کتاب استیون پینکر بنام «فرشتگان بهتر از طبیعت ما» دومین کتاب پیشنهادی مارک زاکربرگ – مؤسس فیس بوک- برای باشگاه کتابی خود است که تاکنون...