رتبه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی کشور در پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI)

خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇
5 1 رای
رتبه بندی

به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از ایسنا، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: در حال حاضر و در آخرین بررسی انجام شده توسط ISC تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی کشور در رتبه‌بندی اعلام شده از سوی پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) به ۴۳ مورد افزایش یافته است.

دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) به عنوان یکی از پایگاه‌های آی.اس.آی هر دو ماه یکبار به ارائه دانشگاه‌های برتر دنیا بر اساس کیفیت تحقیقاتشان می‌پردازد. در این رتبه‌بندی، دانشگاه‌هایی که بر اساس تعداد استنادها در یکی از رشته‌های ۲۲ گانه در جمع دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند، معرفی می‌شوند.

دهقانی گفت: این نظام، اطلاعات چهار شاخص اصلی شامل تعداد مدارک نمایه شده در برترین مجلات بین‌المللی، تعداد کل استنادهای دریافت شده توسط هر دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی، نسبت تعداد استنادها به ازای مدارک و تعداد مقالات داغ و پراستناد را برای هر یک از دانشگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی که در زمره یک درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند، ارائه می‌دهد.

وی افزود: در خرداد ماه ۱۳۹۴ مؤثرترین دانشگاه‌های جهان مورد بررسی و ۳۰ دانشگاه از ایران در جمع مؤثرترین دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی جهان قرار گرفته بودند. در آبان ماه ۱۳۹۴ تعداد دانشگاه‌های کشور به ۳۳ مورد و درخرداد ماه ۹۵ تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی کشور در جمع مؤثرترین‌ها به ۳۵ مورد افزایش یافته بود. در حال حاضر و در آخرین بررسی انجام شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی کشور ۴۳ مورد افزایش یافته است.

سرپرست ISC گفت: به طور متوسط رتبه بین‌المللی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی کشور بر اساس کمیت تولید علم یا تعداد مدارک ۵۳۵، بر اساس تعداد کل استنادهای دریافتی رتبه ۸۳۰، بر اساس تولید علم برتر (مقالات داغ و پراستناد) رتبه ۹۵۸ و براساس نسبت تعداد استناد به مقاله رتبه ۱۲۶۷ را داریم.

وی تصریح کرد: می‌توان از این اعداد نتیجه گیری کرد که در بحث کمیت، بهتر از کیفیت فعالیت کرده‌ایم. اگر به سیاست‌های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بنگریم، می‌بینیم که مرجعیت علم و فناوری در سطح بین‌المللی اولین بند مورد تاکید در این سند کلان علم و فناوری است. بنابراین دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی علاوه بر کمیت تولید علم باید به کیفیت و اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولیدشده و همچنین تعاملات علمی نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.

دهقانی اظهار کرد: از لحاظ کمیت تولید علم، در حوزه ایمنی‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه ۱۸۶ دنیا قرار دارد و همچنین از نظر تعداد استنادها با رتبه ۴۸۴ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته است. رتبه کمیت تولید علم دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه پزشکی بالینی ۱۷۵ است. در همین حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی و شیراز به ترتیب رتبه‌های ۴۴۰ و ۵۷۶ دنیا را کسب کرده‌اند.

وی در ادامه گفت: در حوزه داروشناسی و سم شناسی در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ترتیب رتبه‌های ۳۱ و ۱۸۹ دنیا را در اختیار دارند. همچنین بر اساس کل استنادهای دریافتی یا کیفیت تحقیقات این دو دانشگاه به ترتیب رتبه‌های ۱۵۷و ۶۲۱ دنیا را کسب کرده‌اند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در حوزه ریاضیات دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس نسبت تعداد استناد به مقاله رتبه ۲۳ دنیا را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده کیفیت بالای مقالات این دانشگاه در حوزه ریاضیات دارد.

دهقانی ادامه داد: در حوزه زمین‌شناسی، دانشگاه تهران تنها دانشگاه کشور است که در جمع مؤثرترین های دنیا قرار گرفته است. این دانشگاه از لحاظ کمیت تولید علم رتبه ۲۳۸ دنیا و از لحاظ کیفیت تولیدات علمی رتبه ۵۴۴ دنیا را کسب کرده است.

