به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از نیویورک‌تایمز- بسیار عجیب و متناقض است که کتابی درباره والدین نگاشته شود زیرا گفته می‌شود کتاب خواندن دنیای ذهن انسان...