به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از گاردین، مدیران اجرایی این جایزه درباره این کتاب گفتند: «بخشی از این اثر شبیه داستان و...