به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از هازلیت ـ داستان‌های کوتاه «فرانته» بین سال‌های ۱۹۹۲ و ۲۰۰۶ منتشر شد. آثار او با وجود حس تازگی و نگارش...