وی افزود: در حوزه زیست‌شناسی و بیوشیمی دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به ترتیب رتبه ۴۳۵ و ۴۹۱ دنیا از لحاظ کمیت تولید علم را کسب کرده‌اند و همچنین رتبه ۹۰۱ و ۹۲۴ را از لحاظ نسبت تعداد استنادها به مقالات دارا هستند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خاطرنشان کرد: در حوزه شیمی بر اساس شاخص نسبت تعداد استنادها به ازای مدارک پنج دانشگاه علوم پزشکی تهران، شریف، علم و صنعت ایران، یاسوج و رازی به ترتیب رتبه‌های ۷۹۷، ۸۲۵، ۸۳۲، ۸۴۲ و ۸۴۹ دنیا را به خود اختصاص داده‌اند.

دهقانی گفت: در حوزه‌های مرتبط با علوم اجتماعی، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و تهران به ترتیب بر اساس کمیت تولید علم رتبه‌های ۲۹۹ و ۶۵۴ دنیا را در اختیار دارند. این دو دانشگاه از لحاظ تعداد کل استنادهای دریافتی در این حوزه به ترتیب رتبه‌های ۴۵۵ و ۷۹۲ را دارند و همچنین بر اساس تعداد مقالات برتر رتبه‌های ۹۳۶ و ۱۱۹۸ دنیا را کسب کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه علوم اعصاب و رفتار دانشگاه علوم پزشکی ایران در جایگاه ۳۳۱ دنیا از لحاظ کمیت تولید علم قرار دارد.

سرپرست ‌ISC خاطرنشان کرد: در حوزه علوم رایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شاخص تعداد کل استنادهای دریافتی بهتر از سایر دانشگاه‌ها عمل کرده است بنحوی که جایگاه ۲۰۰ دنیا را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در حوزه علوم کشاورزی و بر اساس تعداد کل استنادهای دریافتی دانشگاه تهران با کسب رتبه ۱۳۹ دنیا، برترین دانشگاه در سطح کشور است. همچنین در حوزه علوم گیاهان و حیوانات، دانشگاه تهران در صدر قرار دارد و بر اساس تعداد کل استنادهای دریافتی در جایگاه ۴۷۳ دنیا قرار گرفته است.

دهقانی گفت: در حوزه علوم محیطی و بوم شناسی دانشگاه تهران، به لحاظ کمیت تولید علم در رتبه ۲۳۰ و به لحاظ تعداد کل استنادهای دریافتی در رتبه ۵۵۵ دنیا قرار دارد.

سرپرست ‌ISC اظهار کرد: در حوزه علوم مواد و بر اساس شاخص نسبت تعداد استنادها به ازای مقالات به ترتیب سه دانشگاه کاشان، شریف و شیراز رتبه‌های ۵۵۲، ۵۶۴ و ۵۹۶ دنیا را به خود اختصاص داده‌اند.

دهقانی خاطرنشان کرد: بر اساس تعداد مقالات برتر، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در بین سطح کشور در حوزه فیزیک بهترین عملکرد را داشته است و رتبه ۴۳۹ دنیا را به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: در حوزه مهندسی بر اساس کمیت تولید علم به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران توانسته‌اند رتبه‌های ۲۰، ۵۱، ۵۲ و ۵۴ دنیا را کسب کنند.

