درخواست کتاب بایگانی - گلوبایت کتاب
تماس با گلوبایت
نظرات و دیدگاه مشتریان
ارسال رایگان محصولات

برچسب: درخواست کتاب

The Reality Slap

Title: The Reality Slap Author:  Russ Harris Hardcover: 208 pages (Publisher: New Harbinger Publications; Original edition (March 1, 2012 Language: English ISBN-10: 160882280X ISBN-13: 978-1608822805 Size: ۷۸٫۲ MB...

Abnormal Psychology

Title: Abnormal Psychology Author: Ronald J. Comer  Hardcover: 889 pages (Publisher: Worth Publishers; Eighth Edition edition (February 1, 2012 Language: English ISBN-10: 1429282541 ISBN-13: 978-1429282543 Size: ۷۸٫۲ MB...

Kapferer on Luxury

Title: Kapferer on Luxury: How Luxury Brands can Grow Yet Remain Rare Author: Jean-Noël Kapferer Paperback: 240 pages (Publisher: Kogan Page; 1 edition (March 28,...