حراج!

The Modern Soccer Coach-Pre-Season Training Paperback – May 27, 2016by Gary Curneen

31,200تومان

قیمت از این مناسب تر سراغ دارید؟

File type: AZW(kindle), PDF

File size: 3 MB

Author: by Gary Curneen

Pages: 176 pages

Publisher: Bennion Kearny Limited (May 27, 2016)

Language: English

ISBN-10: 1910515302

ISBN-13: 978-1910515303

Product Dimensions: 6 x 0.4 x 9 inches

 

خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇

توضیحات

The Modern Soccer- When it comes to building successful soccer teams, pre-season is a critical time. It’s the perfect time for the coach to create a team identity, set standards, develop effective training habits, and reinforce winning behaviors. Get it right and you can set the foundation required to catapult your team towards an excellent season. Get it wrong, however, and your season might never recover.

The Modern Soccer- This book looks at how pre-season has changed over the past 10 years, and offers ways for coaches to adapt their work and methods to deal with these changes accordingly. Pre-season is about much more than fitness testing, long-distance running, and grueling physical work. “The Modern Soccer Coach – Pre-Season Training” looks at new, innovative ways to engage players so that they want to train at the maximum every day, and push towards new limits for the new season ahead.

Aimed at soccer coaches of all levels who work with players of all age groups, this book focuses on maximizing every minute you have with your team to help them prepare to set the highest of standards for the season ahead. The book offers a unique insight into how the best coaches in the world are preparing their teams from day one.

With over 60 training exercises designed specifically to challenge your players to their maximum physically, technically, tactically, and mentally, this is pre-season training like you have never seen it before.


برای ایجاد تیم های موفق فوتبال، پیش فصل، یک زمان حیاتی است. زمانی مناسب برای مربی برای ایجاد هویت تیمی، تعیین استانداردها، ایجاد عادات آموزشی موثر و تقویت رفتارهای برنده است.  از این زمان درست استفاده کنید . می توانید بنیاد مورد نیاز برای تسویه تیم خود را به یک فصل عالی اختصاص دهید. با این حال، اشتباه می کنید، و ممکن است فصل شما هرگز بهبود پیدا نکند.

این کتاب به بررسی نحوه پیش فصل در طی ۱۰ سال گذشته می پردازد و راه هایی را برای مربیان برای سازگاری با کار و روش های خود جهت مقابله با این تغییرات مطرح می کند. پیش فصل خیلی بیشتر از تست تناسب اندام، که در حال اجرا در فواصل بسیار زیاد انجام می پذیرد و از نظر فیزیکی خسته کننده است، میباشد. “مدرس فوتبال مدرن – پیش فصل آموزش” به روش های جدید و نوآورانه روی آورده است: برای جذب بازیکنان به طوری که آنها می خواهند در هر روز حداکثر تمرین را انجام دهند و به سمت محدودیت های جدید برای فصل جدید پیش رو بروند.

این کتاب درمورد مربیان فوتبال تمام سطوح که با بازیکنان تمام گروههای سنی کار می کنند، تمرکز دارد، تا حداکثراستفاده را از هر لحظه ای که با تیم خود دارید، برای کمک به آمادگی برای تعیین بالاترین استانداردهای فصل پیش رویتان بکنید. این کتاب بینش منحصر به فردی در مورد اینکه چگونه بهترین مربیان در جهان تیم خود را از روز اول آماده می کنند، ارائه می دهد.

این کتاب بیش از ۶۰ تمرین دارد که مخصوصا برای تکل زدن بازیکنان، رساندن آنها به حداکثر قوای جسمی، فنی، تاکتیکی و ذهنی خود طراحی شده است.

کتاب را از گلویابت کتاب دریافت نمایید.