رتبه بین‌المللیدانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور براساس تعداد مدارک، تعداد استنادها، تعداد استنادها به مدارک و تعداد مقالات برتر ( مقالات داغ و پراستناد)

رشته موضوعی

دانشگاه/مؤسسه

تعداد مدارک

تعداد استنادها

نسبت تعداد استنادها به مدارک

تعداد مقالات برتر

ایمنی‌شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۸۶ ۴۸۴ ۶۶۴ ۶۵۹

پزشکی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۷۵ ۴۴۲ ۳۷۰۱ ۸۳۷

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۴۴۰ ۹۶۰ ۳۸۲۰ ۲۰۸۲

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۵۷۶ ۱۲۸۲ ۳۸۵۵ ۳۱۶۵

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۶۰۰ ۱۲۲۵ ۳۸۱۹ ۱۷۸۱

دانشگاه آزاد اسلامی

۷۱۲ ۱۸۰۱ ۳۹۰۳ ۳۱۶۷

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۷۸۵ ۱۵۷۴ ۳۸۳۹ ۱۵۷۲

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۸۱۱ ۱۸۵۶ ۳۸۹۸ ۲۰۸۴

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۸۳۳ ۱۸۶۸ ۳۸۹۶ ۳۷۸۰

دانشگاه تربیت مدرس

۱۱۰۱ ۱۸۳۱ ۳۷۵۸ ۳۷۱۲

دانشگاه تهران

۱۲۵۱ ۱۸۸۰ ۳۶۳۰ ۳۷۱۹

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)

۱۴۶۱ ۳۱۴۲ ۳۸۸۰ ۳۷۷۴

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۱۴۷۷ ۲۷۶۱ ۳۸۱۸ ۳۱۳۶

دانشگاه شهید بهشتی

۱۶۸۹ ۲۶۰۶ ۳۶۳۲ ۳۷۲۰

جهاد دانشگاهی

۱۸۴۲ ۳۵۹۶ ۳۸۰۰ ۳۷۵۳

دانشگاه علوم پزشکی مازنداران

۱۸۴۵ ۳۱۶۱ ۳۷۱۸ ۲۵۲۴

مؤسسه پاستور ایران

۱۸۷۱ ۳۰۳۵ ۳۶۵۷ ۳۷۲۴

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۱۹۰۳ ۳۸۴۹ ۳۸۱۲ ۲۵۳۶

داورشناسی و سم‌شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۱ ۱۵۷ ۷۵۸ ۳۵۵

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۴۰ ۵۸۶ ۷۷۹ ۶۹۴

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۸۹ ۶۲۱ ۷۷۶ ۶۹۵

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲۱۵ ۵۳۴ ۷۶۹ ۳۱۳

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲۹۵ ۵۵۱ ۷۵۲ ۶۵۶

دانشگاه تهران

۴۹۷ ۷۱۶ ۷۳۷ ۷۰۹

ریاضیات

دانشگاه آزاد اسلامی

۷۷ ۱۲۹ ۲۲۰ ۳۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۲۱ ۱۴۱ ۲۳ ۶۷

زمین‌شناسی

دانشگاه تهران

۲۳۸ ۵۴۴ ۶۰۱ ۶۰۶

زیست‌شناسی و بیوشیمی

دانشگاه تهران

۴۳۵ ۷۴۱ ۹۰۱ ۹۰۲

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۹۱ ۹۲۸ ۹۲۴ ۸۵۱

شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۲ ۱۶۶ ۱۱۲۸ ۳۹۰

دانشگاه تهران

۱۷۸ ۳۴۷ ۹۶۰ ۶۱۳

دانشگاه تربیت مدرس

۲۵۰ ۳۸۲ ۸۶۹ ۵۵۲

دانشگاه صنعتی شریف

۳۶۶ ۴۵۶ ۸۲۵ ۴۱۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۸۰ ۵۷۷ ۹۸۹ ۶۱۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۸۴ ۶۸۱ ۱۰۸۷ ۱۱۳۸

