به گزارش گلوبایت کتاب  به نقل از ایبنا،- نوید حمزوی، نویسنده: از من خواسته‌شده حالا که کتابی به نامِ «لندن شهر چیزهای قرمز» را نوشتم و...