تخفیف!

Redefining Literary Semiotics Hardcover – Unabridged, April 1, 2009by Harri Veivo, Christina Ljungberg, Jorgen Dines Johansen

30,360تومان

قیمت از این مناسب تر سراغ دارید؟

File type: PDF

File size: 2MB

Author: by Harri Veivo, Christina Ljungberg, Jorgen Dines Johansen

Pages: 255 pages

Publisher: Cambridge Scholars Publishing; New edition edition (April 1, 2009)

Language: English

ISBN-10: 1443804991

ISBN-13: 978-1443804998

Product Dimensions: 6 x 1.2 x 8.2 inches

 

خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇

توضیحات

This volume brings together cutting-edge essays on literary semiotics by well-known scholars in the field. In these clear, accessible essays, a broad range of central topics and approaches to literature are addressed to the most inclusive audience of literary scholars, such as approaches from a semiotic-pragmaticist perspective or that of Roman Ingarden’s phenomenology, Greimassian structural analysis, subjectivity and performativity, indexicality, exemplification analysis, intermediality as well as literary representation within the large framework of modernity, technology and philosophy. Indeed, the volume marks a shift. For it reveals how literary semiotics at present has moved toward methodological pluralism. The sharp lines of division, especially between the two most dominant approaches, those of C.S. Peirce and Ferdinand de Saussure, have dissolved and a manifest synergy has emerged from the deepening appreciating that the focal concern of literary scholarship is irreducibly heterogeneous. This heterogeneity necessitates a variety of approaches. The significance of literary texts is neither entirely identifiable with authorial intention nor susceptible to empirical verification. Even so, the possibility of shared meaning and mutual understanding, whether or not acknowledged, animates the work of literary scholars. Approaches and theories in which communication and representation are explained, rather than explained away, deserve a fuller hearing than they have received in the recent past. The contributors to this volume highlight the communicative functions of literary texts and, more controversially, the representational possibilities secured by literary production.


این مجلد، مجموعه مقالات در زمینه نشانه شناسی ادبی توسط دانشمندان صاحب نام در این زمینه است. در این مقالات، طیف گسترده ای از مباحث اصلی و رویکردهای مربوط به ادبیات اغلب مخاطبان و محققان ادبی را دربر می گیرد. مانند دیدگاه نشانه شناختی-pragmaticist که از پدیدارشناسی رومی اینگاردن ، تجزیه و تحلیل ساختاری Greimassian، ذهنیت و کاربردپذیری، indexicality، تجزیه و تحلیل تمثل، intermediality و همچنین نشانه های ادبی در چارچوب مدرنیته، تکنولوژی و فلسفه.

در واقع، این جلد یک قدم پیش رفته است. برای آن نشان دهد که نشانه شناسی ادبی در حال حاضر به سمت کثرت گرایی روش شناختی گرایش یافته است. مرزهای مشخص تقسیم بندی، به ویژه بین دو روش غالب، مربوط به پیرس و فردینان، با هم یک گشته اند و با ارائه یک همکاری آشکار ازدرک عمیق خود درباره نگرانی های آینده پرده برداشته اند. این ناهمگونی مستلزم انواع روش و رویکردها می باشد.

اهمیت متون ادبی نه به طور کامل با هدف مؤلف و نه توسط شهود تجربی شناخته نشده است. با این حال، امکان معنای مشترک و درک متقابلبه اذعان نویسندگان، نیرو محرکه فعالیت محققان ادبی بوده است.  اخیرا روش ها و نظریه هایی که در آن ارتباط ها و توالی ساختاری توضیح داده شده، به تناسب مورد تمدید قرار گرفته است. نویسندگان برجسته این جلد از کتاب به صورت تضمینی به تولید محتوای ادبی فاخری پرداخته اند.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Redefining Literary Semiotics Hardcover – Unabridged, April 1, 2009by Harri Veivo, Christina Ljungberg, Jorgen Dines Johansen”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *