بهره‌گیری از ضایعات نیشکر و نانوالیاف سلولز برای تولید نانوکاغذهای مرغوب در ایران انجام شد. به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از ایسنا، پژوهشگران دانشگاه...