از ۱۳۹۲ با شما هستیم

برچسب: جان وایلی

مقالات و کتاب های سایت Wiley

 درباره انتشارات جان وایلی : شرکت جان وایلی و پسران (John Wiley & Sons) که به اختصار وایلی نیز نامیده می‌شود، ناشری بین‌المللی است که تخصصش چاپ عناوین آکادمیک می‌باشد.

READ MORE
Measuring Marketing 110+ Key Metrics Every Marketer Needs 2nd Edition

Measuring Marketing: 110+ Key Metrics Every Marketer Needs 2nd Edition

Title: Measuring Marketing: 110+ Key Metrics Every Marketer Needs 2nd Edition Author: John A. Davis  Paperback: 320 pages (Publisher: Wiley; 2 edition (February 11, 2013 Language: English ISBN-10: 111815374X ISBN-13:

READ MORE
A Guide to the Wireless Engineering Body of Knowledge (WEBOK) 2nd edition

A Guide to the Wireless Engineering Body of Knowledge (WEBOK) 2nd edition

Title: A Guide to the Wireless Engineering Body of Knowledge (WEBOK), Second Edition Author(s): Andrzej Jajszczyk Publisher: Wiley-IEEE Press Year: 2012 Language: English Pages: 313 ISBN: 9781118343579, 9781118444221 Size: 9

READ MORE
Flexible Flat Panel Displays 2005

Flexible Flat Panel Displays 2005

Title: Flexible Flat Panel Displays Author(s): Gregory Crawford Series: Wiley Series in Display Technology Publisher: Wiley Year: 2005 Edition: 1 Language: English Pages: 556 ISBN: 0470870486, 9780470870488 Size: 11 MB

READ MORE

Fundamentals of Shaped Charges 1989

Title: Fundamentals of Shaped Charges 1989 Author(s): W. P. Walters (Author), Jonas A. Zukas (Author) Publisher: WILEY Year: ۱۹۸۹ Edition: Language: English Pages: ۴۰۰ ISBN-10: 0471621722 ISBN-13: 978-0471621720 Size: 22 MB ۵۹۹٫۹۵$: amazon price قیمت همین

READ MORE
Maintaining and Repairing Old and Historic Buildings 2012

Maintaining and Repairing Old and Historic Buildings 2012

Title: Maintaining and repairing old and historic buildings Author(s): John J Cullinane Publisher: Wiley City: Hoboken, New Jersey Year: 2013 Language: English Pages: 274 ISBN: 9780470767573, 047076757X Size: 88 MB

READ MORE
Dynamics of Structures (ISTE) 2010

Dynamics of Structures (ISTE) 2010

Title: Dynamics of Structures Author(s): Patrick Paultre Year: 2010 publisher:Wiley-ISTE Language: English Pages: ۸۱۶ ISBN-10: 1848210639 ISBN-13: 978-1848210639 Size: 13MB ۱۷۹٫۶۱$: amazon price قیمت همین کتاب در سایت گلوبایت فقط  ۵۳۹٫۰۰۰تومان ۹٫۰۰۰تومان برای خرید آنی

READ MORE
Basic Structural Dynamics 2012

Basic Structural Dynamics 2012

Title: Basic Structural Dynamics Author(s): James C. Anderson, Farzad Naeim Year: 2012 Language: English Pages: ۲۸۸ ISBN-10: 0470879394 ISBN-13: 978-0470879399 Size: 3 MB ۸۳٫۴۰$: amazon price قیمت همین کتاب در سایت گلوبایت فقط  ۲۵۰٫۰۰۰تومان ۹٫۰۰۰تومان برای

READ MORE

Engineering Polymer Systems for Improved Drug Delivery 2013

Title: Engineering Polymer Systems for Improved Drug Delivery Author(s):Rebecca A. Bader (Author), David A. Putnam (Author). Publisher: Wiley Year: 2013 Language: English Pages: ۴۷۴ ISBN-10: 1118098471 ISBN-13: 978-1118098479 Size: 3 MB ۱۰۳٫۸۲$: amazon price قیمت

READ MORE
101 Excel 2013 Tips, Tricks and Timesavers (1st Edition) 2013

۱۰۱ Excel 2013 Tips, Tricks and Timesavers (1st Edition) 2013

Title: 101 Excel 2013 Tips, Tricks and Timesavers Author(s): John Walkenbach Publisher: Wiley Year: 2013 Edition: 1 Language: English Pages: 314 ISBN: 111864218X, 9781118642184 Size: 38 MB ۳۴٫۵۰$: amazon price قیمت همین

READ MORE