«امی میسون» اخراج شده از مدرسه در سن 16 سالگی و پیوستن به ناوگان نویسندگی در سن 25 سالگی برنده نهایی جایزه بین‌المللی داندی شده...