قفل رینگ فابریک زانتیا

قفل رینگ فابریک زانتیا یک پیچ ضدسرقت هم سایز پیچ چرخ خودرو شماست؛ اما با هر آچاری باز نمیشود و یک تبدیل دارد که بتوان با آچار خودرو آن را باز و بست نمود.

انواع قفل رینگ فابریک زانتیا را در این بخش مشاهده نمایید.

نمایش یک نتیجه