تاسوعا و عاشورای حسینی بر شیفتگان و دوستاران حضرتش تسلیت باد   امام رضا(ع) در اهمیت سوگواری و اندوه در غم واقعه روز عاشورا...