نانوذرات سیلیسیومی تخریب پذیر از لحاظ بیولوژیک برای تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی ساخته شد. به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از ایسنا، دانشمندان دانشگاه...