دانشگاه شیراز

۴۴۱ ۵۵۲ ۸۷۹ ۹۰۶

دانشگاه شهید بهشتی

۴۵۹ ۶۱۳ ۹۳۵ ۹۸۳

دانشگاه پیام نور

۴۹۶ ۹۰۶ ۱۱۳۳ ۸۹۲

دانشگاه فردوسی مشهد

۵۵۶ ۹۰۷ ۱۱۱۶ ۱۰۰۵

دانشگاه بوعلی سینا

۵۸۳ ۶۷۷ ۹۰۰ ۱۰۴۲

دانشگاه تبریز

۶۴۴ ۷۶۵ ۹۴۲ ۱۰۴۸

دانشگاه اصفهان

۶۴۵ ۸۵۸ ۱۰۲۸ ۱۱۰۵

دانشگاه رازی

۶۵۱ ۶۹۴ ۸۴۹ ۹۱۵

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶۸۹ ۶۹۹ ۷۹۷ ۶۹۲

دانشگاه کاشان

۷۰۲ ۹۶۹ ۱۰۷۱ ۱۱۰۹

دانشگاه علم و صنعت ایران

۷۴۵ ۷۷۹ ۸۳۲ ۷۸۲

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۸۴۶ ۱۱۲۲ ۱۰۸۱ ۱۱۱۹

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۹۱۵ ۱۰۹۸ ۹۸۰ ۱۰۹۲

دانشگاه الزهرا (س)

۹۱۹ ۱۰۰۹ ۸۸۲ ۸۷۴

دانشگاه یاسوج

۹۳۴ ۹۹۸ ۸۴۲ ۴۴۵

علوم اجتماعی، کلیات

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۹۹ ۴۵۵ ۱۲۰۰ ۹۳۶

دانشگاه تهران

۶۵۴ ۷۹۲ ۱۰۶۰ ۱۱۹۸

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۸۰۴ ۱۱۰۲ ۱۱۹۳ ۱۱۶۲

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۰۵۰ ۹۹۱ ۴۶۰ ۹۹۶

علوم اعصاب و رفتار

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۳۱ ۶۳۷ ۷۸۶ ۷۴۳

علوم رایانه

دانشگاه آزاد اسلامی

۹۷ ۲۰۵ ۳۷۷ ۱۷۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۴۴ ۲۰۰ ۳۲۲ ۱۷۲

دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۴ ۳۵۷ ۳۸۲ ۳۱۸

دانشگاه تهران

۱۹۲ ۲۸۳ ۳۳۲ ۳۶۴

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۳۷ ۳۶۶ ۳۵۲ ۱۷۵

علوم کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

۵۹ ۲۵۴ ۷۵۴ ۸۸

دانشگاه تهران

۶۶ ۱۳۹ ۶۷۲ ۲۷۶

دانشگاه تربیت مدرس

۲۳۱ ۳۰۹ ۶۳۶ ۲۸۱

دانشگاه شیراز

۲۳۹ ۴۴۸ ۷۱۹ ۵۷۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۶۷ ۴۷۴ ۷۱۰ ۷۰۸

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۶۸ ۳۸۹ ۶۷۰ ۴۶۴

دانشگاه تبریز

۳۵۶ ۵۴۷ ۶۶۹ ۵۷۴

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۵۳۰ ۶۸۲ ۶۱۹ ۴۶۶

علوم گیاهان و حیوانات

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۲۸ ۶۸۸ ۱۱۲۰ ۱۰۲۹

دانشگاه تهران

۱۴۲ ۴۷۳ ۱۰۹۴ ۷۳۴

دانشگاه شیراز

۳۸۰ ۹۶۲ ۱۱۱۱ ۱۰۳۳

دانشگاه فردوسی مشهد

۴۳۳ ۱۰۳۵ ۱۱۰۹ ۱۰۲۸

دانشگاه تربیت مدرس

۴۴۵ ۸۱۳ ۱۰۶۱ ۱۱۰۵

علوم محیطی و بوم شناسی

دانشگاه تهران

۲۳۰ ۵۵۵ ۷۹۴ ۶۸۴

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۴۲ ۷۲۲ ۸۰۵ ۶۵۷

علوم مواد

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۸ ۱۸۷ ۷۳۹ ۲۷۴

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۱۴ ۲۴۰ ۶۹۹ ۴۷۹

دانشگاه تهران

۱۱۵ ۲۲۲ ۶۶۱ ۴۰۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۳۱ ۲۴۵ ۶۵۲ ۳۲۸

دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۷ ۲۲۶ ۵۶۴ ۵۷۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۸۹ ۳۳۸ ۷۰۲ ۶۷۵

