به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از گاردین- کتابفروشی Big Blue Marble در ماه نوامبر سال ۲۰۰۵ افتتاح شد. خانم «شیلا آلن آولین» همیشه آرزو داشت مکانی...