قفل رینگ اسپرت پراید

قفل رینگ اسپرت پراید یک پیچ یا مهره ضدسرقت هم سایز پیچ و مهره چرخ خودرو شماست؛ اما با هر آچاری باز نمیشود و یک تبدیل دارد که بتوان با آچار خودرو آن را باز و بست نمود.

انواع قفل رینگ اسپرت پراید را در این بخش مشاهده نمایید.

نمایش یک نتیجه