دانشگاه تربیت مدرس

۳۱۵ ۴۹۱ ۷۰۱ ۵۸۵

دانشگاه شیراز

۵۲۰ ۶۳۱ ۵۹۶ ۷۵۳

دانشگاه کاشان

۵۴۲ ۶۰۸ ۵۵۲ ۴۵۱

فیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۴۳ ۵۱۰ ۷۰۴ ۴۴۵

دانشگاه صنعتی شریف

۴۷۹ ۵۲۷ ۵۵۱ ۵۴۷

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

۶۴۸ ۶۸۲ ۴۵۶ ۴۳۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶۵۱ ۶۵۷ ۴۱۲ ۴۶۴

مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰ ۶۹ ۱۲۱۰ ۱۷

دانشگاه صنعتی شریف

۵۱ ۱۰۹ ۱۱۴۳ ۳۱۸

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵۲ ۱۰۲ ۱۰۹۱ ۱۳۴

دانشگاه تهران

۵۴ ۹۷ ۱۰۶۱ ۵۸

دانشگاه علم و صنعت ایران

۶۷ ۱۱۶ ۱۰۷۸ ۲۲۴

دانشگاه تربیت مدرس

۲۲۱ ۲۴۵ ۷۳۹ ۲۸۳

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۲۵۷ ۴۲۲ ۱۱۸۰ ۳۸۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۹۸ ۳۸۲ ۱۰۴۸ ۵۱۳

دانشگاه شیراز

۳۰۰ ۴۱۱ ۱۰۸۹ ۵۹۲

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۳۷ ۴۷۷ ۱۱۴۹ ۲۶۱

دانشگاه تبریز

۳۴۲ ۳۴۵ ۶۵۳ ۲۵۷

دانشگاه شهید بهشتی

۵۲۹ ۶۷۷ ۱۱۳۷ ۱۰۲۴

دانشگاه سمنان

۶۷۱ ۷۳۳ ۹۴۱ ۳۱۲

دانشگاه صنعتی بابل

۷۰۹ ۶۳۵ ۴۷۲ ۱۳۲

دانشگاه اصفهان

۷۱۶ ۹۷۰ ۱۱۹۴ ۱۱۰۴

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۷۲۸ ۱۰۴۴ ۱۲۲۹ ۱۰۲۶

دانشگاه ارومیه

۷۶۶ ۹۶۵ ۱۱۶۰ ۱۱۰۱

دانشگاه گیلان

۷۹۳ ۱۰۰۷ ۱۱۷۵ ۴۵۳

دانشگاه رازی

۸۲۲ ۹۰۶ ۹۹۰ ۴۷۹

دانشگاه صنعتی شیراز

۸۷۳ ۸۰۵ ۵۴۹ ۴۴۱

دانشگاه بوعلی سینا

۹۰۲ ۷۶۳ ۳۷۰ ۴۰۵

دانشگاه یزد

۹۰۶ ۱۱۲۲ ۱۱۵۱ ۱۰۹۵

دانشگاه کاشان

۹۴۱ ۹۷۶ ۸۹۳ ۵۰۱

دانشگاه صنعتی شاهرود

۹۴۵ ۱۱۲۶ ۱۱۱۷ ۱۲۰۰

دانشگاه صنعتی سهند

۱۰۵۷ ۱۲۵۷ ۱۱۰۵ ۷۰۷

دانشگاه یاسوج

۱۲۵۹ ۱۱۰۸ ۵۸ ۴۷۰

مقایسه دانشگاه‌ها بر اساس تعداد مدارک، تعداد استنادها ، نسبت تعداد استنادها به مدارک و تعداد مقالات برتر

