به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از گاردین- از سال ۱۹۸۰ به بعد فرهنگ دنیا دیگر به آینده نیندیشیده است. امروزه همه نگران فاجعه‌های محیط‌زیستی، ناکجاآباد‌های ذهن...