به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از گاردین- شخصیت معروف دنیای روزنامه‌نگاری که خود نیز یک خبرنگار است، ایده‌های جدیدی را در زمینه زبان مطرح کرده است....