این روز ها با توجه به افزایش قیمت لوازم یدکی خودروها و امنیت پایین خودرو های داخلی سرقت خودرو در ایران به طور چشمگیری افزایش...