به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از گاردین- «دیو همینگوی» جایزه «شباهت با همینگوی» را از آن خود کرد که نخستین شخص هم‌نام با این نویسنده است...