & Beyond New Series (vols. 1–۱۶۸, ۱۹۸۸–۲۰۰۷) – ۱۶۹ titles

Purdue University Monographs in Romance Languages (vols. 1–۴۲, ۱۹۸۰–۱۹۹۲) – ۴۲ titles

Studies in Bilingualism (vols. 1–۳۵, ۱۹۹۱–۲۰۰۷) – ۳۵ titles

Studies in Corpus Linguistics (vols. 1–۲۸, ۱۹۹۸–۲۰۰۷) – ۲۸ titles

Studies in Discourse and Grammar (vols. 1–۲۰, ۱۹۹۲–۲۰۰۷) – ۲۰ titles

Studies in Language Companion Series (vols. 1–۹۵, ۱۹۷۸–۲۰۰۷) – ۹۳ titles

Studies in the History of the Language Sciences (vols. 1–۱۱۲, ۱۹۷۳–۲۰۰۷) – ۱۱۲ titles

Studies in Written Language and Literacy (vols. 1–۱۱, ۱۹۹۴–۲۰۰۲) – ۱۱ titles

Typological Studies in Language (vols. 1–۷۳, ۱۹۸۲–۲۰۰۷) – ۷۳ titles

Utrecht Publications in General and Comparative Literature (vols. 16–۳۵, ۱۹۸۲–۲۰۰۱) – ۲۰ titles

Varieties of English Around the World (vols. G1–۳۶, T1–۹,۱۹۷۹–۲۰۰۶) – ۴۵ titles

download all as ZIP

سری کامل کتاب هایی که تا سال ۲۰۰۷ در Benjamins چاپ نشده است

Complete backlist (2045 titles, 1967–۲۰۰۷)

 

خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