به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از ایبنا به نقل از CBC، دوچرخه مخصوص کتابخانه عمومی «وینیپگ» کتابخانه کوچکی است و ۱۵۰ تا ۲۰۰ کتاب را در...