حراج!

CourseMate for James/Gilliland’s Crisis Intervention Strategies, 7th Edition

(دیدگاه کاربر 1)

35,280تومان

قیمت از این مناسب تر سراغ دارید؟

File type: PDF

Size: 5 MB

pages: ۷۵۲ pages

Series: HSE 225 Crisis Intervention

Publisher: Brooks Cole; 7 edition (May 8, 2012)

Language: English

ISBN-10: 1111186774

ISBN-13: 978-1111186777

Product Dimensions: 1.2 x 8 x 10 inches

خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇

توضیحات

This authoritative, best-selling text presents the latest skills and techniques for handling real crisis situations. The authors’ six-step model clearly illustrates and elucidates the process of dealing with people in crisis: Defining the Problem, Ensuring Client Safety, Providing Support, Examining Alternatives, Making Plans, and Obtaining Commitment. Using this model, the authors then build specific strategies for handling a myriad of different crisis situations, accompanied in many cases with the dialogue that a practitioner might use when working with the individual in crisis.


این معتبر، متن بهترین فروش ارائه آخرین مهارت ها و تکنیک برای دست زدن به شرایط بحرانی واقعی است. مدل شش مرحله نویسندگان وضوح نشان می دهد و روشن از روند برخورد با مردم در بحران: تعریف مسئله، اطمینان مشتری ایمنی، ارائه پشتیبانی، بررسی جایگزین، برنامه ریزی، و به دست آوردن تعهد. با استفاده از این مدل، نویسندگان پس از آن ساخت استراتژی های خاص برای دست زدن به بی شمار از موقعیت های مختلف بحران، همراه است و در بسیاری از موارد با گفت و گو که یک پزشک ممکن است در هنگام کار با فرد در بحران استفاده کنید.

1 دیدگاه برای CourseMate for James/Gilliland’s Crisis Intervention Strategies, 7th Edition

  1. Avatar

    john

    Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *