ماه: اسفند 1393

«جهان واحد و واقعیت زمان»؛ کتابی که تیشه بر ریشه نظریه دیرینه کیهان‌شناسی زده‌ / کافکا:کتاب باید تیشه‌ای باشد برای شکستن دریای یخ‌زده درون

«روبرتو آنگر» و «لی اسمولین» فیلسوفان سنت‌شکنی هستند که در کتاب اخیر خود سعی کرده‌اند تمام تصورات کیهان‌شناسی را که در طول سال‌ها شکل گرفته...