به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از ایسنا، محققان پژوهشگاه مؤسسه تحقیقات خاک و آب با استفاده از قارچ‌های ریشه، نوعی کودزیستی تولید کردند که...