از ۱۳۹۲ با شما هستیم

برچسب: انتشارات وایلی

The Reality Slap

The Reality Slap

Title: The Reality Slap Author:  Russ Harris Hardcover: 208 pages (Publisher: New Harbinger Publications; Original edition (March 1, 2012 Language: English ISBN-10: 160882280X ISBN-13: 978-1608822805 Size: ۷۸٫۲ MB $۱۲٫۰۰ : amazon price قیمت همین کتاب

READ MORE
Principles of Epidemiology in Public Health Practice, 3rd Edition

Principles of Epidemiology in Public Health Practice, 3rd Edition

Title: Principles of Epidemiology in Public Health Practice, 3rd Edition Authors: Richard Dicker (Author), Fatima Coronado (Author), Denise Koo (Author), Roy Gibson Parrish Unknown Binding: 512 pages Publisher: CDC; 3rd

READ MORE
Cities as Sustainable Ecosystems Principles and Practices

Cities as Sustainable Ecosystems Principles and Practices

Title:   Cities as Sustainable Ecosystems Principles and Practices Paperback: 296 pages (Publisher: Island Press (January 31, 2008 Language: English ISBN-10: 1597261882 ISBN-13: 978-1597261883 Size: 3.23 MB $۲۹٫۱۶ : amazon price قیمت همین کتاب

READ MORE
Wiley 11th Hour Guide for 2015 Level I CFA 1st Edition

Wiley 11th Hour Guide for 2015 Level I CFA 1st Edition

Title: Wiley 11th Hour Guide for 2015 Level I CFA 1st Edition Author(s):Wiley (Author Paperback: 448 pages Publisher: Wiley; 1 edition (March 23, 2015) Language: English ISBN-10: 1119032466 ISBN-13: 978-1119032465

READ MORE
A Guide to the Wireless Engineering Body of Knowledge (WEBOK) 2nd edition

A Guide to the Wireless Engineering Body of Knowledge (WEBOK) 2nd edition

Title: A Guide to the Wireless Engineering Body of Knowledge (WEBOK), Second Edition Author(s): Andrzej Jajszczyk Publisher: Wiley-IEEE Press Year: 2012 Language: English Pages: 313 ISBN: 9781118343579, 9781118444221 Size: 9

READ MORE
Flexible Flat Panel Displays 2005

Flexible Flat Panel Displays 2005

Title: Flexible Flat Panel Displays Author(s): Gregory Crawford Series: Wiley Series in Display Technology Publisher: Wiley Year: 2005 Edition: 1 Language: English Pages: 556 ISBN: 0470870486, 9780470870488 Size: 11 MB

READ MORE

Fundamentals of Shaped Charges 1989

Title: Fundamentals of Shaped Charges 1989 Author(s): W. P. Walters (Author), Jonas A. Zukas (Author) Publisher: WILEY Year: ۱۹۸۹ Edition: Language: English Pages: ۴۰۰ ISBN-10: 0471621722 ISBN-13: 978-0471621720 Size: 22 MB ۵۹۹٫۹۵$: amazon price قیمت همین

READ MORE
Maintaining and Repairing Old and Historic Buildings 2012

Maintaining and Repairing Old and Historic Buildings 2012

Title: Maintaining and repairing old and historic buildings Author(s): John J Cullinane Publisher: Wiley City: Hoboken, New Jersey Year: 2013 Language: English Pages: 274 ISBN: 9780470767573, 047076757X Size: 88 MB

READ MORE
Dynamics of Structures (ISTE) 2010

Dynamics of Structures (ISTE) 2010

Title: Dynamics of Structures Author(s): Patrick Paultre Year: 2010 publisher:Wiley-ISTE Language: English Pages: ۸۱۶ ISBN-10: 1848210639 ISBN-13: 978-1848210639 Size: 13MB ۱۷۹٫۶۱$: amazon price قیمت همین کتاب در سایت گلوبایت فقط  ۵۳۹٫۰۰۰تومان ۹٫۰۰۰تومان برای خرید آنی

READ MORE
Basic Structural Dynamics 2012

Basic Structural Dynamics 2012

Title: Basic Structural Dynamics Author(s): James C. Anderson, Farzad Naeim Year: 2012 Language: English Pages: ۲۸۸ ISBN-10: 0470879394 ISBN-13: 978-0470879399 Size: 3 MB ۸۳٫۴۰$: amazon price قیمت همین کتاب در سایت گلوبایت فقط  ۲۵۰٫۰۰۰تومان ۹٫۰۰۰تومان برای

READ MORE