چهل سال از زمان ساخت وویجر بشر ساخت می گذرد- به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از ایسنا، امسال ماموریت فضاپیماهای “وویجر” که بیشترین فاصله...