به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از پابلیشرز ویکلی- «هو» در سال ۱۹۶۴ در کره به دنیا آمد و همان‌جا بیشتر زندگی خود را سپری کرد و...