به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از «گاردین»، در پی تصمیم موسسه فرهنگ‌های لغت آکسفورد برای شناسایی واژگانی که کمترین مقبولیت را در میان انگلیسی زبان‌ها...