به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از گاردین- «کالب فمی»، شاعر و معلم که اخیراً به عنوان اولین ملک‌الشعرای جوانان در «لندن» انتخاب شده است امیدوار...