به گزارش گلوبایت کتاب همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در تاریخ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ توسط مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس در شهر تهران برگزار می شود....