به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از لیت‌هاب- این نویسندگان بر این باور هستند که تجربه ثابت کرده است ادبیات توانایی ایجاد همدردی ما با دیگران...