مدیریت فروشگاه اینترنتی گلوبایت

سیدمحمدتقی سیدکباری مدیرعامل فروشگاه اینترنتی گلوبایت

کارشناس ارشد تجارت الکترونیک از دانشگاه مجازی تهران

کارشناس امنیت خودرو و تکنسین فنی خودرو از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدیرعامل و بنیانگذار مجموعه فروشگاه اینترنتی گلوبایت

ℹ️ اطلاعات بیشتر …


نویسنده: سیدمحمدتقی سیدکباری (مدیر گلوبایت)