کشف ژن‌های جدید که رابطه هوش و طول عمر بیشتر را اثبات می کند. به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از ایسنا، تیمی از محققان...