رشته موضوعی

دانشگاه/مؤسسه

تعداد مدارک

تعداد استنادها

نسبت تعداد استنادها به مدارک

تعداد مقالات برتر

ایمنی‌شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۸۱۵ ۶۴۸۰ ۷٫۹۵ ۰

پزشکی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۷۵۲۷ ۵۲۱۶۱ ۶٫۹۳ ۲۷

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۲۲۹ ۱۷۲۰۹ ۵٫۳۳ ۶

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۱۶۶ ۱۱۵۴۷ ۵٫۳۳ ۹

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۲۲۷۲ ۱۰۷۷۲ ۴٫۷۴ ۲

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۵۲۱ ۷۵۹۸ ۵ ۱۱

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۷۱۳ ۶۱۰۳ ۳٫۵۶ ۲

دانشگاه تربیت مدرس

۹۴۵ ۵۹۵۳ ۶٫۳ ۱

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۴۶۰ ۵۷۷۸ ۳٫۹۶ ۶

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۴۱۰ ۵۷۱۲ ۴٫۰۵ ۰

دانشگاه تهران

۷۵۴ ۵۶۴۵ ۷٫۴۹ ۱

دانشگاه شهید بهشتی

۴۳۵ ۳۲۵۸ ۷٫۴۹ ۱

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۵۶۲ ۲۹۹۸ ۵٫۳۳ ۳

مؤسسه پاستور ایران

۳۵۹ ۲۶۱۹ ۷٫۳ ۱

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)

۵۷۴ ۲۴۹۸ ۴٫۳۵ ۰

دانشگاه علوم پزشکی مازنداران

۳۶۵ ۲۴۸۲ ۶٫۸ ۵

جهاد دانشگاهی

۳۶۶ ۲۰۷۷ ۵٫۶۷ ۱

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۳۴۸ ۱۸۸۸ ۵٫۴۳ ۴

داورشناسی و سم شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۸۶۷ ۱۳۴۵۸ ۷٫۲۱ ۷

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۷۲۹ ۴۷۵۴ ۶٫۵۲ ۸

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۶۰۱ ۴۵۹۱ ۷٫۶۴ ۲

دانشگاه آزاد اسلامی

۹۲۶ ۴۲۰۴ ۴٫۵۴ ۱

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۷۹۲ ۳۹۳۸ ۴٫۹۷ ۱

دانشگاه تهران

۳۹۵ ۳۳۳۸ ۸٫۴۵ ۱

ریاضیات

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۴۱۶ ۵۴۵۸ ۳٫۸۵ ۳۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۶۱۵ ۵۱۲۵ ۸٫۳۳ ۲۴

زمین‌شناسی

دانشگاه تهران

۱۰۷۸ ۵۷۹۳ ۵٫۳۷ ۰

زیست شناسی و بیوشیمی

دانشگاه تهران

۸۵۶ ۷۵۰۱ ۸٫۷۶ ۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۷۵۳ ۵۳۶۷ ۷٫۱۳ ۲

شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

۸۴۲۰ ۵۲۹۷۳ ۶٫۲۹ ۲۱

دانشگاه تهران

۳۰۶۰ ۲۹۴۸۵ ۹٫۶۴ ۱۰

دانشگاه تربیت مدرس

۲۴۲۶ ۲۶۹۴۶ ۱۱٫۱۱ ۱۳

دانشگاه صنعتی شریف

۱۹۱۷ ۲۲۶۳۸ ۱۱٫۸۱ ۱۹

دانشگاه شیراز

۱۶۳۰ ۱۷۶۹۶ ۱۰٫۸۶ ۴

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۸۴۰ ۱۶۸۵۳ ۹٫۱۶ ۱۰

دانشگاه شهید بهشتی

۱۵۸۲ ۱۵۸۹۱ ۱۰٫۰۴ ۳

دانشگاه بوعلی سینا

۱۲۹۷ ۱۳۷۴۵ ۱۰٫۶ ۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۸۳۳ ۱۳۶۴۲ ۷٫۴۴ ۰

