به گزارشگلوبایتکتاب به نقل از «گاردین»، جایزه «ناباکف/ قلم» (PEN/Nabokov) هم‌چنین به عنوان جایزه‌ای برای مقابله با بیگانه‌ستیزی و در برابر تفکرات فزاینده شووینیستی در آمریکا...