به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از خبرآنلاین، بانک انگلیسی بارکلیز Barclays قصد دارد با استفاده از شیوه رمزگذاری مورد استفاده نازی ها در جنگ...