کاربرد جدید تخم کتان برای تولید نانوالیاف یافت شد. به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از ایسنا، محققان دانشگاه صنعتی اصفهان نانوالیافی از دانه گیاه...