دانشگاه رازی

۱۱۶۵ ۱۳۴۰۱ ۱۱٫۵ ۴

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۰۷۵ ۱۳۲۰۰ ۱۲٫۲۸ ۸

دانشگاه تبریز

۱۱۷۸ ۱۱۶۹۸ ۹٫۹۳ ۲

دانشگاه علم و صنعت ایران

۹۸۷ ۱۱۵۳۰ ۱۱٫۶۸ ۶

دانشگاه اصفهان

۱۱۷۶ ۱۰۰۱۸ ۸٫۵۲ ۱

دانشگاه پیام نور

۱۴۹۹ ۹۱۹۶ ۶٫۱۳ ۵

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۳۶۸ ۹۱۹۶ ۶٫۷۲ ۳

دانشگاه کاشان

۱۰۵۸ ۸۳۱۴ ۷٫۸۶ ۱

دانشگاه یاسوج

۶۷۵ ۷۸۲۱ ۱۱٫۵۹ ۱۷

دانشگاه الزهرا (س)

۶۹۸ ۷۵۷۰ ۱۰٫۸۵ ۵

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۷۰۴ ۶۵۷۵ ۹٫۳۴ ۱

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۸۱۷ ۶۲۲۵ ۷٫۶۲ ۱

علوم اجتماعی، کلیات

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۱۳۹ ۵۰۰۱ ۴٫۳۹ ۳

دانشگاه تهران

۴۲۵ ۲۳۴۰ ۵٫۵۱ ۱

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۸۲ ۱۶۸۹ ۹٫۲۸ ۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۱۵ ۱۳۹۶ ۴٫۴۳ ۱

علوم اعصاب و رفتار

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۹۰۳ ۶۹۲۰ ۷٫۶۶ ۱

علوم رایانه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۸۹۳ ۴۷۵۶ ۵٫۳۳ ۱۰

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۱۳۸ ۴۷۲۸ ۴٫۱۵ ۱۰

دانشگاه تهران

۷۰۴ ۳۶۵۹ ۵٫۲ ۳

دانشگاه صنعتی شریف

۷۸۸ ۳۰۳۵ ۳٫۸۵ ۵

دانشگاه علم و صنعت ایران

۵۹۳ ۲۹۲۶ ۴٫۹۳ ۱۰

علوم کشاورزی

دانشگاه تهران

۱۴۶۶ ۹۱۸۸ ۶٫۲۷ ۹

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۶۱۹ ۵۴۷۲ ۳٫۳۸ ۲۱

دانشگاه تربیت مدرس

۶۲۳ ۴۴۴۷ ۷٫۱۴ ۸

دانشگاه فردوسی مشهد

۵۴۹ ۳۴۹۱ ۶٫۳۶ ۵

دانشگاه شیراز

۶۰۸ ۳۰۸۸ ۵٫۰۸ ۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

۵۵۰ ۲۹۲۴ ۵٫۳۲ ۱

دانشگاه تبریز

۳۹۱ ۲۴۹۵ ۶٫۳۸ ۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۵۳ ۱۹۱۳ ۷٫۵۶ ۵

