سه فناوری جدید کاهش نویز در ناسا توسط محقق ایرانی بررسی شد. به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از ایسنا، ناسا سه فناوری جدید را...