طراحی وسیله نقلیه تک‌نفره با سوخت هوا در مصر انجام شد. به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از ایسنا، دانشجویان مصری، نوعی وسیله نقلیه طراحی...