علوم گیاهان و حیوانات

دانشگاه تهران

۱۸۷۶ ۷۶۹۱ ۴٫۱ ۶

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۳۹ ۴۷۱۳ ۲٫۳۱ ۲

دانشگاه تربیت مدرس

۷۳۲ ۳۶۷۱ ۵٫۰۲ ۰

دانشگاه شیراز

۸۴۰ ۲۷۹۲ ۳٫۳۲ ۱

دانشگاه فردوسی مشهد

۷۴۳ ۲۵۱۳ ۳٫۳۸ ۲

علوم محیطی و بوم شناسی

دانشگاه تهران

۸۵۹ ۵۸۶۸ ۶٫۸۳ ۴

دانشگاه آزاد اسلامی

۸۳۰ ۳۸۸۸ ۴٫۶۸ ۵

علوم مواد

دانشگاه آزاد اسلامی

۳۱۰۷ ۱۸۴۶۹ ۵٫۹۴ ۱۴

دانشگاه تهران

۱۹۹۳ ۱۶۵۰۱ ۸٫۲۸ ۸

دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۲۰ ۱۶۰۷۱ ۹٫۹۲ ۴

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۹۹۷ ۱۴۹۴۱ ۷٫۴۸ ۶

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۷۴۹ ۱۴۷۸۰ ۸٫۴۵ ۱۱

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۳۶۵ ۱۰۱۰۵ ۷٫۴ ۲

دانشگاه تربیت مدرس

۹۰۸ ۶۷۴۷ ۷٫۴۳ ۴

دانشگاه کاشان

۵۰۷ ۵۱۴۷ ۱۰٫۱۵ ۷

دانشگاه شیراز

۵۳۴ ۵۰۱۳ ۹٫۳۹ ۰

فیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی

۳۰۲۶ ۲۳۲۰۲ ۷٫۶۷ ۴۹

دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۷۹ ۲۱۹۳۱ ۱۳٫۸۹ ۳۴

دانشگاه صنعتی اصفهان

۹۰۱ ۱۵۳۳۹ ۱۷٫۰۲ ۴۶

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

۹۱۶ ۱۴۶۱۳ ۱۵٫۹۵ ۴۹

مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی

۶۵۶۱ ۳۰۱۵۴ ۴٫۶ ۱۰۷

دانشگاه تهران

۴۲۵۶ ۲۴۶۹۹ ۵٫۸ ۵۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۳۲۸ ۲۴۲۰۱ ۵٫۵۹ ۳۶

دانشگاه صنعتی شریف

۴۳۳۰ ۲۲۹۰۹ ۵٫۲۹ ۱۹

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۸۵۴ ۲۱۸۶۷ ۵٫۶۷ ۲۶

دانشگاه تربیت مدرس

۱۸۸۷ ۱۳۶۱۹ ۷٫۲۲ ۲۲

دانشگاه تبریز

۱۳۱۱ ۹۹۴۷ ۷٫۵۹ ۲۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۵۳۴ ۹۰۶۴ ۵٫۹۱ ۱۱

دانشگاه شیراز

۱۵۲۰ ۸۵۰۷ ۵٫۶ ۹

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۱۶۷۶ ۸۲۷۸ ۴٫۹۴ ۱۵

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۳۴۳ ۷۰۰۸ ۵٫۲۲ ۲۳

دانشگاه صنعتی بابل

۵۹۸ ۴۹۶۲ ۸٫۳ ۳۶

دانشگاه شهید بهشتی

۸۴۹ ۴۵۰۵ ۵٫۳۱ ۳

دانشگاه سمنان

۶۳۸ ۴۰۸۲ ۶٫۴ ۱۹

دانشگاه بوعلی سینا

۴۳۷ ۳۸۷۷ ۸٫۸۷ ۱۴

دانشگاه صنعتی شیراز

۴۵۳ ۳۶۰۸ ۷٫۹۶ ۱۳

دانشگاه رازی

۴۹۲ ۳۰۳۶ ۶٫۱۷ ۱۲

دانشگاه ارومیه

۵۴۵ ۲۸۱۱ ۵٫۱۶ ۲

دانشگاه اصفهان

۵۹۲ ۲۷۹۴ ۴٫۷۲ ۲

دانشگاه کاشان

۴۱۶ ۲۷۶۰ ۶٫۶۳ ۱۱

دانشگاه گیلان

۵۲۶ ۲۶۴۲ ۵٫۰۲ ۱۳

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۵۸۳ ۲۵۱۳ ۴٫۳۱ ۳

دانشگاه یاسوج

۱۷۰ ۲۲۸۹ ۱۳٫۴۶ ۱۲

دانشگاه یزد

۴۳۳ ۲۲۵۶ ۵٫۲۱ ۲

دانشگاه صنعتی شاهرود

۴۱۳ ۲۲۴۲ ۵٫۴۳ ۱

دانشگاه صنعتی سهند

۳۴۵ ۱۹۰۸ ۵٫۵۳ ۷

شما می توانید کتب و مقالات مربوط به مقاله ها را از گلوبایت کتاب تهیه کنید و اگر کتاب و مقاله مورد نظرتان موجود نبود از لینک درخواست کتاب نام آن را جهت بررسی برای ما بفرستید.

خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇
گلوبایت در اینستاگرام گلوبایت در تلگرام
5 1 رای
رتبه بندی
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
0 دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است.
بازخوردها
دیدن همه نظرات
0
خوشحال میشیم در مورد این مطلب نظر دهید.x